TGIF_10.03.07 Gdy Bóg odnawia to, co pożarła szarańcza

Today God Is First

Logo_TGIF2

I wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza, konik polny, larwa i gąsienica, moje wielkie wojsko, które na was wyprawiłem.
Joel 2:25

Bywa w naszym życiu taki czas, w którym jest głód, a potem odnowienie. Salomon mówi nam, że Bóg wszystko uczynił pięknie w swoim czasie, i że jest czas na wszystko, i każda sprawa ma swoją porę pod Słońcem (p. Ekl. 3:1,11).
Bóg jest sprawcą jednego i drugiego. Czasy głodu mają swój boski cel w naszym życiu i osiągają cele, które wyłącznie w tych trudnych okoliczność mogą być osiągnięte. Lecz jest również taki czas, gdy cel zostaje osiągnięty i Pan zaczyna odnowę. Bóg zrobił tak z Izraelem po zakończeniu okresu głodu i zniszczenia.

A wy, dzieci Syjonu, wykrzykujcie radośnie i weselcie się w Panu, swoim Bogu, gdyż da wam obfity deszcz jesienny i ześle wam, jak dawniej deszcz, deszcz jesienny i wiosenny. I klepiska będą pełne zboża, a prasy opływać będą moszczem i oliwą.I wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza, konik polny, larwa i gąsienica, moje wielkie wojsko, które na was wyprawiłem. Wtedy będziecie jeść obficie i nasycicie się, i wysławiać będziecie imię Pana, swojego Boga, który dokonał u was cudów, i mój lud nigdy nie zazna wstydu. I poznacie, że Ja jestem wśród Izraela i że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem i nie ma innego; i lud mój nigdy nie zazna wstydu. (Joel 2:23-27)

Bóg chce, aby każdy z nas wiedział, że przyjdzie taki czas, gdy Pan wynagrodzi, aby nam zademonstrować Swoją łaskawą rękę. On jest Ojcem kochającym, który gorliwie prowadzi Swoje dzieci przez trudne miejsca. Jeśli Bóg przeprowadza cię przez czas słabości, wiedz o tym, że jest On również tym, który wynagradza to, co zjadła szarańcza. Czekaj cierpliwie na Niego, aby wypełnił to w twoim życiu. On zrobi to na pewno.

продвижение сайтов в интернете

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.