TGIF_05.09.07 Znaczenie

Today God Is First

Logo_TGIF2

Niech spocznie na nas łaska Pana, Boga naszego, a dzieło rąk naszych utwierdzaj wśród nas! Tak, utwierdź dzieło rąk naszych!
Ps. 90:17


Wielu z nas zaczynało swoje kariery mając na celu osiągnięcie sukcesu.  Gdybyśmy nie podjęli naszej pracy jako wyniku Bożego powołania, spotkalibyśmy się ostatecznie z czeluścią frustracji i pustki. Powodzenie pochlebia, lecz nie daje stałego sensu celu i spełnienia. Tak często budujemy kariery na złych motywacjach, prestiżu czy nawet w wyniku presji naszych rodziców, czy rówieśników. Niedopasowanie  wykonywanej pracy do naszego obdarowania i powołania jest jak usiłowanie włożenia kwadratowego kołka, do okrągłego otworu. Jeśli tak się dzieje przez długi czas, prowadzi to do wyniszczenia człowieka.
Znaczenie przychodzi wraz z wypełnieniem danego przez Boga celu, dla którego zostałeś stworzony. Proś Go, aby potwierdził to w twoim życiu.

Wielu popełnia też inny błąd. Pracujący zawodowo wierzący myślą, że jeśli zaczną nową karierę w „pełnoetatowej chrześcijańskiej pracy” to wypełni pustkę, którą odczuwają. Niemniej jednak, to tylko rozjątrza problem, ponieważ ponownie próbują wstawić kolejny kwadratowy  kołek do okrągłego otworu. Problemem nie jest to czy powinniśmy być w „chrześcijańskiej”, czy „świeckiej” pracy, lecz raczej, aby  wykonywać taką pracę, do której inspirują nas nasze zdolności i powołanie. Gdyby był taki zwrot, który chciałbym usunąć z języka angielskiego, byłaby to fraza: „pełnoetatowa chrześcijańska praca”.
Jeśli jesteś chrześcijaninem to już jesteś w pełnoetatowej pracy, bez względu na to czy wbijasz gwoździe, czy głosisz ewangelię. Pytaniem  musi być to czy wypełniasz dane przez Boga powołanie złożone na twoim życiu? Bóg powołał ludzi do biznesu, aby wypełnili Jego cele, tak samo jak powołał ludzi na pastorów i misjonarzy.

Już czas na to, aby pracujący wierzący przestali czuć się jak obywatele drugiej kategorii dlatego, że pracują np. w biznesie. Trzeba przestać pracować na finansową niezależność po to, aby móc się skoncentrować na „prawdziwym duchowym powołaniu”. Jest to wielkie zwiedzenie dla tych, którzy są powołani do działania w biznesie.

topod

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.