Co to znaczy „Zmartwychwstały” – 3

The Church Without Walls

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.
Ostatnio skończyłem mówiąc jak zmartwychwstanie na zawsze zmieniło relacje między Ojcem a Synem. „Dzisiaj cię zrodziłem” – powiedział Ojciec.
Cytat ten pochodzi z Dz. 13:33, gdzie Paweł przytacza jedną linijkę z Psalmu 2: „Jesteś moim synem, dzisiaj cię zrodziłem”. Jednak czytając Psalm 2 zyskujemy szerszy obraz. Pierwsze cztery wersety ustawiają przed nami całą scenę:
w.1-4: „Czemuż to burzą się narody, A ludy myślą o próżnych rzeczach? Powstają królowie ziemscy I książęta zmawiają się społem Przeciw Panu (Ojcu) i Pomazańcowi jego (Chrystusowi): Zerwijmy ich więzy I zrzućmy z siebie ich pęta! Ten, który mieszka w niebie (Ojciec), śmieje się z nich, Pan im urąga”.

Następnie wersety 5-12 pokazują Ojca mówiącego do Syna i Syna zwracającego się do Ojca:
w.5: „Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim I gwałtownością swoją przerazi ich: Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie (Jerozolimie), Świętej górze mojej. Ogłoszę zarządzenie Pana (Ojca)”.

Rzekł (Ojciec) do mnie (Jezusa): Synem moim jesteś, Dziś cię zrodziłem. Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo I krańce świata w posiadanie. Rozgromisz je berłem żelaznym, Roztłuczesz jak naczynie gliniane. Bądźcie więc teraz rozsądni, królowie, Przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi! Służcie Panu (Jezusowi) z bojaźnią i weselcie się, Z drżeniem złóżcie mu hołd, Aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, Bo łatwo płonie gniewem…

Kiedy czytasz Psalm 2 zdając sobie sprawę, że to Ojciec rozmawia tu ze swoim Synem, to daje twemu życiu inną perspektywę. Ten dzień, „w którym cię zrodziłem”, jest dniem zmartwychwstania i był to dzień, gdy Pan Jezus zaczął przyjmować narody ziemi w swoje dziedzictwo i w posiadanie (planetę). Niesamowity plan I cudowna łaska.

Dziedziczenie i wzięcie w posiadanie
Obie te rzeczy, które Jezus otrzymał od Ojca, są ważne dla naszej własnej historii. Otrzymujemy dziedzictwo, które jest duchowe. Wtedy my, będąc pokorni, odziedziczymy ziemię, weźmiemy ją w posiadanie, co jest rzeczą fizyczną.
Kiedy narodziliśmy się na nowo, narodziliśmy się w królestwie. Będąc bardziej dokładnym, był to szczególny proces, który widzimy w Ef. 1: Ojciec użył Jezusa, by móc nas legalnie zaadoptować. NASTĘPNIE, kiedy sami zaakceptowaliśmy tę adopcję, zostaliśmy zrodzeni w rodzinie. Mamy to, co najlepsze w obu tych światach – jesteśmy prawnie zaadoptowani, a następnie zrodzeni w rodzinie Ojca. Cudowna łaska.

Kiedy rodzimy się na nowo, zaczynamy uczyć się o naszym dziedzictwie, co jest procesem trwającym całe życie. „W którym otrzymaliśmy dziedzictwo”. „Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości” (Ef 1:11, Kol1:12).

Odnawiamy umysł zgodnie z Rzm 12:1-3. Użyte tu greckie słowo „metamorfoza” opisuje przemianę naszych myśli, abyśmy teraz myśleli tak, jak Bóg myśli o każdym aspekcie naszego życia i o nas samych. Czasami wydaje się, że postępujemy bardziej jak gąsienice niż motyle, jednak odnawianie umysłu chcąc poznać nasze dziedzictwo jest procesem trwającym całe życie.
Kiedy Ojciec przekazał Jezusowi ludzi, jako Jego dziedzictwo, objęło to ciebie i mnie. Niesamowite!. Jezus odziedziczył ciebie, a ty z kolei odziedziczyłeś Jego.

„I krańce świata w posiadanie”
Kiedy dowiadujemy się o naszym dziedzictwie, zaczynamy wtedy przejmować w posiadanie nasz świat. Pokorny oznacza osobę dającą się nauczać, przyjmującą to. Uczymy się czegoś, dorastamy i zaczynamy odbierać to, co diabeł ukradł. Zamiast przekleństwa nad naszą rodziną, zaczynamy teraz domagać się dla niej błogosławieństwa. Zaczynamy podejmować dobre decyzje. Zaczynamy posługiwać się bardziej logiką niż emocjami, w oparciu o objawienie prawdy otrzymane od Ojca.

Zaczynamy przejmować w posiadanie naszą ziemię, naszą część świata. To właśnie robi Jezus a my robimy to co On, ponieważ Jego królestwo rozciąga się obejmując nas, nasze życie oraz życie tych, których kochamy i na których nam zależy. Dziedziczenie i posiadanie. To jest to, co Ojciec dał Jezusowi w dniu zmartwychwstania, to to, co teraz daje tobie i mi. Nie można nas oddzielić od Niego oraz od skutków jego zmartwychwstania, ponieważ jesteśmy z Nim jedno – On jest w nas, a my w Nim.
Z tego właśnie powodu stan „zmartwychwstały” jest tak istotny. To stan bycia. Wieczny warunek istnienia dla Jezusa, dla Ciebie i dla mnie. Cudowna łaska.

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus już nigdy więcej nie jest nazywany jedynym Bożym Synem
Ponieważ Dz. 13:33 i Ps. 2 pokazują nam, że dzień zmartwychwstania był dniem, w którym Jezus otrzymał swoje dziedzictwo wśród ludzi na ziemi (zarówno Żydów, jak i nie-Żydów) i objął ją w posiadanie, jest nazywany od tej chwili „pierworodnym z umarłych”.
W Ewangelii Jana 3:16 czytamy, że opuszczając niebo był „jednorodzonym Synem”, ale kiedy zmartwychwstał, uczynił to jako pierworodny wśród wielu braci.
Bo tych, których przedtem znał (że przyjmą Jego Syna) , przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci” (Rz 8:29).
On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy” (Kol 1:18).
Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego (Ojca), do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość (doskonałość w niebie)” (Hebr12: 22-23).
i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi” (Obj 1:5)

On jest pierworodnym z umarłych, a ty który masz numer?
Ty i ja jesteśmy w to włączeni jako ci, którzy przychodzą po pierworodnym z umarłych. Są chwile, kiedy czujemy się bardziej jak gąsienica niż jak motyl, ale te momenty nie zmieniają faktu, że narodziliśmy się z martwych. Pewnego dnia otrzymamy uwielbione ciała – takie jak Jezus, wykonane z niebiańskiej materii. Ale póki co uczymy się chodzić w tym, co zostało Mu dane – w dziedzictwie i posiadaniu. On jest „zmartwychwstały” i tacy my w nim jesteśmy.…Niesamowita łaska!

Zakończymy te rozważania kolejnym razem. Do tego czasu wiele błogosławieństw

< Część 3 | Część 4 >

John Fenn

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.