Monthly Archives: Czerwiec 2011

Codzienne rozważania_22.06.11

Chip Brogden

A Jezus, spojrzawszy wokoło, rzekł do uczniów swoich: Jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego! (24) A uczniowie dziwili się słowom jego. Lecz Jezus, odezwawszy się znowu, rzekł do nich: Dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego! (25) Łatwiej jest wielblądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego” (Mk. 10:23-25).

Nie chodzi tutaj o to, że uczniowie mają chodzić bez grosza. Istota jest taka, że w Królestwie wyłącznie Chrystus ma pierwszeństwo i nie da się służyć dwóm panom. Dlaczego bogactwa są taką przeszkodą? Wszystko odnosi się do Ego. U bogacza Ego przeważnie wyraża się w jego bogactwie. U mędrca Ego przeważnie wyraża się w jego mądrości. U człowieka dobrego Ego wyraża się przeważnie w jego dobroci, a u siłacza Ego przeważnie wyraża się w jego sile.

TY jesteś dla siebie największą przeszkodą w wejściu do Królestwa. Dlaczego? Ponieważ nie ma w Królestwie Bożym miejsca dla Chrystusa i Ego.

—————————-

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/june22

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółm`Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi.

 

сайта

Wielki Pasterz

 

Dudley Hall

13 czerwca 2011

Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam ułożę je na ich legowisku – mówi Wszechmocny Pan” (Ez. 34:15)

W tym tekście Bóg  opisuje niepowodzenie pasterstwa ludzkiego wśród ludu Izraela. Ich przywódcy zajęli się sobą, byli zainteresowani swoją pozycją i bogactwem, przez co ludzie stali się ofiarami przeciwników. Bóg mówi przez proroka Ezechiela i obiecuje, że On Sam zastąpi tych pasterzy, których wyznaczył. Bóg zastąpi królów, kapłanów, proroków i nie zawiedzie.

Sięgamy, oczywiście, do Nowego Testamentu i słyszymy jak Jezus ogłasza:  „Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz kładzie życie swoje za owce” (Jn 10:11). Ogłasza, że zapowiedziany dzień nadszedł. Bóg osobiście przyszedł, aby być pasterzem swego ludu. Teraz pełna odpowiedzialność za pasterzowanie spoczywa na Jego ramionach.

Przez trzy lata Jezus prowadził swoich dwunastu mężczyzn. Bez względu na okoliczności stosuje wobec swojej małej trzody ewangelię Boża. Przez wydarzenia dziejące się w Jego życiu i spisane w Piśmie pokazuje nam wzór uczniostwa: stosowanie ewangelii w codziennych sytuacjach, na które trafiamy. Bóg prowadzi nasze kroki i On decyduje o naszym programie zajęć. Żadne doświadczenie czy wypadek nie marnuje się, każde z nich prowadzi nas do kolejnego aspektu wspaniałej ewangelii królestwa Bożego.

Pan przebaczył nam nasze grzechy, pokonał śmierć i zapoczątkował nowe przymierze –bez naszego udziału. Teraz zamierza wprowadzić to w nasze życie. Nic więc dziwnego, że popadamy w problemy z grzechem, strachem, beznadzieją i własnymi wysiłkami. Jak inaczej moglibyśmy uchwycić dynamikę Jego życia bez konfrontacji z tymi sprawami?

Pan posłał Swego Ducha, aby otwierać nasze oczy, pobudzać naszą wiarę i prowadzić nas do prawdy – bez naszego udziału. Prowadzi nas teraz w sytuacjach, w których rozpaczliwie potrzebujemy więcej wnikliwości niż mamy; więcej wiary niż możemy wzbudzić  oraz rozeznania, które przekracza nasze możliwości analizy. Uczniostwo to zajęcie swego miejsca pod rządami naszego obecnego i wytrwałego Pasterza.

On stale oferuje nam takie okoliczności, w których musimy Mu całkowicie zaufać. On zaprasza nas do takiego partnerstwa, w którym daje nam możliwość podjęcia wysiłku, a następnie błogosławi zainicjowane przez Boga posłuszeństwo.

On jest dobrym pasterzem. Nie trać nigdy tego z pola widzenia, gdy mierzysz możliwości tych, którzy reprezentują Go jako pod-pasterze. Bóg wziął na siebie rolę zaspokajania potrzeb, chronienia i promowania swoich owiec. On wykorzysta ludzi, jako narzędzia, lecz nie da się wyprowadzić w pole przez ich błędy ani ograniczyć przez ich słabości.

Radujcie się! Jesteśmy owcami Jego pastwiska.

 

как продвинуть сайт в гугле

Codzienne rozważania_21.06.11

Chip Brogden

Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, …” (1Jn. 5:20).

Jest pewna różnice między zbawieniem, a Zbawicielem; między uwolnieniem, a Tym, który uwalnia; między uzdrowieniem, a Tym, który uzdrawia;  między odkupieniem, a Odkupicielem. Te pierwsze to „rzeczy”, to drugie – Osoba. Może to wyglądać na coś oczywistego i podstawowego, lecz przed Bogiem ta różnica jest ogromna, a jeśli chodzi o faktyczne doświadczenie jest nieobliczalna. Jeśli nie mamy jasności co do Jego Syna to chrześcijańskie życie może okazać się bardzo trudne, jeśli nie w ogóle niemożliwe. Mam te „rzeczy”, ponieważ mam Jego; mając Jego, nie potrzebuję już więcej szukać tych „rzeczy”. Co masz? Co przeżywasz? Słowo? Doktrynę? Wiarzenie? Czy Człowieka? To właśnie stanowi różnicę między żywym chrześcijaństwem, a martwą religią.

—————————

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/june21

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółm`Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi.

 продвижение

Wyjdź z zamknięcia

Margie Houmes

Kilka miesięcy temu dostałam od przyjaciółki sztuczne drzewko bonsai. Przyniosłam je do domu, umieściłam w biurze i w chwili, gdy usiadłam, odebrałam szept Ducha: „Dowiedz się czegoś o tym drzewku. Mam dla ciebie przesłanie”.

Bonsai to wywodząca się z Chin sztuka miniaturyzacji drzew, przez ograniczanie roślinie możliwość wzrostu. Sztuką jest tak ukształtować to drzewo, aby wyglądało produkt natury.

Najpierw, bardzo młodą roślinkę sadzi się w miniaturowym dzbanku, w którym spędzi ona resztę resztę swojego życia. Następnie, gdy zaczyna dorastać do swej pełnej postaci , gałązki przycina się i obwiązuje drzewko tak, aby nabrało kształtów, które chce im nadać ogrodnik. Całymi latami mogą żyć w takim ograniczonym obszarze. Chiny twierdzą, że maja w swym posiadaniu drzewo bonsai, które ma 500 lat i nadal jest tak małych rozmiarów!

Takie małe drzewko w dojrzałej formie przynosi chwałę swemu twórcy, lecz nigdy nie wyrasta i nie osiąga swego przeznaczenia, aby stać się drzewem, w którego gałęziach ptaki niebieskie mogą się gnieździć i ukrywać w jego koronie. Nigdy nie daje cienia rodzinie, aby mogła sobie urządzić piknik w jego zaciszu i oglądać błękitne niebo rozciągające się nad wznoszącymi się ku górze konarami.  Jego gałęzie nigdy nie zostaną obciążone huśtającym się dzieckiem, ani żaden młody wizjoner usiądzie na szczycie, puszczając wodze wzniosłej fantazji i rozmawiając z Bogiem.  Nigdy też żaden rodzimy ptak, nie zaspokoi głodu wspaniałym owocem. Przeznaczenie jakim był pierwotny jego cel, zostało przejęte przez wizję jakiegoś człowieka. Stwórca miał jakiś cel na myśli, lecz ktoś inny wymusił swój własny plan i wypaczył ten pierwotny zamiar tak, że choć piękne jest ograniczone w swej funkcji.

Przeciwnik naszej duszy jest w jakimś sensie podobny do tego. Wypowiada religijne słowa poczucia winy, wstydu i potępienia, które mogą zdusić pierwotny Boży zamiar wobec ciebie, kształtując w ten sposób twoje życie tak, jak on chce, a nie według zamiaru Bożego.

„A co ci się wydaje, kim ty jesteś?  Znam cię. Musisz się zmieniać i być szczęśliwy w obszarze twojego małego, ograniczającego cię dzbanuszka i pozostać małym (pokornym). Pamiętaj o swoich niepowodzeniach! One określają, kim jesteś. Jaką pychą jest myśleć, że skoro ci zostało przebaczone to możesz przestać się tego trzymać! O nie, jeśli jesteś prawdziwym chrześcijaninem to nigdy,.. nigdy,.. nigdy nie wolno ci zapominać o twoich grzechach i upadkach!”

Słowa, słowa, słowa! Kłamstwa, kłamstwa i jeszcze więcej kłamstw! Diabelskie zwodnicze ukąszenia, które dają nam pozory słodkiej pokory! Nie jest jednak pokorą wpakować skromność do ciasnego umysłu, lecz jest to raczej bojaźliwość i niewiara. Te rzeczy nie podobają się Bogu. Prawdziwa pokora trzyma się jak małe dziecko Bożego Słowa i po prostu wierzy. Spójrzmy na to, co Bóg mówi o tobie w Swoim Słowie.

Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją” (Jer. 29:11).

Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz!„(Jer. 33:3).

Jak daleko jest wschód od zachodu, Tak oddalił od nas występki nasze” (Ps. 103:12).

Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam?„(Rzm. 8:31).

Moje siostry, oto tutaj jest prawda! Jesteśmy całkowicie odkupionymi córkami Boga Najwyższego. Zostałyśmy wykupione drogocenną krwią Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego! Został nam dany dostęp do Jego prywatnych pomieszczeń. Możemy udawać się do Niego w czasie pokusy i próby i w każdym innym przypadku jaki może się wydarzyć pod słońcem, a  Jego ramiona są zawsze wyciągnięte ku nam! Uwierzcie w to.

Lista Szatana jest wyczerpująca i zawsze będzie jakiś “dobry” powód – choć nigdy Boży – aby pozostać jak bonsai w ograniczeniu, w twoim miejscu, w „dzbanuszku”, dobry powód aby trzymać się swojej przeszłości i swoich upadków. Myśli, które pochodzą od Szatana zawsze będą oczerniać Słowo Boże, lecz Boża prawda rozcina to wszystko.

A prawdą jest to, że nie jesteśmy zwykłymi żebrakami, pokazującymi innym żebrakom, gdzie jest chleb! Jesteśmy raczej źrenicą Jego oka i obiektem Jego uczuć. Wyjdźmy z własnych ograniczeń i z zamknięcia, aby być takie, jak On mówi, że jesteśmy.

Zacznij tutaj! Uwierz! Wykonaj!

 

продвижение сайта

Codzienne rozważania_20.06.11

 

Chip Brogden

On dał niektórych,…aż wszyscy

I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej” (Ef. 4:11-13).

Czy Ciało Chrystusa nadal potrzebuje być budowane i zachęcane? Czy wszyscy już doszliśmy do jedności wiary? Czy wszyscy otrzymaliśmy już pełnię poznania Syna Bożego? Czy wszyscy doszliśmy do duchowej dojrzałości? Jeśli odpowiedź na te wszystkie pytania brzmi; „nie”, to wszystkie te fundamentalne służby -WSZYSTKIE -są nadal dziś potrzebne. A jeśli są nadal potrzebne to Bóg ich nie wycofał.

