TGIF_25.07.07 Nasz Pan zaopatrzy

Today God Is First 

Logo_TGIF2

A mój Bóg zaspokoi wszelką potrzebę waszą, zgodnie z obfitością swej chwały w Chrystusie Jezusie.
Flp. 4:19

Czy kiedykolwiek przeszedłeś przez czas całkowitej zależności od Boga w sprawach swoich materialnych potrzeb? Być może straciłeś pracę i sam nie mogłeś odzyskać dochodów, może zachorowałeś i nie mogłeś pracować; zdarzyły się życiowe okoliczności, że znalazłeś się w takiej sytuacji.

Gdy Bóg prowadził Izraela z Egiptu przez martwą pustynię, nie mieli żadnych możliwości zaopatrywania siebie samych. Bóg wyszedł naprzeciw ich potrzeb i w nadnaturalny sposób każdego dnia dostarczał im mannę z nieba. Każdego dnia wstawali i zbierali jedną porcję, tyle ile było im potrzeba. Był to okres ich uczenia się zależności od Boga i wierności Mu, jako Temu, który zaopatruje. Krok po kroku weszli do Ziemi Obiecanej i gdy to się stało, Boże 'nadnaturalne zaopatrzenie’ nie było już więcej potrzebne. Gdy jedli z płodów ziemi, rano ustała manna i synowie izraelscy nie otrzymywali już manny, lecz w tym roku jedli z plonów ziemi kanaanejskiej. (Joz. 5:12). W obu przypadkach Bóg zaspokajał potrzeby.

Dla większości z nas zaspokajanie naszych niezbędnych potrzeb odbywa się przez pracę. Podobnie jak ptakom niebieskim poleca nam się, aby wyszły i zbierały to, co Bóg już dla nas przygotował. Jest to proces współudziału w tym, co Bóg już przygotował. Czasami wydaje się, że wszystko zależy od nas; czasami wydaje się, że wszystko zależy od Boga. W każdym przypadku musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to Pan jest Tym, który zaopatruje, a praca jest tylko instrumentem Jego zaopatrzenia. On wymaga naszego zaangażowania w tym przypadku. Możesz powiedzieć sobie: Moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Pamiętaj, że to Pan, Bóg twój, daje ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. (V Moj. 8:17-18).

Uznaj to, że Pan zaspokaja dziś każdą twoją potrzebę, On wiernie zaopatruje.

сайта

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.