Codzienne rozważania_19.06.2013 – Patrz w przyszłość

Pastor Cecil A. Thompson

Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie” (Flp 3:12-14).

Zastanawiając się nad całym swoim życiem, mamy do wyboru dwie rzeczy: możemy dopuścić do tego, aby upadki z przeszłości kontrolowały nas, lub je wykorzystać jako upomnienie, czego należy wyraźnie unikać w przyszłości.

Rahab była prostytutką (Joz 2:1) i w żaden sposób nie można było usunąć tego z jej życiorysu. Gdyby trzymała się Jerycha, nadal byłaby prostytutką i po ataku Izraelitów zginęłaby wraz ze wszystkimi mieszkańcami miasta, lecz ona zdecydowała się zostawić swoją przeszłość i ruszyć ku przyszłości.

Dokonując właściwego wyboru, zmieniła całą swoją przyszłość. Uratowała swoje własne życie oraz rodziny i przyjaciół, którzy na czas ataku ukryli się w jej domu. W 1 rozdziale Ewangelii Mateusza jest ona wymieniona w linii rodowej Króla Dawida i Jezusa. W 11 rozdziale Listu do Hebrajczyków wymienia się ją wraz ludźmi wiary , którzy żyli przez stulecia. Nieźle, jak na byłą ofiarę życiową!

Często rozmawiam przez telefon bądź otrzymują e-maile od ludzi, którzy są poddawani próbom. Możesz przechodzić przez czasy zwątpienia i klęski spowodowanych grzechami z przeszłości. Za każdym razem, gdy Szatan przypomina ci o nich i chce, abyś czuł się pokonany z powodu tego, co zrobiłeś, bądź kim byłeś, postanawiaj chwalić Pana. Oddawaj Mu chwałę i przyjmuj Jego łaskę, która wystarczy, aby wykreślić grzechy, które popełniliśmy.

Wiele błogosławieństw, drogie serca. Zbliżcie się do Boga, całkowicie Mu ufajcie dziś i bądźcie błogosławieństwem.

– – – Pastor Cecil

раскрутка

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.