Nie zatrzaskuj drzwi przed Duchem Świętym – zaproś, aby się poruszał!


Lee Grady
W zeszłym tygodniu głosiłem we wzrastającym kościele w Lake City, na Florydzie, około godziny drogi od Jaksonville. Przez kilka tygodni pastor Christ Jones prowadził swoje zgromadzenie przez Księgę Dziejów – rozdział po rozdziale – ponieważ chciał wzbudzić pragnienia Ducha Świętego.
Jones jest świadomy tego, że wielu nowych ludzi, którzy przyłączyli się do tego kościoła pochodzi z różnych denominacyjnych środowisk. Niektórzy z nich nigdy nie doświadczyli napełnienia Duchem Świętym, bądź nigdy nie
widzieli darów Ducha Świętego w działaniu. Zaprosił mnie, abym się podzielił tym, jak jako nastolatek otrzymałem chrzest w Duchu Świętym i modliłem się o ludzi, aby weszli głębiej w moc Ducha.

Jestem wdzięczny za to, że ten młody pastor chce, aby jego ludzie wyszli poza chrześcijańskie płycizny. Wielu liderów kościołów boi się pozwolić na działanie Ducha Świętego – zapuszkowaliśmy Go. Niemniej, dzięki temu, że Jones zachęcał swych ludzi, aby wyrwali się z więzów strachu bądź religijnych tradycji, wszyscy w kościele Lake City wydawali się całkowicie otwarci. Na specjalnym niedzielnym nabożeństwie wieczornym dziesiątki wyszły do przodu, aby otrzymać chrzest w Duchu Świętym podczas gdy inni chcieli ponownego odświeżającego napełnienia.
Nie powinno to być jednorazowe zdarzenie, ludzie potrzebują doświadczać rzeczywistości Bożej mocy. Modlę się ostatnio o to, abyśmy przestali martwić się o to, w jaki sposób Duch Święty pojawi się, bądź, co może zrobić. Czy chcesz tej wolności w swoim kościele? Oto sześć praktycznych wskazówek, co możesz zrobić, aby otworzyć drzwi na zielonoświątkowe przebudzenie:

Nauczaj często o Duchu Świętym. W kościele w którym dorastałem rzadko w mówiono o Duchu Świętym, więc nigdy nie oczekiwaliśmy, że cokolwiek zrobi. Jednak Biblia pełna jest historii ludzi, którzy czynili nadnaturalne rzeczy dlatego, że działał przez nich Duch Święty. Musimy przestać ignorować Go. Proś Ducha, aby się poruszał i mów w kościele dając Jemu miejsce, na które zasługuje. Daj czas na usługiwanie z przodu. Kościół bez tej posługi jest jak
szpital bez oddziału macierzyńskiego. Nowe życie zaczyna się z przodu czy to zbawienie, czy uzdrowienie, czy prorocza posługa czy udzielenie świeżego namaszczenia. Dziś wiele jest kościołów ta posługa często jest skąpo udzielana, ponieważ skupieni są na zgromadzeniu się o 10 rano i opuszczeniu kaplicy, aby była gotowa na następną grupę o 11.30. Dobrze,że jest wiele nabożeństw, lecz wypychamy Ducha Świętego z kościoła, jeśli nie przewidzimy czasu na to, aby ludzie zareagowali na przesłanie. Nie daj się tak poganiać kończąc nabożeństwo gaszeniem
Ducha.
Pośród pandemii covid wiele kościołów zaprzestało posługiwania z przodu z powodu konieczności zachowania socjalnego dystansu. Lecz Bóg nie jest ograniczony przez wirusa! Widziałem ostatnio uzdrowienia, gdy modliłem
się za ludzi przez Zoom, a największy cud jaki widziałem w swoim życiu miał miejsce, gdy modliłem się ze środka o kobietę znajdującą się na końcu audytorium! Nie musisz osobiście dotykać nikogo, aby zobaczyć cud.

Spotykamy się w grupach, gdzie ludzie mogą korzystać z darów Ducha Świętego. Nie dla wszystkich jest praktyczne prorokowanie czy funkcjonowanie w darach Ducha w wielkim zgromadzeniu. Jeśli jednak zostaną włączeni do małych grup, tam będą możliwości aby wierzący zachęcali siebie nawzajem w nadnaturalny sposób, przeważnie ludzie wygodniej czują się robiąc krok wiary wobec 10 osób niż przed 3000.

Ćwicz ludzi w proroctwie, uzdrowieniu i służbie kierowanej przez Ducha. Wielu pastorów blokuje duchowe dary z powodu kilku fanatyków z nadętym ego, którzy pociągnęli kościół do dziwaczności. Starając się chronić nasze owce przed chaosem nie przeginajmy w druga stronę skrajności, zabraniając darów Ducha. Paweł napisał do Koryntian: „Językami mówić nie zabraniajcie” (1Kor 14:39), a do Tesaloniczan: „proroctw nie lekceważcie” (1Tes 5:20).
Jeśli blokujemy dary to w zasadzie mówimy Bogu, że możemy nasze nabożeństwa prowadzić bez Niego.

Niech kościół będzie wystawiony na zdrowe usługiwanie, w którym płynie namaszczenie. Bóg nie tylko dał kościołowi pastorów – lecz również ewangelistów, nauczycieli, proroków i apostołów (Ef 4:11), jednak współcześnie wiele kościołów ma tylko pastorów. Potrzebujemy dających życie podróżnych służb, ponieważ posłał ich, aby zdobywali nowych wierzących, uzdrawiali chorych, uwalniali proroczą moc, szkolili liderów i dawali nową wizję zgromadzeniom. Nie powinniśmy się obawiać otwarcia kazalnic na służbę darów, które Bóg dał, aby błogosławić kościół.

Dawaj czas na świadectwa Bożej nadnaturalnej mocy. Nic nie wzbudza wiary zgromadzenia jak czyjeś przeżycie z Bogiem. Jeśli ktoś został uzdrowiony w tym tygodniu to pozwól, aby wykrzyczał to ze szczytu budynku. Jeśli
niepłodna para zaszła w ciążę, niech mówią o dobroci Bożej. Jeśli nastolatek przyprowadził kolejnego ucznia do Jezusa, niech się podzieli tym. Świadectwa w każdym wzbudzają święte oczekiwania – a Bóg odbiera chwałę.

23 maja jest dzień Zielonych Świąt, Przygotowując się do tego wspaniałego dnia, podnieś ręce w górę i módl się: „Duchu Święty, przyjdź”. Zamiast bać się tego, co Duch może zakłócić czy kogo może obrazić, bójmy się raczej tego, jak mogą wyglądać kościoły bez Niego.
Gwałtownie otwórzmy drzwi i pozwólmy Duchowi działać, jak chce.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.