Monthly Archives: Listopad 2012

Z martwej religii do życia

 J. Lee Grady

Tłum. B.M.

Bóg chce tchnąć nowe życie w zmagające się kościoły.

Kiedy trzy lata temu spotkałem Jasona Cooka, był zniechęcony studiami Biblijnymi. Doznał porażki w życiu osobistym i rozczarował przywódców, którym służył. Chociaż wciąż miał silne pragnienie, aby być czynny w służbie ten 27-latek zarabiał kelnerując w restauracji z owocami morza w Myrtle Beach w Karolinie Południowej.

Jason mógł odpaść z duchowego życia, tak jak wielu ludzi w jego wieku, którzy porzucili wiarę lub zrezygnowali z kościoła. Ale nastąpił cud łaski.

Jason otrząsnął się ze zniechęcenia i w końcu został zaproszony do pastorowania zmagającemu się kościołowi zielonoświątkowemu w Conway, ok. 15 km od Myrtle Beach, który skurczył się do 35 członków. Kilku starszych kościoła opierało się wprowadzeniu przez Jasona nowej muzyki oraz innowacyjnemu stylowi posługi, ale wówczas zaczęli przychodzić nowi ludzie, a ci będący już w społeczności zaczęli znajdować Jezusa dzięki pasji głoszenia Jasona i kościół zaczął się rozrastać.

Liczba członków urosła do 170 w ciągu roku.

Continue reading

Codzienne rozważania_01.11.2012


Lecz umysły ich otępiały. Albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu starego przymierza ta sama zasłona pozostaje nie odsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta” (2Kor 3:14)

Posiadanie prawdziwego duchowego wglądu jest czymś ważnym. Nie dzieje się to w taki sposób, że siadasz biernie i czekasz otwierając usta, aż wpadnie. Konieczne jest doświadczenie. Jeśli prawdziwie chcesz mieć duchowe zrozumienie, stajesz wobec pełnej mocy boga tego wieku i jest to nadnaturalne pole bitwy. Tak więc, każdy gram służby, która ma być służbą prawdziwego objawienia, będzie otoczony konfliktem. Konflikt będzie poprzedzał, konflikt będzie szedł obok i konflikt będzie podążał z tyłu. Tak to jest. To dlatego właśnie jest taka potrzeba, abyś był wyćwiczony w świetle, aby, gdy coś usłyszysz, nie traktował tego lekko, że raz usłyszawszy już to masz. Powinieneś później mieć bardzo poważne zajęcia z Panem, aby to, co On rzeczywiście chce przełamać do ciebie, zostało faktycznie wprowadzone, a ty sam, abyś nie zwodził siebie samego, zakładając, że po prostu coś wiesz, ponieważ to usłyszałeś jako takie. Możesz tego nie znać. Możesz jeszcze nie przekazywać światła; może okazać się, że jest jeszcze konieczna bitwa w tej sprawie.

Gdybyśmy tylko wiedzieli, że spora część konfliktu jaka narasta w naszym życiu jest wywołana przez Boga, który stara się poprowadzić nas dalej na drodze, aby otworzyć nasze oczy na Niego Samego, aby doprowadzić nas do światła Jego Syna. Bóg stara się poszerzyć nasz duchowy horyzont, a wróg sprzeciwia się temu i, jeśli tylko może, nie chce do tego dopuścić. Powstaje konflikt. Możemy tego nie rozumieć, lecz bardzo, bardzo często, może nawet częściej niż nie, tak po prostu jest, że Pan chce czegoś, a Szatan mówi: „Jeśli tylko dam radę to oni tego nie zobaczą”. Tak więc wybucha wielka walka. To zaślepienie jest nadnaturalne, podobnie jak oświecenie jest nadnaturalne.

By T. Austin-Sparks from: Spiritual Sight – Chapter 5

__________________________________________________

31 października | 2 listopada

 

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

 раскрутка

Codzienne rozważania_31.10.2012

Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za nim, a jeżeli Baal, idźcie za nim!” (1Krl 18:21).

