TGIF_02.09.07 Triumfalne porażki

Today God Is First

Logo_TGIF2

Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu z martwych.
Jn 21:14

William Wallace był Szkotem, który walczył uwolnienie o swego kraju spod tyranii angielskiego króla w XIII wieku. Początkowo było to wywołane jego osobistą chęcią zemsty za stratę rodziny. Później to pragnienie dojrzewało wśród ludzi i doprowadziło do powstania przeciwko Anglii. Usilnie prosił o współpracę Roberta Bruce, przyszłego króla Szkocji. Niemniej, Bruce zdradził Wallace’a w zamian za zwrot ziemi przez Brytyjskiego króla. Wallace został przekazany do Anglii, był torturowany, aż do śmierci za  przestępstwa przeciwko Anglii.
Bruce zdał sobie sprawę ze zdrady Wallace’a i swego kraju. Te wyrzuty sumienia doprowadziły go do prawdziwej pokuty i zwrócenia wiernego oddania siebie ludowi Szkocji. W końcu wziął na siebie misję uwolnienia Szkocji spod panowania Anglii. Poprowadził Szkotów do dalszych walk z Anglią i wyzwolił ich.
Porażka Wallace’a ostatecznie doprowadziła do zwycięstwa Bruce’a. Do zwycięstwa potrzeba było poświęcenie życia wielu, w tym i Wallaca. [James Mackay, William Wallace, Brave Heart (Edinburgh, Scotland: Mainstream Publishing, 1995).]

Tak często do zwycięstwa konieczna jest wcześniejsza porażka. Jezus powiedział, że dopóki ziarno nie wpadnie do ziemi i nie obumrze, nie wyda plonu (p. Jn.12:24). Śmierć wizji jest często konieczna, zanim nastąpi prawdziwe jej wypełnienie.

Czy zawiodłeś w jakiejś dziedzinie swego życia? Czy nie dostrzegasz wypełnienia wizji, o której myślałeś, że została ci dana? Mimo wszystko tak wizja może się ziścić.

Uczniom wydawało się, że przeżyli największą życiową porażkę, gdy Jezus umarł na krzyżu. Niemniej, to niepowodzenie stało się największym zwycięstwem na ziemi. Śmierć Chrystusa dała wolność, dała przebaczenie wszystkim ludziom. Stało się nowe życie – nowa moc dla uczniów. Zmartwychwstanie i nowe życie pojawiły się w wyniku tej „porażki”.

„Są takie triumfalne porażki, które dorównują  zwycięstwom” (Montaigne, francuski filozof).продвижение

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.