TGIF_02.04.07 Duchowe kontrakty

Today God Is First

Logo_TGIF2

W pierwszym roku jego panowania ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza, nad ruinami Jeruzalemu, to jest siedemdziesiąt lat.
Daniel 9:2

Gdy podpisujesz prawną umowę, zobowiązuje ona obie strony do wypełnienia jej warunków. W niebie są takie prawne kontrakty, które, gdy są wypełniane, pozwalają aby to, co duchowe wpływało na świat fizyczny.

Izrael znajdował się w niewoli babilońskiej od 70 lat. Daniel, badając historię swojego narodu, odkrył proroctwo Jeremiasza, które mówiło o tym, że tej niewoli będzie właśnie 70 lat. Rozeznał to, że aby uwolnić jego naród spod niewoli, musi nastąpić wyznanie grzechów ze strony tego narodu. Daniel wziął tą odpowiedzialność na siebie. Pomimo, że osobiście nie mógł pokutować za cały naród, mógł uznać jego grzechy i pokutować samemu. Gdy uznał ten grzech przed Bogiem, coś stało się w Niebie. Bóg usłyszał tą modlitwę i odpowiedział posyłając do Daniela Swego anioła, Gabriela. Wiemy z historii, że przyszedł taki czas, gdy Juda wrócił z wygnania. Modlitwa wyznania Daniela była duchowym kluczem do fizycznej manifestacji uwolnienia narodu z niewoli babilońskiej.

Zawsze, gdy chcesz skonfrontować się z duchowymi siłami, które dominują  nad sytuacją, musisz znaleźć źródło problemu. Gdy już je znajdziesz, aby uzyskać uwolnienie Bożej mocy, musisz podjąć niezbędne kroki w duchowej rzeczywistości. Dla Daniela było to podjęcie odpowiedzialności za grzech narodu przez wyznanie jego grzechów i proszenie o przebaczenie na rzecz całego narodu. To pozwoliło Bogu rozpocząć proces jego uwalniania.

Proś Boga, aby pokazał ci źródło problemów, które istnieją w twoim mieście, pracy, czy u ludzi, których uwolnienie chcesz oglądać, aby wypełnił się Boży cel w ich życiu.

deeo.ru

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.