Pokój na Bliskim Wschodzie i wojna z Ezechiela 38 – prorocze wejrzenie – część 2

The Church Without Walls

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.

Pan Jezus wraca:)
Ostatnio skończyliśmy, opisując szczegółowo doniesienia medialne na temat porozumień gospodarczych i wojskowych między paroma arabskimi krajami i Izraelem, które to wypełniają proroctwo. Teraz kilka szczegółów proroctwa Ezechiela.

Gog z krainy Magog
38 rozdział Księgi Ezechiela zaczyna się, gdy Bóg mówi, że jest przeciwko Gogowi – władcy ziemi Magog. Klasyczne rozumienie ziemi Magog to obszar na północ od Turcji, zajmowany przez współczesną Rosję i kraje byłego ZSRR.

Zwróćmy uwagę, że Bóg nie mówi, że jest przeciwko mieszkańcom Magog (Rosji), tylko przeciwko władcy Magog, którego nazywa „Gogiem”. Magog, poprzez Jafeta, był wnukiem Noego. Imię to znaczy „szczyt dachu”, co wywodzi się z tego, że po ustaniu potopu Magog udał się na północ i zasiedlił tereny obecnej Rosji.

Zwracając się do Goga, w wersetach 4-7 Bóg mówi, że „włoży haki w szczeki jego oraz jego armii” i przyciągnie go na Bliski Wschód. To pokazuje, że Rosja zostanie wciągnięta w konflikt na Bliskim Wschodzie, choć nie będzie tego chciała – przynajmniej nie na początku. Stąd ten hak.

Patrząc proroczo, chrześcijanie i Żydzi starali się zrozumieć, czym będzie ten hak, który ściągnie wroga na Bliski Wschód. Patrząc na aktualne nagłówki gazet, będzie to sojusz Rosji z Syrią i Turcją. Wersety 10-12 mówią nam, że Gog – władca Rosji, gdy ze wszystkimi siłami znajdzie się już na Bliskim Wschodzie, pomyśli o najechaniu na Izrael.

Prawdę mówiąc wersety wyraźnie pokazują, że w tym czasie Izrael będzie miał pokój na swoich granicach. Od dawna sugerowałem, że aby tak się stało, będzie musiało istnieć jakieś lokalne porozumienie czy też sojusz, gwarantujący Izraelowi pokój, podczas gdy Gog i jego sojusznicy będą planować najazd. Te porozumienie pokojowe wydaje się odgrywać dużą rolę w utrzymaniu pokoju w tym rejonie.

Ez. 38:7 poleca Rosji, aby „była ich wodzem” – przewodziła krajom tam wymienionym. Pośród nich jest Togarma –  starożytna Turcja oraz Persja –  starożytny Iran. Część starożytnej Persji obejmowała tereny współczesnego Iraku, tak więc możliwe byłby porozumienie między tymi dwoma krajami.

Proroctwo wspomina też Libię (nazwa się zmieniała) a także Etiopię, która w czasach Ezechiela w większości obejmowała tereny współczesnego północnego Sudanu, który jest krajem muzułmańskim. Wspomniany jest tam również Gomer – kraina na północ od Morza Czarnego, leżąca w granicach południowej Rosji.

Ez.38 mówi o sojuszu między tymi narodami z Rosją, która ich jednoczy i jest ich wodzem oraz o tym, jak zostają ściągnięci na Bliski Wschód za pomocą haka i gdy już tam docierają, rodzi im się pomysł najazdu na Izrael.

Z drugiej strony mamy jednak inny sojusz …
Kiedy najeźdźcy zbiorą swoje siły i nadejdą jak „obłok, aby okryć ziemię” (atak z powietrza?), to znajdą się kraje (w.13), które tego nie poprą:

 Seba, i Deban, i (Tarszysz) kupcy morscy, i wszystkie lwięta jego rzekną do ciebie: Azali ty na branie łupów idziesz? Azali na rozchwycenie korzyści zebrałeś półki twoje, abyś wybrał srebro i złoto, i zabrał dobytek i majętności, a żebyś zebrał łup wielki?” (Biblia Gdańska)

Klasyczne rozumienie tego tekstu jest takie, że będzie istniało porozumienie między Sebą i Debanem, który obejmuje współczesne obszary Arabii Saudyjskiej i (umiarkowane) narody Zatoki Perskiej.

Tarszysz to Hiszpania, więc handlującymi z Tarszysz byłyby kraje zasiedlone przez hiszpańskich kupców – czyli obie Ameryki. Wyrażenie „i wszystkie lwięta” w klasycznym rozumieniu to Wielka Brytania i jej symbole w postaci lwów. Stąd też mowa o narodach mających „więzy krwi” z Wielką Brytanią.

Zauważmy dwie rzeczy przepowiedziane przez Ezechiela: Oprócz sojuszu z krajami arabskimi, będą też kraje wspierające Izrael, kraje powstałe w wyniku ekspansji ekonomicznej Hiszpani oraz mające więzy krwi z Wielką Brytanią. Z tego powodu od dawna wierzono, że to Stany Zjednoczone będą stały w sojuszu z Izraelem przeciwko siłom najeźdźczym.

Badacze proroctw czekali na sojusz arabski który, gdy wybuchnie wojna, opowie się po stronie Zachodu i Izraela. I to wszystko właśnie widzimy w wiadomościach w postaci umów zawartych pomiędzy listopadem 2017r a wiosną roku 2020.

czego wypatrywać w nagłówkach gazet, gdy wybuchnie wojna
Co będzie się działo z USA co sprawi, że Gog w ogóle pomyśli, że może najechać Izrael, jak będzie wyglądała wojna i jak się skończy. To już kolejnym razem.

< Część 1 |Część 3 >

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.