To słowo nigdy nie było skierowane do niezbawionych, nigdy nie dla nich przeznaczone. Rzadko kiedy zdarza się, aby niezbawieni stali na pozycji dwóch opinii, przeważnie nie mają oni zdania. Tak, rzeczywiście prorok powiedział do ludzi: „Jak długo będziecie kuleć na dwie strony?” Uważał ich za kulawych, okulawionych przez niepewność, brak decyzji, sparaliżowanych nierozstrzygniętą sprawą. Ach, jakże nierozstrzygnięta sprawa może sparaliżować życie. Masz spór z Panem, nierozwiązaną sprawę z Nim i całe twoje życie jest kulawe, sparaliżowane; najpierw kulejesz jedną drogą, potem inną; nie ma poczucia stabilizacji co do twojej drogi.

Continue reading

Nienasycona potrzeba nienawiści

Rick Ruech

 Martwię się nieco. Ku czemu zwróci się kościół po tegorocznych wyborach (w USA) ze swą nienasyconą potrzebą nienawiści czy uzależnieniem od niej? Chodzi mi o to, że najbliższe wybory dostarczają nienawiści dosłownie w obfitości. Odświeżyły się stare i zastałe nienawiści, jak też zaoferowano nowe i świeże, które są całkowicie spójne ze starymi standardami. Ta nienawiść karmiła dusze i napędzała ducha, a miliony rozmów nawet w kościelnych korytarzach i na parkingach wspierało tą nienawiść i wzmacniało ją pośród zgromadzeń. Również, wiele kazań dodało atmosfery nienawiści.

Niemniej zacząłem martwić się tym, gdzie my zaspokoimy nasze pragnienie i uzależnienie od nienawiści po wyborach. Myślę, że ten rok był takim darem nienawiści niemal w nadmiarze, a my tak bardzo obłowiliśmy się, skoro nienawiść stała się tak dostępny. Po tych wyborach może okazać się, że, zanim nasz rezerwuar nienawiści zacznie się wyczerpywać, będziemy musieli szybko znaleźć nowe źródło. Podobnie jak narkoman uzależniony od heroiny, szybko zaczniemy przeżywać bolesne skutki głodu. O czym będziemy rozmawiać? Gdzie skierujemy nasze żrące gadulstwo? Co złączy nas lepiej od nienawiści?

Continue reading

Codzienne rozważania_30.10.2012

Poznanie nadyma, ale miłość buduje. Jeśli kto mniema, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać; lecz jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg” (1Kor 8:1-3 NIV).

Faktem jest, że możemy robić wielkie postępy w duchowej wiedzy (chodzi mi o informacje, poznanie prawdy), ponad naszą normalną miarę, a następnie przeżyć szok, odkrywszy, że to wszystko, co zgromadziliśmy przez lata, nie pomaga nam. Stajemy wobec wprost wobec  czegoś i musimy powiedzieć: „Nie mam tych prawd, które wydawały mi się, że mam, to mi nie pomaga; jeśli chodzi moje prawdziwe, osobiste, żywe poznanie Samego Pana jestem sprowadzany z powrotem do fundamentów”.

Wtedy, oczywiście, pojawia się niebezpieczeństwo wyrzucenia za burtę całego nauczania, które mieliśmy i stwierdzenia, że jest bezwartościowe. Tak nie jest; lecz to my musimy uznać, że istnieje ogromna różnica między poznaniem myśli Boga umysłem, a między sytuacją, gdy Duch Święty używa tej wiedzy, aby osiągnąć Boże cele. Tak więc, musimy wrócić z powrotem z każdym fragmentem i przeżyć prawdziwe działanie Pana. Każda postawa musi być taka: „Panie, uratuj mnie od tego, abym kiedykolwiek doszedł do chwili, kiedy to, co słyszałem, okaże się tylko tym, co słyszałem; niech się to stanie podstawą działania Ducha Świętego, aby osiągnąć Boski cel”.

