Trzy przeszkody

Richard Murray
Oto trzy przeszkody, których musimy unikać jeśli chcemy, aby nasze umysły zostały w pełni odnowione przez ABSOLUTNĄ dobroć Boga.

1) Bóg NIGDY nie czyni zła;
2) Bóg NIGDY nie kusi NAS do złego;
3) Bóg NIGDY nie karze nas czymś złym.

Kluczowym wersetem, dzięki, któremu możemy słusznie PRZESKAKIWAĆ nad tymi trzema przeszkodami jest List Jakuba 1:13:
Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na POKUSĘ, nie mówi: Przez Boga jestem KUSZONY; Bóg bowiem nie jest podatny na POKUSY ani sam nikogo nie KUSI”.
Grecki wyraz tłumaczony w tym wersie jako „kusić” to „periadzo” i oznacza „testować, kusić, wabić, nęcić, sprawdzać, dyscyplinować, usiłować”. Ten najbardziej precyzyjny wers usuwa wszystkie te trzy przeszkody stwierdzając, że NIE JEST MOŻLIWE, ab Bóg miał JAKIKOLWIEK związek ze złem, popełniając KIEDYKOLWIEK zło, KIEDYKOLWIEK kusząc do złego i KIEDYKOLWIEK karząc czymś złym.
Większość chrześcijan daje sobie radę z pierwszą i drugą przeszkodą,lecz mało kto z trzecią. Czemu? Ponieważ, aby usunąć trzecią przeszkodę sam musisz pozbyć się gniewu nacechowanego zemstą jako siły napędzającej serce Pana.

W Ewangelii Mateusza 5:48 Jezus poleca nam:
TAK WIĘC (tedy), BĄDŹCIE DOSKONALI, JAK NAZ OJCIEC NIEBIESKI JEST DOSKONAŁY”.
Owo „więc/tedy” łączy ten wers z poprzednimi 10, które definiują nam czym dokładnie JEST doskonałość Ojca.

DOSKONAŁOŚĆ OJCA opisana w tych wersach (Mt 5:38-38) to:

On kocha Swoich wrogów,

On błogosławi Swoich przeciwników, którzy Go przeklinają,

On czyni dobrze tym, którzy Go nienawidzą,

On daje deszcz sprawiedliwym i niesprawiedliwym,

On wyposaża w dodatkowy płaszcz,

On idzie dodatkową drogę usługując,

On daje słońce zarówno dobrym jak i złym,

On modli się z tych, którzy obrażają Go,

On nie odpłaca złem za dobro, lecz nieustannie nastawia drugi policzek.

Bóg zawsze pójdzie dodatkową milę, aby pokonać WSZELKIE ZŁO.
W większości niepowodzenie usunięcia trzeciej przeszkody bierze się z wiary w to, że Bóg wcześniej czy później w końcu wróci do starotestamentowego gniewu „oko za oko”. Innymi słowy: może nie odda złem za zło, okiem za oko teraz, niemniej zbliżający się koniec pokaże, że wszyscy dostaną dokładnie to, na co zasłużyli, czyli zło za zło i oko za oko innymi słowy.
To jednak nie jest prawdą.
Pan jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Doskonałość Ojca opisana w Ewangelii Mateusza 5:38-48 jest taka sama wczoraj, dziś i na wieki. On nigdy nie kusi nas pożądliwością, nie sprawdza nas niedolą, nie karze nas chorobą ani nie torturuje przerażeniem.

Jak czytamy w Liście Jakuba, że jest to po prostu niemożliwe i nie do nas należy twierdzenie, że JEST możliwe.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.