TGIF_17.10.07 Korzyści z posłuszeństwa

Today God Is First

Logo_TGIF2

Tak mówi Jahwe, twój Odkupiciel, Święty Izraelski: Ja, Jahwe, twój Bóg, uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre, prowadzę cię drogą, którą masz iść. 
Iz 48:17

Moja kariera zawodowa to praca na rynku marketingu i reklamy. Bardzo wcześnie nauczyłem się różnic między cechami, a korzyściami. Cechy reprezentują pewne charakterystyki produktu lub usługi. Korzyści to te rzeczy, na których bezpośrednio zyskuje czy korzystam dzięki produktowi czy usłudze. Na przykład, mój nowy komputer ma ogromną prędkość i bardzo dużą pamięć (to jego cechy). To zaś pozwala mi wykonywać pewne rzeczy szybko i z łatwością (korzyści). Ludzie są bardziej skupieni na korzyściach niż na cechach.

W powyższym wersecie Bóg mówi nam, że są pewne bezpośrednie korzyści z cech Jego natury. On jest Bogiem, który jest oddany uczeniu Swoich dzieci chodzenia drogami, którymi mają chodzić. Jaka jest faktyczna korzyść z Jego nauczania? Odpowiada na to następny wers:
O, gdybyś był zważał na moje przykazania, twój pokój byłby jak strumień, a twoja sprawiedliwość jak fale morskie! (Iz. 48:18)

Pan mówi nam, że korzyścią ze zgody na to, aby Bóg nas uczył i prowadził na życiowych drogach, jest pokój i sprawiedliwość. Oto gwarancja obietnicy Bożej. W swojej pracy reklamowej często używam sprawy roszczeń gwarancyjnych. Oto Boża niezmienna gwarancja: będziesz miał pokój jak rzeka i sprawiedliwość jak fale morskie! Jakże wielka obietnica!

Czy ufasz Bogu w każdym jednym szczególe swego życia, tak aby On mógł prowadzić cię drogami, którymi powinieneś chodzić? Czy pozwalasz Mu na to, aby cię uczył? Jeszcze dziś szukaj Pana i tego, czego On chce cię nauczyć; pozwól Mu prowadzić cię, a zapewnisz sobie pokój i sprawiedliwość w swym życiu.

раскрутка сайта

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.