—————

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/june20

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółm`Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi.aracer.mobi

Organy po eutanazji lepsze do transplantacji

Tłum.: Redakcja Fronda.pl

Jedno ze specjalistycznych czasopism medycznych opisuje wstrząsające badanie, jakie przeprowadzili belgijscy lekarze. Uśmiercali pacjentów, by chwilę później pobierać od nich narządy do transplantacji.

Lekarze uśmiercali pacjentów stosując tzw. wspomagane samobójstwo w pokojach, które znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie sal operacyjnych, by od razu móc przenieść pobrane od nich w chwili zgonu organy. Badania, które wykonali lekarze, dowiodły, że płuca pacjentów zmarłych w wyniku eutanazji dużo bardziej nadają się do przeszczepu niż te, pochodzące od ofiar wypadków.

Dr Dirk Van Raemdonck z Katedry Chirurgii Klatki Piersiowej Szpitala Uniwersyteckiego w Gasthuisbergu już w latrach 2007-2009 prowadził badania, w których porównywał płuca dawców, którzy zmarli w wyniku eutanazji z tymi pobranymi od pacjentów zmarłych w wyniku jakiegoś urazu, najczęściej głowy.

Z jego badań wynikało, że organy od pacjentów po eutanazji przyjmowały się po przeszczepie znacznie lepiej. Prawdopodobnie dlatego, że organy były pobierane od pacjentów niemal niezwłocznie od chwili śmierci. Po uzgodnieniu przez trzech niezależnych lekarzy zgonu na podstawie kryteriów krążeniowych (jak wymagają tego belgijskie przepisy dotyczące każdego dawcy), pacjent z pokoiku natychmiast przenoszony był na salę operacyjną i intubowany.

Dr Peter Saunders z Care Not Killing jest wstrząśnięty treścią raportu. W rozmowie z „The Telegraph” przyznał, że był zaskoczony tym, jak nonszalancko potraktowano zabijanie pacjentów i pobieranie od nich organów, zupełnie jakby to było czymś naturalnym.

– Sposób, w jaki opisani są pacjenci i pobieranie od nich narządów przeraża, a jednocześnie ukazuje stopień współpracy między eutanazistami a transplantologami – mówi dr Saunders i wsazuje na fakt, że pomieszczenia,w których uśmiercano pacjentów znajdowały się bezpośrednio obok sal operacyjnych.

– Biorąc pod uwagę, że ponad połowa eutanazji jest wykonywana w Belgii mimo woli pacjenta, będzie tylko kwestią czasu zanim narządy zacznie się pobierać od osób uśpionych bez ich zgody – przewiduje ponuro lekarz.

 раскрутка

Codzienne rozważania_19.06.11

Chip Brogden

Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć,, że nie mieszka we mnie (to jest w ciele moim) nic dobrego” (Rzm.12:3a).

Nie jest nam potrzebne poczucie własnej wartości, lecz wartości Chrystusa. Im więcej widzimy Jezusa, tym mniej będziemy ufać sobie.

To dlatego Paweł, gdy już raz nauczył się tej lekcji, napisał: „My, którzy nie pokładamy ufności w ciele” (Flp 3:3), po czy przechodzi do wyliczenia całkiem sporej ilości rzeczy,które wydają się być ważne w związku z religią, statusem, porządkiem społecznym, edukacją i dobrymi uczynkami – te wszystkie rzeczy, które wywołują u ludzi poczucie własnej wartości i własnej sprawiedliwości. Jednym potężnym uderzeniem Paweł uderza w to, mówiąc:  „A jednak to wszystko uznaję za śmiecie, aby zyskać  Chrystusa„.  Po prostu pozbywa się wszystkiego, na zdobycie czego, ludzie spędzają całe swoje życie. Oto jest człowiek, który zna wystarczalność Boga równie dobrze, jak zna niewystarczalność siebie.

———

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/june19

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółm`Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi.aracer