TGIF_17.08.07 Wiara połączona z handlem

Today God Is First

Logo_TGIF2

A ona na to: Nic nie ma twoja służebnica w całym swoim domu oprócz bańki oliwy.
2 Król. 4:2b

Mąż tej kobiety zmarł i nie było żadnej możliwości, aby spłacić długi. Wierzyciele zdecydowali zrobić z jej dwóch synów niewolników jako zapłatę zobowiązań, które nadal pozostawały niespłacone. Prosiła o pomoc jedynego męża Bożego, jakiego znała.
Co jeszcze posiadasz w domu? zapytał Elizeusz. A ona na to: Nic nie ma twoja służebnica w całym swoim domu oprócz bańki oliwy.

Wtedy Elizeusz polecił jej, aby poszła i nazbierała od sąsiadów pustych naczyń, byle nie za mało – jak powiedział.
Gdy naczynia zostaną zebrane w domu, kazał jej nalewać oliwy do tych naczyń a oliwy było więcej niż było potrzeba do napełnienia ich wszystkich. Gdy to zrobiła, on rzekł: Idź, sprzedaj oliwę i spłać swój dług, ty zaś wraz z synami utrzymujcie się z tego, co zostanie. (2 Krl. 4:7b).

Bóg często miesza wiarę z tym co namacalne. Wdowa wierzyła, że nie ma żadnych zasobów, które by zaspokoiły jej potrzebę. Bóg powiedział, że ma więcej niż jej potrzeba. Ona nie postrzegała jednej bańki oliwy jako źródła zaopatrzenia, ale też bańka nie stała się nim dopóki nie została dołączona do tego wiara. Jej potrzeba została zaspokojona, gdy jej wiara została połączona z praktycznym krokiem, którym było pójście do miejsca pracy, sprzedanie tego, co miała po to, aby uzyskać potrzebny dochód. W rzeczywistości przychód był znacznie większy niż to, czego potrzebowała na pokrycie długów i mogła jeszcze żyć z rodziną za pieniądze uzyskane ze sprzedaży.

Często zapominamy, że Bóg pracuje przez handel, aby zaspokoić nasze potrzeby. Źle jest położyć całe zaufanie w handlu bez wiary w Boga. Bóg często wymaga prostego posłuszeństwa w działaniu tam, gdzie wydaje się to śmieszne i nielogiczne. To wiara zmieszana z praktyką oddaje cześć Bogu.

Czy masz problem, który cię martwi? Czy nie widzisz sposobu na zaspokojenie twojej potrzeby? Bóg może już dał ci zdolności i talenty do zaspokojenia twojej potrzeby. Niemniej, Pan może czeka na to, abyś połączył je z wiarą.
Proś Boga, aby pokazał ci te kroki, które są konieczne do rozwiązania problemu i chętnie je podejmij w następnym kroku.
topodin

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.