Category Archives: Codzienne rozważania_2011

Codzienne rozważania_18.05.11

Chip Brogden

Wiem, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, nic dobrego” (Rzm. 7:18a).

To wielki dzień dla Pana, gdy Jego uczeń uczy się tej zasadniczej lekcji, która mówi, że we „mnie”, w moim ciele nie mieszka nic dobrego.

Bardzo to trudna lekcja do nauczenia się przez ludzi. Jezus mówi, że nic bez Niego nie możemy zrobić i ten wers jest bardzo dobrze znany, a mimo to chrześcijanie ciągle próbują dużo osiągnąć bez Pana. Czujemy, że po prostu musimy coś robić; cokolwiek. Nawet pomimo tego, że Biblia mówi, że nie ma niczego dobrego w ciele, i że ciało nic nie pomaga, spędzamy mnóstwo czasu robiąc cielesne rzeczy poza Duchem Jezusa, myśląc, że są dobre i pożyteczne. Można mówić z wielkim przekonaniem jak to „czujemy się prowadzeni”, aby wiele rzeczy robić czy mówić, choć faktycznie jest to tylko to, co prostu czujemy, żeby robić i mówić. Bardzo często Pan ma z tym bardzo niewiele wspólnego.

 продвижение

Codzienne rozważania_17.05.11

Chip Brogden

Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie” (Jn. 6:35).

Prawo Życia mówi, że obecność Chrystusa w wierzącym daje duchowe zadowolenie/satysfakcję. Jeśli mamy Jego to nigdy ponownie nie będziemy głodni i spragnieni, ponieważ On jest Nieskończonym Zaopatrzeniem. Wszystko, co jest poniżej duchowego zadowolenia wskazuje na to, że jest jakiś problem. Nie chodzi mi o to, że aby przestać wzrastać, wystarczy być zadowolonym ze swoich postępów i aktualnego poznania Chrystusa,; lecz mówię o tym, że bez względu na stan postępów w jakim się obecnie znajdujesz, obecność Chrystus powinna cię satysfakcjonować.раскрутка сайта

Codzienne rozważania_16.05.11

Chip Brogden

Szukajcie Królestwa Jego a tamto będzie wam dodane” (Łk. 12:31).

Szukajmy najpierw Królestwa Bożego -nie jako idei czy doktryny, jakiegoś teologicznego stanowiska, lecz jako drogi życiowej! W każdym razem Paweł mógł powiedzieć: „a mowa moja i zwiastowanie nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich Duch i moc” (1Kor. 2:4). Czy jest ktoś, kto ma dość tego, że zbyt często jedyne co mamy do zaoferowania ludziom w imieniu Jezusa to gładkie słowa?

W pewnym momencie kazania i pieśni zawodzą i coś z samego Życia, mocy, chwały i majestatu Bożego musi się pojawić, aby zaspokoić praktyczne potrzeby. uzdrowienie chorych wypędzenie demonów było (i jest) tak samo częścią Królestwa Bożego jak głoszenie i nauczanie. Nie każdy o kogo się modlimy jest natychmiast uzdrawiany i uwalniany, lecz módlmy się mimo wszystko. Może jeszcze nie widzimy tego, że wszystko jest Jemu poddane, czy jednak nie możemy spodziewać się co najmniej tego, że coś jest Mu poddane?

—————

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/may16

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi!

 

 сайт

Codzienne rozważania_15.05.11

Chip Brogden

Elizeusz modlił się tymi słowy: Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył Pan oczy sługi, i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza” (2Krl. 6:17)

Zaprzeczanie istnieniu przeciwnika nie spowoduje, że on zniknie. Uznajemy i przyznajemy to, że prawdziwy przeciwnik istnieje, realny duch Antychrysta, który jest na zewnątrz, aby zniszczyć Resztkę i uniemożliwić Świadectwo Jezusa. Uznajemy również i przyznajemy to, że ten duch Antychrysta często wydaje się zyskiwać nad nami przewagę.

Nawet jeśli tak jest to nie przeciwnik jest tutaj problemem. Możemy przyglądać się przeciwnikowi, badać go i budować całe ruchy opierające się na różnych sposobów walki z nim. Możemy pisać książki i prowadzić seminaria na temat „walki duchowej”, lecz gdy spoglądamy w góry, co tak naprawdę widzimy? Oto jest różnica między tymi, którzy zwyciężają, a tymi, którzy są pokonani: w ich możliwościach nie leży walka, lecz mają zdolność do tego, aby WIDZIEĆ, a to widzenie nie jest z nich, lecz  z Boga.topodin.com

Codzienne rozważania_14.05.11

Chip Brogden Ja przyszedłem, aby miały życie i miały je w obfitości”  (Jn. 10:10b).

Proś Pana, aby otworzył ci oczy i pokazał to Życie, które do ciebie należy. Idź do Niego i powiedz: „Słyszałem o tym Życiu, lecz nie wiem, jak to działa I co z tym zrobić. Proszę, pokaż mi, proszę ucz mnie, proszę objawi mi to Życie”, a On zrobi to. Jeśli je kiedykolwiek zobaczysz, choćby tylko jeden raz, odkryjesz tajemnicę chrześcijańskiego życia. Potrząśniesz głową i powiesz: „Przez te wszystkie lata myślałem, że żyję chrześcijańskim życiem, a wszystko co miałem to była tylko zabawa w pchełki. To Życie, które mi zostało dane jest znacznie większe, wspanialsze i bardziej cudowne, niż kiedykolwiek mogłem sobie wymarzyć!”

———————–

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/may14

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi!

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi!

aracer

Codzienne rozważania_13.05.11

Chip Brogden „Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (I Kor. 15:57).

Gdy upodoba się Bogu objawić nam Swego Syna, wtedy uczymy się tego, że Zwycięstwo to nie jest rzecz, nie jest to przeżycie lecz Człowiek. Uczymy się, że Bóg nie daje nam jakiejś rzeczy zwanej zwycięstwo, lecz daje nam Swego Syna wmiejsce zwycięstwa, aby był naszym Zwycięstwem. Wtedy Zwycięstwo nigdy nie jest czymś odległym, ani przyszłym, lecz Zawsze Obece i Teraz. Ponieważ Chrystus jest Zwycięstwem i Zwycięstwo mieszka w tobie. Tak więc, Zwycięstwo nie ma nic wspólnego z diabłem, a wszystko  z Chrystusem. Ponieważ większość chrześcijan ma więcej wiary, przekonani i szacunku dla diabła niż Pana Jezusa, łatwo jest zobaczyć dlaczego tak wielu jest pokonanych

– – – – – – – – –

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/may13

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi!раскрутка

Codzienne rozważania_12.05.11

Chip Brogden

Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale Chrystus żyje we mnie(Gal. 2:20a).

Podobnie jak zbawienie należy do nas z łaski przez wiarę, a nie z nas samych, tak też jest z chrześcijańskim życiem. Różnica między pokonanym, a zwycięskim chrześcijaninem jest prosta: ten pierwszy żyje o własnych siłach, prosząc Boga o pomoc i będzie to niemal zawsze robił z namysłem, podczas gdy drugi rozpacza nad sobą, składa swoje życie i ufa Chrystusowi, że będzie żyć za niego przez cały czas. Bóg doprowadza nas do naszego własnego końca używając do tego Krzyża. Wtedy możemy powiedzieć: „nie ja, lecz Chrystus”.

Share your comments:   http://InfiniteSupply.Org/may12

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi!

seo оптимизация сайтов