Czekanie na poruszenie wody!

Daniel Pontious
A jest w Jerozolimie przy Owczej Bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betezda, mająca pięć krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty” (J 5:4-5).

Wielu z nas, podobnie jak ten mężczyzna, który leżał tam u bramy, oczekuje na pewną szczególną chwilę, okres czy dzień, aby otrzymać uzdrowienie, cud, słowo czy namaszczenie od Pana. Czekamy na coś, co ma zająć się okolicznościami, z którymi mamy do czynienia.
Niektórzy z nas trwają w tym oczekiwaniu tak, jak ten mężczyzna, przez całe swoje życie (38lat), czekają, że Jezus wjedzie, odwiedzi, a wtedy, jak i on, wyjaśnimy Jezusowi okoliczności, w których się znaleźliśmy, tymczasem w tej historii Pan daje mu objawienie tego, kim rzeczywiście jest i uzdrawia w sposób Nadnaturalny ponad tymi okolicznościami.

Zbyt często czekamy na czas, sezon, czy manifestację, aby otrzymać to, co Bóg już zrobił i co nam dał. O ile są takie czasy i okresy na pewne rzeczy to ZBAWIENIE I UZDROWIENIE ZAWSZE SĄ OBECNE W CZASIE TERAŹNIEJSZYM.
Bóg wykorzystywał zdarzenie w postaci poruszenia Wód sadzawki, lecz, gdy na miejsce przyszedł Jezus, w Nadnaturalny sposób zniweczył czas czekania, ponieważ On Sam jest Fontanną Żywych Wód!!! Jezus Chrystus jest Zmartwychwstaniem i Życiem i naprawdę już Przyszedł!
Nie ma już więcej potrzeby oczekiwać na to.
On już przyszedł i już przyniósł to wszystko ze Sobą! To, na co czekasz, ten dar czy powołanie, to uzdrowienie czy cud, tą życiową zmianę, która przyspieszy i rozpędzi cię na następny poziom: TO JUŻ JEST TUTAJ!
Boska jego moc obdarowała nas WSZYSTKIM, CO JEST POTRZEBNE DO ŻYCIA I POBOŻNOŚCI, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę” (2Ptr 1:3).

Czekasz na Nawiedzenie, lecz Jezus Chrystus już przeszedł i zamiast tego (czekania) uczynił Swoje miejsce zamieszkał w tobie. Przeszedł, aby cię uwolnić, zniszczyć w twoim życiu dzieła diabła, złamać wszelkie jarzmo czy ciężar, który cię obciąża.
Zamiast czekać, aż Anioł Pobudzi Wody, Jezus Chrystus umieścił Swego Świętego Ducha w tobie (jako wierzącym), abyś doświadczał Fontanny Jego Żywych Wód wewnątrz twego życia, zamiast tego, co zewnętrzne (J 4:14)! Twój Cud Żyje w Tobie Teraz!

Proszę Ducha Świętego, aby nawiedził każdego, kto czyta ten post i aby wszyscy pozwolili Duchowi na zamieszkanie na stałe w ich życiu. To ich dotknie, uzdrowi, uwolni ich dzięki Twojej Potężnej Mocy, spowoduje, że ich umysły i serca zostaną zalane Objawieniem Tego, co dla nich już zrobiłeś!
Pobłogosław nas wszystkich Nadnaturalnym Zrozumieniem Twojego Przeznaczenia w naszym życiu i rozjaśnij nasze umysły i serca! Złam wszelkie wypowiedziane przekleństwo, każdą demoniczną warownię. Nakazuję, aby każdy duch choroby opuścił teraz w Potężnym Imieniu Jezusa!!
Amen!!
Czy wiesz, kim jesteś???? ❤️❤️❤️

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.