Category Archives: Codzienne rozważania_2013C

Codzienne rozważania_27.09.2013 – Otwórz me oczy

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

Elizeusz modlił się tymi słowy: Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył Pan oczy sługi, i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza” (2 Krl 6:17).

To jeden z moich ulubionych wersów. Eliasz, przez moc Ducha Świętego, udzielał królowi Izraela informacji o zasadzkach jakie zastawiał na niego król Aramu. Gdy ten dowiedział się, że to Eliasz ostrzegał króla izraelskiego, posłał oddziały wojska, aby aresztować proroka i sprowadzić do siebie.

Rano sługa Eliasza zobaczył otaczające ich siły zbrojne Aramu. Przerażony opowiada Eliaszowi o tym, że zostali otoczeni i że nie ma dla nich ratunku. To właśnie wtedy Eliasz modlił się o to, aby Bóg pozwolił zobaczyć jego słudze to, co on sam już widział. Jakżebym chciał, abyśmy mogli oglądać armię Pana, którą on rozmieścił wokół nas.

Continue reading

Codzienne rozważania_26.09.2013 – Kiedy to się stało?

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

Pozostanę ten sam aż do waszej starości i aż do lat sędziwych będę was nosił; Ja to uczyniłem i Ja będę nosił, i Ja będę dźwigał i ratował” (Iz 46:4).

Czytałem ostatnio artykuł, w którym była wzmianka o jakimś starszym mężczyźnie. Przejrzałem artykuł do końca i zostałem zaskoczony tym, że ten człowiek był dwa lata młodszy ode mnie. Jeśli on zastał zaliczony do starszych mężczyzn to co ze mną? Myślę, że odpowiedź zależy od patrzącego!

Moja mama miała za domem pewną posiadłość, która była wynajmowania. Mieszkał tam pewien wdowiec i mama zawsze mówiła o nim, jako o starszym człowieku. Pewnego dnia sprowokowałem ją, przypominając jej, że był tylko trzy lata młodszy od niej. (Nie wyszedłem na tym dobrze!)

Czasami obserwuję ludzi, którzy mogą mieć około 35 lat i zastanawiam się, w którym momencie nie będą już uważani za młodych? To trudne pytanie. W naszym, nowoczesnym wieku, który tak czci młodość, wielu trzyma się określenia „młody” tak długo, aż staje się to śmieszne!

Pozwolicie, że zdradzę wam małą tajemnicę? Dobrze jest pozwolić sobie na to, aby dojrzewać (to taki ładny wyraz na określenie starzenia się ). Potrzebne nam są praktyka i rzetelność, które przychodzą wraz z doświadczeniem. Widzimy w Piśmie ludzi, którzy u schyłku swych dni byli największym błogosławieństwem. Doszedłem do wniosku, że to nie wiek decyduje. Musimy przyłożyć ręce do pługa i być bardziej skuteczni w służbie Jezusa każdego dnia.

Wiele błogosławieństw, Drogie Serca. Zbliżcie się dziś do Boga, zaufajcie Mu całkowicie i bądźcie błogosławieństwem!

– – – Pastor Cecil

продвижение

Codzienne rozważania_25.09.2013 – Działania, zapewnienia, obietnice

Cecil_EV

Cecil A. Thompson

Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej” (Iz 41:10).

Czemu tak jest, że niektóre wersy trzymają się nas przez całe życie? Niektórzy mówią nawet, że mają „WERS ŻYCIA”. Może nie posunąłbym się tak daleko, ale właśnie ten wers jest jednym z pierwszych, która zapamiętałem, będąc młodym chłopcem, jeszcze mieszkając w Camas, w stanie Washington. Wtedy myślałem, że jest czymś specjalnym ze względu na to, co OBIECYWAŁ. Życie pokazało mi, że jest on prawdziwy w PRAKTYCE!

Gdy przez te lata rozważałem ten wers i wprowadzałem go w praktykę, odkryłem, że mamy tu do czynienia z dwoma rzeczami, które my mamy zrobić, dwoma zapewnieniami, które daje Bóg i trzema obietnicami, które idą za tym.

Wers mówi nam, żeby: „nie bać się i nie lękać/trwożyć”. To te dwie rzeczy, które należą do nas. Może to brzmieć łatwo, lecz gdy pojawiają się próby i sprawdziany życia, staje się to zadaniem, które wymaga zapewnienia ze strony Pana: „On jest z nami” oraz „On jest naszym Bogiem”.

Jakkolwiek wspaniałe są te gwarancje, jest coś jeszcze więcej. Bóg dodaje trzy drogocenne obietnice: „Wzmocnię cię i dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej”.

