TGIF_18.08.07_Zdrowi jesteśmy

Today God Is First

Logo_TGIF2

„…Zdrowi jesteśmy…” 2 Król. 4:26

Prorok Elizeusz często podróżował przez miasteczko Szunem a była o tam zamożna małżeństwo, które gościło go. Początkowo kobieta proponowała Elizeuszowi posiłek, następnie, widząc, że potrzebuje miejsca do zatrzymania się, zbudowali pomieszczenie dla niego nad swoim domem, tak aby za każdym razem, gdy będzie przechodził przez miasto miał swoje miejsce. Był tak wdzięczny za ich dobroć, że któregoś dnia zapytał niewiasty, co mógłby dla nich zrobić. Jego sługa, Gehazi, poinformował później Elizeusza, że kobieta nie ma dziecka a jej mąż stary.
I rzekł do niej: O tym czasie za rok będziesz piastowała syna
(2 Król. 4:16).

W rok później pojawił się syn. Pewnego dnia ojciec pracował z synem na polu i syn nagle zachorował i zmarł. Kobieta pobiegła do Elizeusza, aby go o tym powiadomić. Gdy Elizeusz zapytał, co się stało, nie odpowiedziała w panice, ani nie zareagowała strachem. Jej reakcja wydaje się nawet nienaturalna: zdrowi jesteśmy powiedziała. Elizeusz udał się do chłopca i wzbudził go z martwych, i był to cud pełen chwały (p. 2 Król.4).

Wiara spogląda na sytuację oczyma Bożymi, a nie oczami ograniczonego zrozumienia. Tak kobieta nie wpadła w panikę, ponieważ wiedziała coś więcej o zaistniałej sytuacji. Wiara nie panikuje, lecz zdaje sobie sprawę z tego, że to, co wygląda na niszczące okoliczności może być Bożym planem prowadzącym do tego, aby przyniósł Sobie chwałę demonstrując Swoją moc. Gdy Jezus pojawił się uczniom w samym środku nocy, idąc po wodzie, wykrzyknęli: To duch! (p. Mt. 14:26).
Pierwsze pojawienie się może spowodować w nas wielki strach, a nawet sparaliżować. Szukaj Pana w swojej sytuacji dzisiaj. Doświadczaj swojej wiary jutro i zaufaj, że On znajdzie właściwe rozwiązanie.
раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.