Codzienne rozważania_27.05.11

Chip Brogden

ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, … i wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie” (Ef. 2:4,6).

Różnica miedzy między tym, który zwycięża, a tym, który nie zwycięża polega na ich własnym POSTRZEGANIU pozycji. Wszyscy powinniśmy uważać, że zostaliśmy posadzeni z Chrystusem w okręgach niebieskich. Nie możemy zwyciężać bez uświadomienia sobie tego, bez tego patrzenia, objawienia. Jeśli mamy ziemskie postrzeganie, pozostaniemy ziemscy, jeśli jest niebiańskie – będziemy zwyciężać.

 

—————–

Share your comments:  http://InfiniteSupply.Org/may27

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi!

 topodin

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.