Codzienne rozważania_15.03.10 … i dalej liczą

James Ryle

Bardziej błogosławiona rzeczą jest dawać niż brać” (Dz. 20:35)

Wczoraj przeżyłem cud. Grace Center, kościół znajdujący się w Franklin Tennessee składający się z około 800 uczniów Jezusa o dobrych sercach, złożył ofiarę przeznaczoną a inną służbę; ofiarę bez żadnych zobowiązań.  Łącznie kwota zebrana wynosiła 112,485.49$! Ale ludzie nadal wypisywali czeki po zakończeniu zgromadzenia, więc jeszcze nie wiem, jaka ile będzie ostatecznie.

Tym nadzwyczajnym darem obdarzone będzie The Siloam Family Health Center w Nashville, niedochodowa klinikazdrowia służąca pacjentom, którzy nie mają ubezpieczeń i mają utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej. Więcej na ich temat znajduje się TUTAJ.

Co tydzień w tym kościele zbierane są przeciętnie ofiary w wysokości około 20.000$, tak więc ten unikalny dar przerósł całkowicie wszelkie „poczucie obowiązku”. Tak naprawdę, był to akt ofiarnej miłości.

Poproszono mnie, abym w minionym tygodniu w tym kościele wygłosił całą serię kazań, której tematem było „Zasoby Rewolucji” i efekcie powstała myśl tej kolekty na zakończenie. Założenie jest proste i bezpośrednie: „władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę” (2 Kor. 9:8). Bóg pragnie mieć ludzi, którzy chcą z Nim współpracować, będąc wiernymi szafarzami zasobów, które im powierza. Pod Jego prowadzeniem reagujemy posłuszną szczodrością, a wyniki zawsze są oszałamiające!

Już cieszę się z dobra wyświadczonego Siloam Family Health Center oraz pomocy dla wielu pacjentów, którzy codziennie znajdują tam opiekę, a którzy pochodzą z ponad 100 różnych krajów świata! Niemniej szczególnie cieszy mnie oczekiwanie na to, jak bardzo Pan Swoją reakcją z Nieba pobłogosławi ten szczery i pokorny zbór Pański, za ich hojność okazaną na ziemi.Rzeczywiści już otrzymali nadzwyczajne błogosławieństwo w samym akcie dawania, ponieważ „bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać”, lecz jestem równie mocno przekonany, że Pan, którego oczy przepatrują ziemię, aby wzmocnić tych, których serca są całkowicie Jemu oddane, wyleje jeszcze większe błogosławieństwo na ten kościół, za to, co zrobili.

Paweł napisał do Koryntian, że ich hojność w dawaniu dla tych, którzy cierpią w Jerozolimie „nie tylko zaspokaja braki u świętych, lecz wydaje także obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu” (2Kor. 9:12). To samo można teraz powiedzieć o Grace Center in Franklin Tennessee. Chwał Bogu!

Od jutra będę dzielił się niektórymi prawdami, które znalazły się w serii kazań dla tego kościoła. Chcę w ten sposób pomóc i wam znaleźć Boże źródło rewolucji w waszym własnym życiu.

сайта

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *