Czytaj Pismo z pozytywnym nastawieniem

Richard Murray

Oto pewna myśl: Negatywne nastawienie widzi negatywne rzeczy.
Badaj Pismo tak, aby znaleźć i zaabsorbować pozytywne energie Boga.
Chodzi o to, że z tego, do czego czujesz urazę nic nie otrzymasz, a co najmniej nie będzie to błogosławieństwo.

Mojżesz uderzył w skałę w gniewie i ludzie błędnie myśleli o tym, jak Bóg im się objawił. Bóg powiedział Mojżeszowi, aby przemówił do skały a z niej w cudowny sposób wytryśnie woda, ludzie zaś poznaliby Bożą czułość. Lecz zostali wprowadzeni w błąd co do prawdziwej Bożej natury przez oschłe rozżalenie Mojżesza. Ten grzech uniemożliwił Mojżeszowi wejście do Ziemi Obiecanej. Pomimo, że cudowna moc była obecna, Mojżesz czuł urazę i nie uzyskał z niej pozytywnej energii czy błogosławieństwa. Poszedł drogą negatywnej energii.

Współcześnie wielu „uderza” Biblią z mojżeszową urazą. Nie angażują się z entuzjazmem w tekst, a raczej skarżą Biblię o rozwód, a jest to gorzki rozwód, nie zyskują więc nic pozytywnego z niej. Skała była przedmiotem. Biblia również jest przedmiotem, lecz Biblia może być błogosławionym przedmiotem JEŚLI, JEŚLI, JEŚLI zaangażujesz się entuzjastycznie, zamiast uderzać w nią swoją urazą.

Rzucam wam wyzwanie, abyście byli pozytywnie nastawieni do Pisma.

Jeśli chodzi o czytanie Biblii to są dziś dwa dominujące nastawienia. Jest to umysł charakteryzujący się postawą zgodną z Flp 4:8, oraz ANTY- Flp 4:8. Wybieraj uważnie.

Czytaj Biblię z nastawieniem Flp 4:8, opisanym w poniższym akapicie, a nie pobłądzisz. Będziesz angażował się w tekst, pokonywał trudności z literalnym traktowaniem fragmentów, dochodził do inspiracji, otrzymywał jego prawdziwe duchowe znaczenia po czym absorbował jej boską energię i pełną współczucia mądrość. Jeśli jednak zdecydujesz się na nastawienie umysłu ANTY – Flp 4:8, to nie otrzymasz niczego poza strapieniem i urazą do Biblii. Oba nastawienia opisane są poniżej.
Pozytywne nastawienie umysłu typu Flp 4:8 to: „Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały”.

Jest dla mnie jasne, że ten wers został postawiony na głowie przez współczesnych tłukących – po głowie tą że Biblią. Oto ich gorzko wypaczone  nastawienie umysłu – anty- /Flp 4:8/: „Wreszcie bracia myślcie o tym, co NIKCZEMNE, co NIESPRAWIEDLIWE, co NIECZYSTE, co SZPETNE, czemu BRAKUJE CNOTY, i jeśli jest COKOLWIEK co można SKRYTYKOWAĆ, o tym trzeba myśleć ZA KAŻDYM RAZEM, gdy się czyta Biblię”.

Żałośnie łatwo iść w negatywizm; nie idźcie tam, umiłowani. W negatywizmie nie ma żadnych odpowiedzi, a wyłącznie utrapienie, uraza i bezsilność. Zaczynasz żyć według tego, w co nie wierzysz, zamiast zgodnie z tym w co wierzysz. Nie po to przyszedł Jezus. Przyszedł, aby zaoferować nam drogę pozytywną, obfitującą w nadzieję, zasilaną wiarą i nasączoną miłością.

Bądź pozytywny!

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 2.5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *