Codzienne rozważania_02.06.2016

Hurynowicz_rozwazania

Mk 16:19
A GDY PAN JEZUS TO DO NICH POWIEDZIAŁ, ZOSTAŁ WZIĘTY W GÓRĘ DO NIEBA I USIADŁ PO PRAWICY BOGA.

Pan Jezus powrócił do chwały, którą miał od ojca zanim przyszedł na ten świat. Jako nasz Pośrednik i Odkupiciel otrzymał w niebie pozycję o najwyższej godności, jaką moglibyśmy sobie wyobrazić. Teraz nie siedzi tam bezczynnie, ale wykonuje tę samą błogosławioną pracę, dla której zmarł na krzyżu. Żyje, aby wstawiać się za wszystkimi, którzy przez niego przychodzą do Boga i jest w stanie zbawić ich całkowicie (Hebr. 7:25). Jest to najwspanialsza pociecha dla wszystkich prawdziwych chrześcijan. Żyjemy w złym świecie. Często przytłaczają nas troski o wiele rzeczy. Bywamy zniechęceni swoimi słabościami i ułomnościami. Czujemy, że nasze ciało ulega starzeniu i przemijaniu. Co może być dla nas pociechą? Myśl, że mamy w niebie Zbawiciela, Który nigdy nie drzemie ani nie zasypia ale zawsze jest gotowy, by nam pomóc. Pamiętajmy, że chociaż my śpimy, Jezus czuwa, chociaż mdlejemy, Jezus nigdy się nie męczy, chociaż jesteśmy słabi, Jezus jest wszechmogący, chociaż my umieramy, Jezus żyje na wieki. Nasz Zbawiciel chociaż niewidzialny, jest naprawdę żyjącą osobą.. Podróżujemy do miejsca, do którego wcześniej udał się nasz najlepszy Przyjaciel, by je dla nas przygotować. Nic dziwnego, że Paweł wykrzykuje z radością: „Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami” (Rzym. 8:34).

Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.