Codzinne rozważania_17.02.10 Wierny Bóg_1

Wierny Bóg (Part 1)

James Ryle

W tym roku jedli z plonów ziemi kanaanejskiej (Joz. 5:12)

W ciągu ostatnich lat, gdy świat i kościół spotkał się nieprzeciętnymi wyzwaniami i uległ wielkim zmianom, wszyscy przemierzyliśmy długie i pracowite ścieżki. Wydaje się, że wszystko co tylko możliwe zostało wstrząśnięte i ostatecznie utrzymuje się tylko to, co ma pozostać. Nam została dana łaska, abyśmy stali w niewzruszonym królestwie.

Niestety, nie wszyscy tą drogę pokonali. Ściągnięci na bok przez pokusy rzeczy drobniejszych, zawróceni strachem przed trudnościami, bądź zniewoleni pustą nadzieją nostalgicznych przeżyć, nie wszyscy z tych, którzy wystartowali, doszli tak daleko. Rozglądamy się wokół, a ich nie ma.

Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny – napisał Paweł (2Tym. 4:10). Być może również coś takiego możemy powiedzieć o naszych byłych współpracownikach.

Ale też nie wszyscy, którzy odeszli od nas, upadli. Wiele szczęśliwych dusz dokończyło biegu i z radością zostali przeniesieni do Miasta, którego twórcą i budowniczym jest Bóg, my radujemy się razem z nimi nadzieją nieba dla siebie. Nasza nadzieja nie jest próżna, a nasze oczekiwanie nie zostanie bez nagrody. Ponieważ nie śpimy w letargu, ani nie jesteśmy nostalgiczni, lecz napełnieni życiem i marzeniami.

Dziś należy do tych, którzy żyją w wierze, patrzącej poza ograniczenia ludzkiego rozumu i ludzkich wysiłków; wiary, która ufa w niezawodną miłość Wiernego Boga, który jako jedyny prowadził nas do tej pory bezpiecznie ku zbawieniu, i który jedynie doprowadzi nas do końca drogi ku naszej Nadziei Chwały.

Jozue jest wspaniałym przykładem tych, którzy przetrwali i utrzymali się dzięki umieszczeniu swej wiary w Wiernego Boga. Przyjrzymy się im bliżej jutro.

интернет реклама раскрутка сайтов

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 4.5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.