Codzienne rozważania_01.07.11

Chip Brogden

Wzrostu Jego władzy i pokoju nie będzie końca” (Iz. 9:7. wg wersji ang. -przyp.tłum.).

On MUSI wzrastać. Izajasz mówi nam, że nie będzie końca wzrostowi Jego władzy i pokoju. Na początku było Słowo i widzimy jak Bóg pracuje nieustannie od samego początku nad wzrastaniem Chrystusa. Przyjście Chrystusa widzimy zaczynając od typów i cieni Starego Testamentu. Następnie Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, i Chrystus ponownie wzrasta. Następnie Pan przychodzi, aby zamieszkać w nas i jest to ogromny przyrost. Ostatecznie, zaczyna kształtować nas na Swój obraz przez to, że Jego Życie mieszka wewnątrz nas.

Jeśli dojrzewamy w Nim to On wzrasta każdego dnia. Ostatecznie każde kolano zegnie się i każdy język wyzna, że Jezus Chrystus Jest Panem. Poza tym, dowiadujemy się, że Bóg będzie nadal w nadchodzących stuleciach objawiał nam Swego Syna, wprowadzając nas do głębokości i wymiarów Chrystusa, których nie jesteśmy w stanie zgłębić.

– – – – – – – – – – –

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/july1

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji.
Podziel się tym z przyjaciółmi.

 deeo

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.