TGIF_03.10.07 Potrzeba kontroli

Today God Is First

Logo_TGIF2

Postąpiłeś głupio – powiedział Samuel.
1 Sam 13:13

Prorok Samuel namaścił Saula na pierwszego króla Izraela. Saul miał teraz około 30 lat i prowadził ten naród w wojnie przeciwko Filistynom. Filistyni zebrali się w Michmas przeciwko Saulowi i jego armii. Pan prowadził króla przez proroka Samuela, który polecił mu, aby udał się pierwszy do Michmas i oczekiwał na proroka siedem cni. Wtedy złoży ofiarę całopalną na rzecz ludu izraelskiego.

Gdy Filistyni zgromadzili się wokół Michmas przygotowując się do walki, presja zaczęła rosnąć. Izrael zaczął się bać i rozchodzić się po okolicy, również Saul bał się. Samuel nie pojawił się rano siódmego dnia. Ostatecznie, Saul, bojąc się nadchodzącego ataku, wziął na siebie złożenie ofiary całopalnej. Jak tylko to zrobił, pojawił się Samuel.

…Gdybyś był dochował przykazania Pana, Boga twego, które On ci nadał, Pan byłby utwierdził królestwo twoje nad Izraelem na wieki. Lecz teraz królestwo twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według swego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, iż nie dochowałeś tego, co ci Pan rozkazał. 1 Samuel 13:13-14.

Saul uwierzył, że musi przejąć kontrolę nad sytuacją. Zawsze, gdy próbujemy kontrolować sytuację poza Bożą wolą, pokazujemy, że jesteśmy wiedzeni przez strach. Wielu szefów tak bardzo boi się, że starają się kontrolować ludzi. To prowadzi do wzajemnych zależności, w których pracownicy boją się podejmować błędne decyzje i starają się przypodobać przełożonemu wszelkim kosztem, co prowadzi do braku szacunku dla przełożonego. Często pracownicy podejmują niedobre decyzje tylko po to, aby podobać się szefowi, przez co wśród pracowników pojawiają się urazy wśród pracowników.

Czy widzisz jakiekolwiek znaki nadmiaru kontroli w tym jak odnosisz się do innych? Czy możesz pozwolić innym na swobodę niepowodzenia? Czy zmieniasz polecenia w samym środku sytuacji, gdy widzisz coś, co ci się nie podoba? Czy boisz się niepowodzenia? To są symptomy ducha kontroli Saula. Módl się do Boga, aby dał ci wolność chodzenia w zaufaniu do Niego i tych którzy są wokół ciebie.

deeo.ru

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.