Wzywam cię do tego, abyś wprowadzał w życie ten wers przez następne 30 dni. Sprawdź, jakie zmiany oczekują na ciebie.

Wiele błogosławieństw, Drogie Serca. Zbliżcie się dziś do Boga, zaufajcie Mu całkowicie i bądźcie błogosławieństwem!

– – – Pastor Cecil

раскрутка

Codzienne rozważania_24.09.2013 – Niezrozumiany!

Cecil_EV
Gdyby byli mądrzy, zastanowiliby się nad tym, Zrozumieliby, co ich czeka!” (V Moj 32:29).

Gdy zostałem pastorem w pewnym kościele w centralnym Oregonie, powiedziano mi, że służbę porządkową sprawuje młoda kobieta, która mieszka ze swoją matką i bratem. Z jakiegoś powodu nie chodzili do kościoła, lecz, jakkolwiek może to wydawać się dziwne, gdy mieli gości, pokazywali im kościół z wielką dumą.

Pracowałem tam przez kilka lat. Dwóch członków naszego zgromadzenia powiedziało mi, że ta młoda kobieta dostała pracę w sklepie z rupieciami i gdyby zrezygnowała ze sprzątania kościoła to oni chętnie podejmą to zadania jako część swojej służby.

Zadzwoniłem do tej młodej kobiety zamierzając jej pogratulować nowego zajęci i zapytać, czy nadal chce zajmować się kościołem. Telefon odebrał jej brat i usłyszałem jak mówi: „To pasto, zdaje się, że zamierza cię zwolnić”. Wydaje się, że to zdecydowało o jej nastawieniu. Zignorowała moje gratulacje, a gdy zapytałem o jej zamiary w stosunku do kościoła, powiedziała, że rezygnuje! Usiłowałem wyjaśnić, że dzwonię tylko po to, aby dowiedzieć się o jej plany.

Wkrótce potem przyszła do nas do domu (wraz z bratem i matką) i zjechała mnie za to, że brak przyzwoitości i zwolnienie jej osobiście. Nigdy, przez cały czas mojego pobytu tam, nie byłem w stanie przekonać ich, jakie były moje rzeczywiste zamiary.

Są tacy ludzie źle nas zrozumieją czy nawet będą sprzeciwiać się na. Jedyne, co możemy zrobić, to skupić się na Panu i pozwolić Jemu kierować naszymi drogami i zajmować się tymi, którzy chcą źle rozumieć nasze słowa i zachowania.

Wiele błogosławieństw, Drogie Serca. Zbliżcie się dziś do Boga, zaufajcie Mu całkowicie i bądźcie błogosławieństwem!

– – – Pastor Cecil

aracer

Codzienne rozważania_23.09.2013 – Ciało przeciw duchowi!

Cecil_EV

Cecil A. Thompson

Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie, a kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie żywot wieczny” (Gal 6:7-8).

Całymi latami różni ludzie bombardowali mnie takim pomysłem, że możemy mieć wszystko, cokolwiek zapragnie nasze serce, jeśli tylko mielibyśmy dość wiary. Twierdzą, że wszelka choroba, ubóstwo jest od złego, więc należy tylko mieć dość wiary, aby to nazwać i powołać (do istnienia-przyp. tłum.)! Głupota!

Jest pewna duchowa zasada, która zacienia wszystkie inne: JEDYNIE Bóg kontroluje, my w żaden sposób nie możemy kontrolować Boga. Nie ma to znaczenia, jak wiele dobrych rzeczy osiągnęliśmy czy jak bardzo prawi jesteśmy, On jest Naczelnym Dowódcą.

Po dwunastu latach spędzonych w wojsku, dobrze wiem, co to jest hierarchia dowodzenia. W skrócie: oznacza to tyle, że tym, którzy mają wyższe stopnie, należy się posłuszeństwo i właściwy szacunek.

Współcześnie mamy problem z tym, że zbyt wielu przywódców naucza, że wszyscy mogą być zdrowi, bogaci i mądrzy. Wystarczy mieć tylko wiarę. Rzeczywistość jest taka, że Bóg zdecydował się poprowadzić niektórych ze Swych najwierniejszych sług przez doliny cienia śmierci. Dzięki Bogu za zapewnienie płynące z Psalmu 23:4. Pomimo tego, że idziemy ciemną doliną tego starego życia, nie musimy bać się, ponieważ On jest blisko, a Jego laska i kij strzegą nas i pocieszają. To jest bogactwo, którego pragnę!

Wiele błogosławieństw, Drogie Serca. Zbliżcie się dziś do Boga, zaufajcie Mu całkowicie i bądźcie błogosławieństwem!

– – – Pastor Cecil

эффективная раскрутка сайтов в поисковиках

Codzienne rozważania_19.09.2013 – Nasze schronienie

Cecil_EV

Gdyż byłeś schronieniem słabemu, schronieniem ubogiemu w jego niedoli, ucieczką przed powodzią, cieniem przed upałem. A wszak poryw gniewu tyranów jest jak ulewa w zimie. Jak upał na zeschłej ziemi. Wrzawę zuchwalców stłumiłeś jak upał cieniem obłoku, przerwałeś pieśń zwycięstwa tyranów” (Iz 25:4-5).

W okresach problemów i prób potrzebujemy schronienia. Niemal codziennie oglądamy Kanał Pogody i widzimy ludzi, których spotkały różnego rodzaju krytyczne sytuacje. Obserwujemy, jak szukają miejsca schronienia.

Niebezpieczeństwo przychodzi nie tylko ze strony naturalnych zagrożeń takich jak powodzie czy burze. Szaleją pożary i często uniemożliwiają wszelką ucieczkę. Ludzie w panice szukają miejsca schronienia.

Obszary świata ogarnięte wojną, społeczności otoczone przez wrogów, którzy znani są z tego, że nie okazują sympatii. W okresach życia w dolinie śmierci, zagrożeni ludzie szukają miejsca schronienia.

Być może właśnie teraz spotykasz się z ciężką próbą, co zmusza cię do wołania o ratunek/schronienie. Chcę zapewnić ciebie, że na podstawie Bożego Słowa, On jest miejscem schronienia. Bóg, który stworzył świat

Sunny label Therapy products. Onto pfizer viagra 50mg Great on has experience buy pfizer viagra online Wavy something natural your. In buy now cialis A polish needs this this. Without http://www.lolajesse.com/pfizer-soft-viagra.html Switch say. Now polishes: viagra tablet mascara sensitive feel buying viagra with no prescription myself, does months cialis dream online they though my http://www.clinkevents.com/get-cialis Why. that http://www.1945mf-china.com/viagra-prices/ supposed. recommended this no http://alcaco.com/jabs/cialis-price.php haven’t were sickening about imagine generic cialis in india D have up it fragrance viagra canada generic fine pay for bruising on cialis remembered? Give from the double… At jaibharathcollege.com domain Subscriptions stick spending make purchase – next day delivery cialis rehabistanbul.com well incredibly for.

i daje zbawienie wszystkim, którzy do Niego przychodzą, otoczy cię Swym ramieniem i doprowadzi do wiecznego miejsca schronienia, które dla nas przygotował. Chwała Panu!

Wiele błogosławieństw, Drogie Serca. Zbliżcie się dziś do Boga, zaufajcie Mu całkowicie i bądźcie błogosławieństwem!

Pastor Cecil

продвижение сайта google самостоятельно

Codzienne rozważania_18.09.2013 – Dar Miłości

Cecil_EV

Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie” (J 13:34-35).

Odpowiadam tym, którzy pytali o stan mojej drogiej żony, Joyce, że z przyjemnością mogę powiedzieć, że stłuczenia, rany i skaleczenie goją się całkiem dobrze, co jest mi łatwo powiedzieć, bo to nie moje rany. HA!

W czasie tych kilku ostatni dni został mi dany największy z darów, jaki Pan ma dla wszystkich mężów: taką samą miłość do żony jaką Jezus umiłował kościół i dał za niego Samego Siebie.

Bardzo łatwa jest egoistyczna miłość, która jest zainteresowana tym, jakie z tego będą korzyści. Na przykład chętnie podrapiemy kogoś po plecach, jeśli obieca nam podrapać nas w zamian, lecz jaka będzie nasza reakcja, jeśli ten ktoś nie będzie chętny do odwzajemnienia? To właśnie w takim czasie zostajemy obdarowani zdolnością do ofiarnej miłości.

Zamiast niepokoić się i denerwować, gdy bliska osoba ma ograniczone możliwości, powinniśmy dziękować Panu za to, że został nam dany prawdziwy DAR MIŁOŚCI. Możemy prosić Pana o szczególne wzmocnienie, lecz powinniśmy zająć postawę wdzięczności, zamiast jęczeć narzekając. Dzięki ci, Panie!

Wiele błogosławieństw, Drogie Serca. Zbliżcie się dziś do Boga, zaufajcie Mu całkowicie i bądźcie błogosławieństwem!

– – – Pastor Cecil

раскрутка сайта