Czy żyjemy w czasie wielkiego ucisku? – 3

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.

Ostatnio powiedzieliśmy, że szósta pieczęć, czasza i trąba oznaczają powrót Jezusa a siódme z tych rzeczy oznaczają koniec czasu. Dzisiaj skupmy się na rzeczach od 1 do 5.
Wspomniałem wcześniej, że w mejlach najczęściej ludzie pytają mnie, czy żyjemy obecnie w czasie trzeciej pieczęci lub tez stwierdzają, że pandemia jest szóstą pieczęcią…

Pieczęcie, trąby oraz czasze 1-3
W Obj. 6:2 apostoł widzi, jak pierwsza pieczęć zostaje złamana. Widzi jeźdźca w koronie na białym koniu, który trzyma łuk i zwycięża. Toczono rozmowy i szeroko spekulowano, że najprawdopodobniej chodzi tu o fałszywego mesjasza, fałszywy pokój oraz fałszywą sprawiedliwość – to symbolizuje biały koń. To, że jeździec trzyma łuk, ale nie wspomniano o strzałach i mimo to zwycięża sugeruje, że jego pierwsze wysiłki są dyplomatyczne – osiągane dekretami i środkami politycznymi, poprzez przejęcia i przynajmniej na początku nie sprowadza się to do siły militarnej.

W 6:3-4 widzi, jak druga pieczęć zostaje złamana. Widzi czerwonego konia – czerwień oznacza krew. Niszczy pokój na ziemi i ludzie zaczynają walczyć między sobą. Jeździec trzyma duży miecz – innymi słowy posiada dużą siłę militarną. Możemy spekulować, że kiedy jeździec na białym koniu nie był już dłużej w stanie zyskiwać politycznej przewagi, teraz ucieka się do otwartej wojny.

W 6: 5-6 widzi, jak trzecia pieczęć zostaje złamana. Widzi czarnego konia, co oznacza nieszczęście – sprawy przybierają bardzo zły obrót. Widzi hiperinflację (mowa o ziarnie). Miarka pszenicy i 3 miarki jęczmienia za denara, nie tykając wina i oleju. Widać, że najbardziej dotyka to rynku zboża.

Grecki denar
Tyle mniej więcej wynosiła dniówka w czasach apostoła Jana. Słowo „miarka” w pierwszym wieku znaczyła nieco mniej niż 2 pinty ciał sypkich lub trochę mniej niż litr płynu. Dlatego proroctwo mówi, że inflacja będzie tak wysoka, że za dniówkę będzie można nabyć zaledwie 2 garści pszenicy. Oczywiście oznacza to, że wielu ludzi będzie głodowało, co widzimy w następnej pieczęci.

W 6:7-8 widzi, jak czwarta pieczęć zostaje złamana. Widzi siwego konia, który zwiastuje śmierć. Jedna czwarta ludzkości umrze od miecza (wojny), głodu, moru (choroby), a nawet będą zabici przez dzikie zwierzęta (miasta upadną).

Widzimy tu progresję – jedne rzeczy wywołują inne. Wojna przynosi chaos gospodarczy, zakłócenia w produkcji i dystrybucji żywności oraz choroby.

W 6:9-11 scena zmienia się z ziemskich wydarzeń na obraz nieba, gdzie widzi tłum ludzi, którzy zginęli jako męczennicy, którzy stoją przed tronem Ojca wołając o sprawiedliwość. Proszą, aby zemścił się na tych, którzy ich zamordowali. Obraz ten dotyczy konkretnie męczenników z czasu wojny i głodu. To nie jest jeszcze porwanie, ponieważ tekst wyraźnie mówi, że oczekują pomsty za swoją śmierć. Ojciec daje im białe szaty sprawiedliwości i mówi, że to jeszcze nie koniec wszystkiego na ziemi i aby poczekali.

Jak widzieliśmy, po tym następuje pieczęć szósta, która oznacza powrót Jezusa. Tak więc wszystkie wydarzenia z pięciu pieczęci mają miejsce w siedmioletnim czasie zwanym przez Chrześcijan jako Wielki Ucisk lub przez Żydów Czasem Udręki Dla Jakuba

Ponieważ piąta pieczęć pokazuje to, co dzieje się w niebie, informację o tym, co dzieje się w tym czasie na ziemi uzyskujemy poprzez piątą trąbę oraz czaszę. Postawmy więc to wszystko we właściwej kolejności: Pierwsza pieczęć to biały koń. Czym więc jest pierwsza trąba i czasza?

