TGIF_15.10.07 Bóg dolin

Today God Is First

Logo_TGIF2

Wtedy znowu przystąpił mąż Boży do króla izraelskiego i rzekł do niego: Tak mówi Pan: Ponieważ Aramejczycy powiedzieli: Pan jest Bogiem gór, a nie jest On Bogiem dolin, przeto wydam cały ten ogromny tłum w twoją rękę i poznacie, żem Ja Pan.
1 Król. 20:28

Zawsze, gdy stoimy na górze widzimy wyraźnie. Jest to najlepszy punkt obserwacyjny, aby zobaczyć to, co leży przed nami. Czy nie byłoby wspaniale mieszkać na górze na stałe po to, aby wypatrywać tego, co nadchodzi? Bóg czasami pozwala na spojrzenie z góry. Pierwsze takie „górskie doświadczenie” Józef przeżył jako młody człowiek. Ojciec bardzo mu sprzyjał, dostał od niego piękny płaszcz i miał nawet sen mówiący o przyszłości. W młodym wieku miał poczucie przeznaczenia swego życia. Bóg często daje nam obraz przyszłości po to, abyśmy pamiętali go, gdy nasze zaufanie Jemu w czasach dolin będzie próbowane. Taki obraz zwykle nie ujawnia tego, w jaki sposób Bóg zamierza doprowadzić do wypełnienia wizji.

Niemniej jednak, nikt z nas tak naprawdę nie osiąga takiej jakości charakteru, jakiej Bóg pragnie dla nas, gdy jesteśmy na górze. To właśnie w dolinie owoce są zasiewane i zbierane, nie są one w stanie wzrastać na górze; musza dojrzewać w dolinie. Bóg jest Bogiem góry, lecz jest nawet jeszcze bardziej Bogiem dolin. W dolinie znacznie trudniej jest zobaczyć, co jest przed nami; chmury często okrywają doliny i ograniczają widoczność. Józef został wrzucony do głębokiej doliny i pozostawiony tam zmartwieniu, czy Bóg jego ojca nie porzucił go. Jezus miał nadzieję, że może będzie mógł ominąć dolinę, która wywołała u Niego krwawy pot. Jest dla każdego z nas taka dolina, do której musimy wejść, zazwyczaj niechętnie, po to, aby doświadczyć Boga dolin, oraz doświadczyć Jego wierności w dolinie. Gdy już spędzimy tam pewien czas, wychodzimy z czymś, czego nigdy nie zdobylibyśmy, gdybyśmy tam nie weszli. Dolina przynosi wiele owocu w naszym życiu po to, abyśmy mogli zasiać ziarna w życiu innych. Bóg nie marnuje doświadczeń doliny.
Jeśli jesteśmy wierni w dolinie, wejdziemy do nowego wymiaru życia z Bogiem, takiego, o którym nigdy nie pomyślelibyśmy, że w ogóle jest to możliwe. Jest takie żniwo mądrości i cnoty charakteru, które może rosnąć wyłącznie w dolinie.

Czy Bóg umieścił cię w dolinie? Wiedz o tym, że dolina jest miejscem owocowania; jest miejscem testowania. To jest miejsce, w którym Bóg przenosi wiedzę, którą masz w głowie do twego serca. Poznanie ma wartość jedynie wtedy, gdy staje się częścią twojego serca.
Spójrz dziś na Boga dolin.бесплатно продвижение сайта в интернете

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.