TGIF_05.08.07 Dwaj obok siebie

Today God Is First 

Logo_TGIF2

Lepiej jest dwom niż jednemu, mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud:
Kazn. 4:9

Czy odkryłeś już kiedykolwiek, że sam w sobie jesteś niezupełny?
Gdy znajdowałem sie w stadium „wojownika” swojego życia, trudny byłoby ci przekonać mnie, że potrzebuję ciebie lub kogoś innego. Wiem o tym, że niewielu ludzi przyznaje się chętnie do tego, że potrzebują innych, lecz wielu żyje według tej zasady. Niemniej, wcześniej czy później odkrywamy Bożą prawdę mówiącą, że potrzebujemy innych. Bóg tak nas właśnie stworzył. Możemy tego nie dostrzegać aż do chwili, gdy upadniemy – czy to w biznesie, czy małżeństwie, w przyjaźni, czy relacji z klientami.
Jesteśmy niekompletni bez wkładu innych ludzi w nasze życie. Z Bożego punktu widzenia, niezależny duch jest jednym z najbardziej obrzydliwych grzechów, ponieważ jest to najwyższa forma pychy. Zuchwałość (pycha – przyp. tłum.) wywołuje tylko zwady, lecz u tych, którzy przyjmują radę, jest mądrość. (Przyp. 13:10).
Bóg stworzył nas tak, że możemy mieć tylko pewną ilość darów, nie dał żadnemu z nas wszystkich możliwych darów, a zatem, uczymy się zależności od innych i pokornie ufamy innym, że uzupełnią nam to,  czego nam brakuje. 

Dawid miał Jonatana. Paul miał Sylasa. John Wesley miał Georga Whitefielda. Marcin Luther miał Philipa Melanchthona, który był 14 lat młodszy. Luter nauczył się tego, że potrzebuje kogoś do wypełnienia zadania, do którego go Bóg powołał. Miał ogromny szacunek do swojego przyjaciela, który pomagał mi reformować kościół w ich czasach oraz kościół taki, jak znamy go dziś. Luter bardzo dużo nauczył się od Melanchthona, który w młodym wieku był wielkim uczonym. Znał kilka języków i został profesorem greki na Uniwersytecie w Wittenberg w wieku 21 lat. W dziesięć miesięcy po wywieszeniu przez Lutra jego słynnych tez na kościelnej bramie, Melchaton pomógł ukształtować ruch protestancki szesnastego wieku dzięki swoim badaniom, pismom, moralnemu celowi i religijnej świadomości. Luter i Melanchthon stali się nierozerwalni a gdy zmarli, zostali pochowani obok siebie. 

Kogo Bóg postawił obok, aby uzupełniał ciebie? Być może jest to współmałżonek, może bliski przyjaciel, a może biznesowy partner.
Jeśli brakuje tego w twoim życiu, zachęcam cię do tego, abyś szukał kogoś, kto może wpłynąć na twoje życie. Jeśli masz kogoś takiego , powiedz mu czy jej, jak bardzo cenisz rolę jaką spełnia w twoim życiu.
продвижение

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.