Rozdział 7 daje informację, że w tym czasie w Izraelu będzie głosić 144000 męskich, żydowskich ewangelistów. Rozdział 8 ponownie pokazuje dęcie w trąby.

W 8:7 pierwsza trąba wydaje swój dźwięk i ogień, grad i „krew” spadają na ziemię, a jedna trzecia drzew i trawy ulega spaleniu. Następuje to po pierwszej pieczęci i białym koniu, co sugeruje, że w tym czasie na ziemi dojdzie do katastrofy naturalnej, a człowiek niegodziwości wykorzysta tę sytuację, aby przejąć kontrolę.

Większe zrozumienie wydarzeń związanych z czterema jeźdźcami pieczęci od 1 do 4 zyskamy czytając o trąbach 1-4:

W 8:8-9 powiedziano nam, że druga trąba przynosi coś jak „płonącą górę”, która wpada do morza i zabija 1/3 morskich zwierząt i niszczy wiele statków.
W 8:10-11 trąba trzecia przynosi kolejną kometę lub asteroidę opisaną jako gwiazdę płonącą jak pochodnia, która spada do wody i zatruwa 1/3 słodkowodnych jezior i rzek.

Tak więc widzimy, jak w czasie politycznych przewrotów następuje podwójne uderzenie w Ziemię asteroidy/komety. Jedna asteroida uderza w ląd a druga w morze, w wyniku czego 1/3 całej wody, morza i roślin zostaje zabita lub staje się bezużyteczna.

Świat naukowy dokładnie przewiduje, co by się stało, gdyby takie rzeczy miały się wydarzyć:
W 8:12 czwarta trąba pokazuje, że (w rezultacie tego) 1/3 światła słonecznego i księżyca jest przyciemniona.

Łącząc razem pieczęcie 1-4 oraz trąby 1-4, widzimy na ziemi straszliwy czas klęski żywiołowej, chaosu politycznego i ekonomicznego, wojny i prześladowania wierzących żyjących w tym czasie. Jak Jezus zapowiedział w Mat. 24:21, będzie to najgorszy czas, jaki kiedykolwiek oglądano na tej planecie.

Rozdział 9: 1-12 ukazuje piątą trąbę. W wersecie 2 wspomniano o chmurze dymu/kurzu, powstałej oczywiście w następstwie poprzednich uderzeń asteroid, co blokuje dostęp światła słonecznego. Wywołane tym choroby skóry będą nękać ludzkość przez okres pięciu miesięcy. Cierpiący ludzie będą chcieli umrzeć z powodu bólu, lecz choroba nie będzie śmiertelna – jedynie proces wyzdrowienia będzie bardzo bolesny.

To jest logiczne
Jeśli zdejmiemy „religijne” okulary, by spojrzeć na to współczesnymi oczyma, wydarzenia pieczęci, trąb i czasz pozostają spójne pod względem scenariuszy politycznych i naturalnych. W czasie zamieszania politycznego Ziemia otrzyma dwa bezpośrednie trafienia przez asteroidy/komety, co wpłynie na sytuację całej planety. To, co Jan widzi, że około 1/3 światła słonecznego jest blokowane, pokrywa się dokładnie z hipotezami naukowymi. Po przewrotach politycznych i wojnie dochodzi do kryzysu gospodarczego a dodatkowo jeszcze Ziemia będzie musiała uporać się z następstwami klęsk żywiołowych o skali niespotykanej w całej historii człowieka.

Kolejnym razem zajmiemy się tym, co Obj. 9:1-11 opisuje jako wznoszącą się chmurę dymu/kurzu, która przyćmi słońce, w wyniku czego bolesne choroby skóry dotkną wielu ludzi przez okres pięciu miesięcy (co znowu jest zgodne z tym, co dzisiejsi naukowcy twierdzą, jakie byłyby następstwa uderzenia w ziemię przez asteroidę). Choroby takie jak wąglik i inne, które drzemią w glebie, zostaną wyrzucone w powietrze i zostaną rozprzestrzenione przez wiatr powodując przez pewien czas powszechne choroby.
I w tym szczęśliwym tonie zakończymy wtedy tę serię :). Cieszę się, że kolejna seria nosi tytuł: „Dlaczego porwanie ma miejsce przed Uciskiem.” 😉

John Fenn

< Część 2 | Część 4 >

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.