T. Austin-Sparks „Świątynia Boża”

Tłumaczę następną książkę T. Austina-Sparks pt.: „Świątynia Boża”. Cztery rozdziały już gotowe.

„Świątynia Boża” – Spis treści

Świątynia Boża – Rozdział 1 „Boży odwieczny cel”

Transkrypcja z nauczania na konferencji. Po raz pierwszy opublikowano w magazynie „A Witness and A Testimony” w 1938 roku.
Czytanie: Wyj 25:8-9; 40:34-35; Iz 6:1; 2 Krn 7:1; Dz 2:1-3; Ef 1:4-6,11-12; 2:21-22; Hbr 3:1-6. Główna myślą zawartą w tych wersach jest wieczny zamiar. Dalej … Czytaj dalej

Świątynia Boża – Rozdział 2 „Niebiański rząd”

Czytanie: Hbr 3:1,6; 4:14; 6:4-5; 8:1-2,5; 9:23-24; 11:16; 12:22-26.
To w niebie ma miejsce doskonała myśl Boża. Człowiek od upadku jest na wygnaniu z nieba, tak więc niebiosa muszą tutaj rządzić, aby cokolwiek tutaj nadawało się, zgodnie z Bożą … Czytaj dalej

Świątynia Boża – Rozdział 3 „Objawienie Jezusa Chrystusa”

Ga 1:12; 2:2; Obj 1:1; Ef 1:17; 3:3; Ef 1:10; Kol 1:28. Dosłowne tłumaczenie Gal 1:12 brzmi: „… ani mnie jej nie nauczono, lecz przez objawienie Jezusa Chrystusa”. Jest to klucz do wielu rzeczy z tego, co Paweł … Czytaj dalej

Świątynia Boża – Rozdział 4 „Natura Domu Bożego”

Księga Wyjścia 32
Skrajnie ważne jest, abyśmy byli dogłębnie przekonani o tym, że Bóg w tym czasie w szczególny sposób porusza się według doskonale przygotowanego planu. Te działa były przygotowane, plan ukończony, cel ustanowiony i całkowicie zdefiniowany jeszcze przed założeniem tego … Czytaj dalej

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.