Jeśli więc możesz to uchwycić, będzie to wielkim uwolnieniem. Dlaczego cierpią ludzie Boży? Aby zostali ukształtowani na podobieństwa Jego Syna. Oczywiście, może do tego nie być potrzebne wstrząsanie świata, lecz Bóg wykorzysta wszystkie zdarzenia, aby doprowadzić do tego celu i, co wystarczająco tragiczne, są tłumy ludzi Pańskich, którzy rzeczywiście potrzebują wstrząsania świata. Są tak bardzo przywiązani do tych zewnętrznych rzeczy w chrześcijaństwie, z całą jego strukturą i systemem, że wyłącznie to co obali, rozkruszy, zniszczy i wzbudzi straszne pytania o cały ten biznes, doprowadzi ich do miejsca, w którym Duch Boży może rzeczywiście wykonywać pracę, z którą przyszedł do nich.

By T. Austin-Sparks from: Conformed to the Image of His Son

__________________________________________________

29 października | 31  października

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

бесплатная раскрутка сайта интернете

Codzienne rozważania_29.10.2012

Albowiem z niego i przez niego i ku niemy jest wszystko; Jemu niech będzie chwała na wieki” (Rz 11:36).

Koniecznie należy mieć zupełną jasność co do tego, że w Biblii istnieje coś takiego jak dwie odrębne części, reprezentowane przez dwa Testamenty: Stary i Nowy czy co więcej, że Stary Testament jest podzielony na jakieś ery.
Istnieje kilka metod przedstawiania lecz w całej Biblii, do samego początku do zakończenia, tylko jedno jest wyrażane. Nasz zwyczaj zajmowania się Biblią poprzez podział na okresy działania Bożego i podkreślanie różnych cech charakterystycznych różnych czasów, mogło wzbudzić mechanicznie myślenie, podobnie jak nadmierne zajmowanie się typologią i symboliką. Chciałbym zatem podkreśli na nowo to, że w tych kilku formach wyrazu, od samego początku do samego końca, Bóg działa przez jedną i tylko jedyną myśl: że wszystko, przez wszystkie czasy, powinno wyrażać Jego Syna i służyć Mu.

W istocie Swej Osoby i Swego odkupieńczego i doskonalącego dzieła, ON rządzi wszystkim. Jest to jedna Osoba i jedno Dzieło od samego początku Biblii do ostatniej strony. Zmiana ze Starego Testamentu do Nowego jest po prostu zmianą z działanie pośredniego na bezpośrednie; z symboliki do tego, co jest symbolizowane; od tymczasowej reprezentacji do duchowej rzeczywistości. To wszystko. Nie jest to zmiana celu czy podmiotu, nie jest to zmiana podstawy czy fundamentu, nie ma tutaj żadnej zmiany zasad. Być może czujesz, że to wszystko wiesz; lecz jest tutaj znacznie więcej niż ktokolwiek z nas zdaje sobie sprawę. Na przykład, Bóg zajmował się patriarchami na tej samej zasadzie, której podstawą jest Jego Syn, na jakiej zajmuje się tobą i mną. Ta sama prawda dotyczy Izraela. W Starym Testamencie Bóg pracował z Izraelem na tej samej podstawie, którą jest Syn Boże, co w obecnym okresie opatrzności. Bóg nigdy, w żadnym czasie, żadnymi środkami nie pracował na innym gruncie niż Jego Syn. Jego stwórca aktywność opierała się na gruncie Jego Syna. „W nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone” (Kol 1:16) i od tej chwili wszystko postępowało na tej podstawie i będzie zakończone w Chrystusie. Wszelkimi środkami, w jakikolwiek sposób Bóg działa, cokolwiek Bóg robi, podstawa Jego działania jest taka sama. I tak dalej poprzez nadchodzące stulecia, ten grunt będzie niezmienny. Jest to grunt Chrystusa. Świadomość tego i całkowita jasność w tej sprawie są bardzo ważne.

By T. Austin-Sparks from: The Israel of God – Chapter 5

__________________________________________________

28 października | 30 października

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

a href=”http://www.poznajpana.pl/?p=23014″оптимизация сайтов разработка