Bałwany w sercu

Bałwany w sercu

W czasie izolacji spowodowanej koronawirusem Pan oddziełił ten czas dla swoich ludzi, aby Go szukali, badali swoje serca, pokutowali, zostali oczyszczeni i uświęceni dla Niego ..

OTO NAJWAŻNIEJSZE PRZESŁANIE DLA WSPÓŁCZESNEGO KOŚCIOŁA!

Pokutuj! Odwróć się od swoich bałwanów i wyrzeknij się wszystkich swoich wstrętnych praktyk!

Zdumiewające? Nie ma znaczenia, kto to ogłasza, jest to aktualne słowo Pańskie do kościoła. Podobnie jak starożytny Izrael, przyjęliśmy do serc bałwany od narodów mieszkających wokół nas. Jest to korzeń wszelkiego innego grzechu. Nie wolno nam mieć przed sobą żadnego innego boga, wyrzućcie swoje bałwany i przynoście owoce nawrócenia. Jezus przychodzi wkrótce.

(Wyjaśniam swoją historię pokuty z bałwochwalstwa i nauczam szczegółów w poniższym wideo – w j.angielskim.)

W j.polskim artykuł: „Czego nauczyłem się włamując się do Królestwa”.

1. BAŁWANAMI SĄ OBRAZY PRZEZ KTÓRE WZNOSZONE SĄ MODLITWY DO BOGA
Na tym świecie, wokół nas, w różnych kulturach ludzie ciągle kłaniają się rzeźbionym figurom, proszą o przychylność bożków czy duchy tych bałwanów. Niemniej, tylko dlatego, że nie widzimy ich wokół siebie, nie znaczy, że sami im nie służymy. Możemy modlić się w ten sposób do bałwanów w naszych sercach.

Ez 14: 3
Synu człowieczy! Ci mężowie oddali swoje serca bałwanom i położyli przed sobą to, co spowoduje ich winę. Czy tacy mają prawo nachodzić mnie o radę?
w. 7
Bo każdemu z domu izraelskiego albo spośród obcych przybyszów, którzy przebywają w Izraelu, który odstępuje od mnie, a oddał swoje serce bałwanom i położył przed sobą to, co spowoduje jego winę, a potem przychodzi do proroka, aby się mnie radzić przez niego – Ja, Pan, sam dam odpowiedź
„.

2. IZRAEL WYGRAWEROWAŁ OBRAZY SWOICH BOŻKÓW W WEWNĘTRZNYCH POMIESZCZENIACH ŚWIĄTYNI
Ez 8:12 10
Wszedłem więc tam i zobaczyłem mnóstwo podobizn odrażających małych i dużych zwierząt, a także wszystkie bóstwa Domu Izraela na wszystkich ścianach dokoła. (11) Siedemdziesięciu spośród starszych domu Izraela ľ wśród nich Jaazaniasz, syn Szafana  stało na samym przedzie. Każdy z nich trzymał w ręku kadzielnicę, a w górę unosiły się obłoki wonnego dymu. (12) A On powiedział do mnie: Synu człowieczy, czy widzisz, co czynią ci starsi Domu Izraela w ciemnościach, każdy w innej komnacie swego bóstwa?”.

3. NASZE CIAŁA SĄ ŚWIĄTYNIĄ DUCHA ŚWIĘTEGO I MAMY WEWNĘTRZNE POMIESZCZENIA
Chrześcijanie służą Panu przez Ducha Świętego, nasze ciała są świątynią Ducha Świętego (1Kor 6:19). Podobnie jak Izrael możemy przenieść bałwany funkcjonujące w naszej kulturze do naszych serc jako wewnętrzny obraz, któremu służymy. Oczy zostają skierowane na ten obraz i modlimy się stosownie do tego obrazu. Tak jak Izrael nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to, co robimy jest złe i rywalizuje z Duchem Świętym. To jest bałwochwalstwo. Pan jest Bogiem zazdrosnym!

4. ODTWARZAMY BAŁWANY NASZEJ KULTURY W TYM WEWNĘTRZNYM POMIESZCZENIU
Ja, na przykład, wyobrażałem sobie swoją służbę  poprzez rozmiar, sukces, sławę, chwałę, jaką odmalowywałem sobie w sercu; modliłem się nawet o to. Gdy tak się nie działo reagowałem cieleśnie. Wtedy Pan objawił mi, że ciałem służyłem „rzeźbionemu obrazowi służby”, a nie Bogu. Jak to się działo?

5. SŁUŻYMY TAKIEMU OBRAZOWI CIAŁEM
Nasza odrodzona na nowo natura nie może służyć obrazom, lecz ciało tak. Gdy służysz bałwanowi, jesteś szczęśliwy, gdy nie służysz, jesteś przybity. To jest bałwochwalstwo. Na przykład, gdy mieszkałem na Florydzie, Bóg powołał mnie do służby w Campbell River,  Kochałem to miejsce, gdzie mieszkaliśmy i służbę, którą miałem, a nie Pana. Przez lata znajdowałem się jakby w ciemności i byłem nieszczęśliwy. Z chwilą, gdy pokutowałem z bałwanów służby i bałwana mieszkania, w którym mieszkałem, moje serce uległo przemianie. Oczy zostały mi otwarte, aby mógł zobaczyć, gdzie mieszkam teraz i dostrzec służbę, którą Bóg właśnie mi dawał. Wideo pozwoli ci zrozumieć to.

6. JEDYNYM RATUNKIEM JEST POKUTA, ZBURZENIE BAŁWANÓW I ROZPOCZĘCIE NOWEJ DROGI Z PANEM!
W tym ogólnoświatowym wezwaniu do uciszenia się przed Panem, Jezus wzywa swoich ludzi do tego, aby badali własne serca, prosili Ducha Świętego o światło, które ujawni, co mają rzeczywiście wewnątrz. Wtedy rozerwiemy te bałwochwalcze obrazy, wyrzekniemy się ich i poprosimy Ducha Świętego, aby wypełnił te obszary Sobą. Następnie, musimy przynosić owoce nawrócenia tj.: gorliwie pilnować siebie, aby nie wrócić ponownie do tych obrazów.„Dlatego mów do domu izraelskiego: Tak mówi Wszechmocny Pan: Nawróćcie się i odwróćcie od swoich bałwanów, i odwróćcie swoje oblicza od wszystkich swych obrzydliwości” (Ez 14:6).

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4.2]

2 comments

  1. hahaha! Brawo, najbardziej prawidłowa reakcja człowieka, którego tekst dotknął, bo go bezpośrednio dotyczy, choć nigdy się do tego nie przyzna.
    Pycha, czyli uwielbienie dla samego siebie, jaką się wykazałeś w tym komentarzu, jest właśnie takim „bałwanem w sercu”.
    Ewentualnie nic nie zrozumiałeś, co również nie usprawiedliwia tego komentarza.

  2. Hahaha,co za kretyński starotestamentowy,legalistyczny tekst,rodem z piekła.Wspolczuje autorowi i jego bliskim jego poglądów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.