Żądza tego, co nadnaturalne!

Daniel Pontious
Prawdopodobnie współczesne pokolenie bardziej niż jakiekolwiek inne pragnie usilnie doświadczania ponad naturalności, duchowych spotkań, duchowych rzeczy.

Tak wielu pragnie widzieć i doświadczać tamtej rzeczywistości. Czy jest tak z powodu zwykłego pragnienia poznania, że jest tam życie, czy dla osobistej jasności, czy z powodu osobistego szukania przeznaczenia, to pragnienie jest naprawdę bardzo silne we wszystkich wymiarach. To, czego wielu nie wie to to, że w nadnaturalnej rzeczywistości są takie rzeczy, które wychodzą poza zdolność pojmowania czy wyrażania ich.

Apostoł Paweł mówi o tym, że znał człowieka, który został zabrany do trzeciego Nieba i słyszał takie rzeczy, których człowiek nie jest w stanie wyrazić słowami (2Kor 12:2-4).. Tak więc, ta rzeczywistość jest bardzo realna, lecz wielu szuka jej ze złych powodów.
Jakikolwiek inny powód, aby wchodzić w tą rzeczywistość poza dążeniem do relacji z Bogiem (Ojcem, Synem i Duchem Świętym) jest niebezpieczny. O ile jest tam mnóstwo wspaniałych tajemnic o tyle utrzymywanie się w obszarze relacji z Chrystusem jest dla nas najważniejsze i jedyne.

Wielu weszło w tą rzeczywistość przy pomocy innych środków, czy to halucynogennych prochów, czarów, czy innych duchów (wszystko to jest złe) i wszelkie tego rodzaju dążenia skończą się tragedią, ponieważ jest wyłącznie Jedna droga, aby dostać się do Ojca; Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem i nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przez Niego
(J 14:6).

Biblia mówi o tym, że w dniach ostatnich poznanie będzie wzrastać i będzie ogromne:
Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie” (Dn 12:4).

O ile nie jest tutaj mowa o tym, jakiego rodzaju będzie to poznanie, wierzę, że jest to poznanie zarówno tego, co naturalne jak i nadnaturalne. Obecnie żyjemy w takim wieku, że jesteśmy bombardowani z każdej strony możliwościami badania nadnaturalnej rzeczywistości, a więc ważne jest, abyśmy jako wierzący utrzymywali swoją perspektywę skupioną na Jezusie Chrystusie.
Utrzymywanie jak najważniejszej rzeczy we wszystkim, co robisz Jezusa jako Pierwszej i najważniejszej przyczyny ma fundamentalne znaczenie, ponieważ to relacja z Nim (Ojcem i Duchem Świętym), musi być naszym najważniejszym celem, a wszystko, co rozprasza nas musi być zdecydowanie analizowane.
Tak wiele rzeczy stara się ściągnąć nasz wzrok z celu i relacji po to, abyśmy w Królestwie nie byli skuteczni. Tak więc, koncentracja na Jezusie Chrystusie ustrzeże cię od wszelkiego wrogiego rozpraszania, jak też pomoże utrzymać stabilność w rzeczywistości Ducha.
Nigdy nie zapominaj o korzeniach swojej rodziny i o tym, gdzie Jezus musi być w twoim życiu, a wszystko cokolwiek próbuje ściągnąć twoją uwagę na siebie i odciągnąć cię od Jezusa, pochodzi albo z tego świata, albo od przeciwnika.

1J 4:1-3 daje nam sposób na sprawdzanie źródła każdego pochodzenia każdego ducha.

Duch Święty zawsze będzie świadczył o Jezusie Chrystusie, zawsze będzie cię prowadził głębiej i głębiej w relacji z Nim i On nigdy nie będzie cię rozpraszał. Jeśli kiedykolwiek było jakieś pokolenie, które potrzebowało większego rozeznania, to JEST TO JEDNO! Utrzymujcie koncentrację na Jezusie i odchodźcie od wszystkiego innego, co będzie próbować cię odciągnąć od Niego! ❤️

      Czy wiesz kim jesteś?❤️❤️❤️
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.