Czy uzdrowienie jest zawarte w odkupieniu?

Durai Joe

Jest smutne i zadziwiajace jak niektórzy biblijni nauczyciele lekcewazaco opieraja sie ujeciu uzdrowienia w odkupieniu. Przypuszczam, ze wynika to z próby usprawiedliwienia chorób w Kosciele. Koniecznosc przeprowadzenia tego aspektu rozrywa serca, jako ze wiekszosc opozycji wobec zawierania sie uzdrowienia w odkupieniu pochodzi od nauczycieli.

Jest smutne i zadziwiające jak niektórzy biblijni nauczyciele lekceważąco opierają się ujęciu uzdrowienia w odkupieniu. Przypuszczam, że wynika to z próby usprawiedliwienia chorób w Kościele. Konieczność przeprowadzenia tego aspektu rozrywa serca, jako że większość opozycji wobec zawierania się uzdrowienia w odkupieniu pochodzi od nauczycieli. Zdaje się, jakby ci sami, którzy głoszą drogę zbawienia, walczyli o prawo do bycia chorym! (Patrz: „Dlaczego uzdrowienie ciała jest ważne”)

Pamiętajmy o tym, że zanim grzech wszedł na świat, nie było choroby, niemocy i śmierci. Z pewnością jest jakiś związek między grzechem, a chorobą? Pamiętajmy, że Jezus jako drugi i ostatni Adam, przyszedł, aby odzyskać wszystko, co stracił Adam. Nie ma już więcej ofiary za grzech i jego śmiertelnych konsekwencji. Jezus dokonał doskonałego dzieła odkupienia i Jego zwycięstwo nad grzechem i śmiercią, i piekłem musi postępować, aż do chwili gdy wszystko znajdzie  się pod Jego stopami. Uzdrowienie ciała jest zatem należy do Nowego Testamentu w Jego krwi. Każda choroba jest przekleństwem za złamanie prawa Bożego. Czytaj Deut. 28 rozdział: błogosławieństwa i przekleństwa. Wiele chorób jest tam wspomnianych, a wszystkie te nie wymienione też są określone jako przekleństwo.

Jezus stał się przekleństwem za nas i odkupił nas z przekleństwa zakonu. Gal 3,13Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, ponieważ napisano: przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie.

Iz 53,4 i 5 – Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Słowo „uleczeni” w Iz 53,5 oznacza uzdrowienie. To samo słowo używane jest do opisania Boga naszego

Uzdrowiciela w Ex. 15,26. 1 Kor 6:13 mówi, że nasze ciało jest dla Pana, a Pan dla ciała!

Hebrajskie słowo dotyczące uzdrowienia w Iz 53,5 to 'rapha’ – co oznacza naprawić, uleczyć, uzdrowić, uzupełnić. Istnieje kilkanaście hebrajskich i greckich słów w różnych wersach, które jasno nauczyają o fizycznym zdrowiu, powodzeniu, zaopatrzeniu, zbawieniu i uwolnieniu.

Rozważ związek między Mat 8,16/17 a Iz 53,4, jak zapisał to Mat:
A gdy nastał wieczór, przywiedli do niego wielu opętanych, a On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli,aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego: On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł.

Jeśli walczyłeś z chorobą i doszedłeś do tego krytycznego miejsca zniechęcenia, przez tych, którzy nie rozeznają ciała Pańskiego, bądź odważny dziecko Boże, ponieważ dotarłeś już do ostatniego pola bitewnego w swym biegu po uzdrowienie. Możesz nie umieć studiować Pism w oryginalnych językach, lecz możesz znać i słyszeć swego Zbawiciele w potężny sposób.

Do tych, którzy twierdzą, że uzdrowienie nie zawiera się w odkupieniu, że było to tylko dzieło duchowe, po prostu powiedz, że z tego co duchowe wydostaje się to, co naturalne, czy fizyczne! Czy oni chcą aby chorzy pozostawali chorzy? Czy są bezwzględnie przekonani, że nie zaciemniają dzieła Kalwarii? Czy mogą spojrzeć Jezusowi w oczy i powiedzieć: „Nie cierpiałeś za moje choroby.”aracer

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.