TY mozesz zostac uzdrowiony!

Young Steve

TY możesz zostać uzdrowiony! TY możesz należeć do grona tych, którzy wierzą Słowu Bożemu i otrzymują uzdrowienie od Pana. Nie jesteś wyjątkiem. Nie ma żadnych szczególnych przyczyn, abyś nie został uzdrowiony. Bóg nie używa chorób do żadnych celów. On nie chce, abyś był chory. Nie masz ciernia Pawła w ciele i nie jesteś następnym Jobem. Twoje ciało i twój duch zostały wykupione  przez krew Jezusa. Masz prawo do uzdrowienia, ponieważ Jezus poniósł choroby  i dolegliwości za ciebie. Ta książka pomoże ci zobaczyć prawdy, abyś mógł otrzymać uzdrowienie, które Bóg już ci oferuje.

Zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób Jezus mówił o tym, kto w Nowym Testamencie, powinien zostać uzdrowiony. Oto kilka wersetów, które pokazują Jezusa uzdrawiającego choroby w czasie swojej ziemskiej służby. On uzdrawiał wszystkich chorych, jacy do Niego przyszli (Mat 4:23-24), uzdrawiał wszystkich, którzy byli chorzy (Mat. 9:35), uzdrowił ich wszystkich (Mat 12:15) i uzdrowił chorych z pośród nich (Mat 14:14).

Wszyscy chorzy byli do Niego przyprowadzani i wszyscy, którzy się dotknęli jego szat byli doskonale uzdrawiani (Mat 14:35-36, Mk. 6:54-56). Uzdrawiał wielkie tłumy (Mat 19:2). Uzdrawiał wszystkich, którzy byli chorzy (Mk 3:10-12). Wkładał ręce na każdego chorego i uzdrawiał ich (Łuk 4:40-41). Uzdrowił ich wszystkich (Łuk 6:17-19). Uzdrowił tych, którzy potrzebowali uzdrowienia (Łuk 9:11). Uzdrawiał wszystkich uciśnionych przez diabła (Dz. 10:38). W taki właśnie sposób Jezus określał, którzy ludzie mają być uzdrowieni – każdy, kto przyszedł do Niego otrzymywał uzdrowienie!

W jaki sposób apostołowie decydowali, kto ma być uzdrowiony? Piotr usługiwał uzdrowieniem wszystkim chorym, którzy byli do niego przyprowadzani (przynoszeni) na ulicach Jerozolimy (Dz. 5:12-16). Paweł uzdrowił każą chorą osobę na wyspie Malcie (Dz. 18:8-9). Jezus dał uczniom moc, aby uzdrawiali wszelkiego rodzaju choroby i dolegliwości (Mat. 10:1).

W jaki sposób powinieneś określić to, kto może być uzdrowiony? Jan wyraził Boże pragnienie, abyś ty był zdrowy (3 Jn 2). Jakub mówi, że każdy chory w kościele powinien poddać się modlitwie wiary o uzdrowienie (Jk 5:14-16). Paweł powiedział, że Chrystus wykupił nas z pod przekleństwa Zakonu, które spadało za nie przestrzeganie Bożych przykazań (Gal. 5:14-16) i że twoje ciało zostało nabyte tą samą ofiarą, co wykupiony został twój duch (1 Kor. 6:119-20). Piotr powiedział, że zostaliśmy uzdrowieni ranami Chrystusa, gdy zabrał nasze grzechy na krzyż (1 Ptr. 2:24). Jezus powiedział, że wierzący powinni wkładać ręce na chorych, a ci będą uzdrowieni (Mk 16:15-18).

Kto, zatem, może być uzdrowiony? TY możesz być uzdrowiony! Jezus nie robił wyjątków i nie mówił ludziom, że muszą chorować dalej z jakiegoś powodu. Ani Piotr, ani Paweł nie robili wyjątków i nie mówili ludziom, że maja chorować na chwałę Bożą. Biblijny przykład jest prosty. Ty nie możesz być wyjątkiem. Przestań pozwalać diabłu okłamywać cię i wmawiać, że jest jakiś powód, dla którego nie możesz zostać uzdrowiony. TY możesz zostać uzdrowiony!

Gwarancja tego, że każdy może zostać uzdrowiony znajduje się w stwierdzeniu Izajasza, że Jezus poniósł nasze grzechy i cierpiał nasze boleści. Nie tylko poniósł nasze choroby – wziął je wszystkie, włączając tą, na którą cierpisz obecnie. Pan nie wziął na siebie chorób tylko niektórych ludzi – wziął chorobę każdego, włączając w to chorobę, która cię trapi teraz. Jego wielka ofiara została złożona za każdego, włączając w to ciebie, tak abyś mógł uczestniczyć w korzyściach z niej płynących wraz ze wszystkimi innymi.

Otrzymanie uzdrowienia nie jest skomplikowane. Nie musisz przeczytać całej tej książki, aby zostać uzdrowionym. Nie musisz mieć specjalnego objawienia, które ja bym miał lub ktoś inny. (Ja nie mam żadnego specjalnego objawienia mimo wszystko). Po prostu mówię ci to, czego Jezus już dawno dokonał i usiłuję sprawić, abyś zobaczył, że uzdrowienie należy do ciebie i tak było przez cały czas.

Nie jesteś wyjątkiem, Bóg nie chce, abyś chorował. TY możesz zostać uzdrowiony! Przeczytaj inne rozważania i rozdziały tej książki a odkryjesz na swój własny  użytek to, że TY możesz odebrać uzdrowienie, które Jezus nabył dla ciebie na Kalwarii.

раскрутка сайта

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.