TGIF_09.12.07 Rola wstawiennictwa

Today God Is First

Logo_TGIF2

… i przyszedłszy do nas, wziął pas Pawła, związał sobie nogi i ręce i rzekł: To mówi Duch Święty: Męża, do którego ten pas należy, tak oto zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan. A gdy to usłyszeliśmy, prosiliśmy zarówno my, jak i miejscowi, aby nie szedł do Jerozolimy.
Dz. 21:11-12

W mojej duchowej pielgrzymce Bóg pozwalał mi na spotkania z tymi, którzy w Ciele Chrystusa są powołani na wyższy poziom wstawienniczej modlitwy. Bóg powołuje każdego z nas do tego, abyśmy byli frontowymi wojownikami, lecz są jednostki, które są nie tylko frontowymi żołnierzami, lecz posiedli również umiejętności w dziedzinie wstawiennictwa. Ci ludzie częsta mają dary prorokowania, jako część swojego namaszczenia do wstawiennictwa. Wydaje się, że takim człowiekiem był Agabus z Księgi Dziejów Apostolskich.

Agabus otrzymał słowo od Boga i przy okazji demonstracji związał siebie pasem Pawła, aby mu dać znać, że zostanie tak związany, jeśli uda się do Jerozolimy. Agabus wraz z innymi natychmiast wywnioskowali, że nie powinien tam jechać. Paweł nie zgodził się z nimi i znalazł się Jerozolimy, gdzie rzeczywiście został związany i zbity, gdy złożył świadectwo ludziom i religijnym przywódcom tego miasta.

Bóg powołuje wstawienników do roli jasnowidzących, a przywódców do interpretowania działań. Pozwala też wstawiennikom oglądać bardziej pełny obraz. Niemniej jednak, nigdy im nie jest pozostawiane decydowanie o działaniach. Odwrotnie, to przywódcy mają zdobyć duchowy obraz tego, z czym się zmagają i dlatego właśnie potrzebują obdarowanych wstawienników. Nie wolno liderom błędnie mniemać, że mogą zobaczyć cały obraz bez wstawienników. Gdy już raz uzyskają wgląd od wstawienników, muszą zdecydować jaki jest właściwy kierunek działania. To jest ich właściwa rola. Konflikty powstają wtedy, gdy jedna strona stara się wypełnić obie role.

Paweł wiedział, że musi iść do Jerozolimy, nawet jeśli oznaczało to, że będzie tam bity. Poszedł i został zbity. Niemniej, opierając się na słowach Jezusa skierowanych do niego z Dz. 23:11: Następnej nocy przystąpił do niego Pan i rzekł: Bądź dobrej myśli; bo jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak musisz świadczyć i w Rzymie, wnioskujemy, że podjął słuszną decyzję.

Módl się o to, aby Bóg sprowadził wstawienników i liderów do twojego życia. Pan chce tego, abyś miał pełny obraz sytuacji z jaką się każdego dnia spotykasz i abyś wiedział, co należy robić, aby wypełnić Jego wolę w twoim życiu.

продвижение сайтов

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.