Category Archives: Brogden Chip – Wszystkie „Codzienne rozważania:

Codzienne rozważania_11.05.11

Chip Brogden

Jeśli kto chce pójść za Mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie” (Łk. 9:23).

Czy potrzebujemy dziś mocy Bożej? Czy szukamy Życia Pana dziś? Czy pragniemy dziś tego, aby miał pierwszeństwo w naszym życiu?Czy tęsknimy do Niego dziś? Dziś jest pora na to, abyśmy byli bezwarunkowo i z całego serca poddani Jemu. Nie powinniśmy odwlekać o kolejne kilka dni, tygodni, miesięcy czy lat. Zrób to dziś, zrób to teraz.

Jeśli mimo wszystko mamy codziennie brać krzyż to skłońmy nasze głowy i oddajmy ducha, zamiast walczyć o życie, co tylko przedłuża agonię. Tajemnicą zwyciężania jest codzienne umieranie.

—————————-

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/may11

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi!

aracer.mobi

Codzienne rozważania_10.05.11

Chip Brogden

Aby Bóg dał wam ducha mądrości i objawienie ku poznaniu Jego„(Ef. 1:17).

Pan objawia nam siebie w różnorodny sposób a każde świadectwo jest inne. Piotr otrzymał objawienie Chrystusa, gdy łowił ryby. Tomasz zaś otrzymał objawienie Chrystusa dopiero po tym, gdy Pan pojawił się przed nim i pokazał mu Swoje rany.  Paweł otrzymał objawienie Chrystusa na drodze do Damaszku, a udawał się tam, aby zabijać chrześcijan. Pewien człowiek mówi, że Chrystus objawił się mu, gdy stał obserwując drzewo w zamierającym wietrze. Mnuie Chrystus objawił się, gdy siedziałem na tyle ogrodu, sprzeczając się z Panem o Biblię.

Co mają wspólnego te doświadczenia? Są to spontaniczne objawienia Jezusa Chrystusa. Pan, bez ostrzeżenia, zwyczajnie objawia nam Siebie. O ile wcześniej byliśmy ślepi, teraz widzimy. Jest to jak wyjście z jednego pomieszczenia do drugiego i zamknięcie za sobą drzwi.

– – – –

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/may10

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi!

 topod.in

Codzienne rozważania_09.05.11

Chip Brogden

Noe znalazł łaskę w oczach Pana”  (Rdz. 8:8).

Zajęło to pięćset lat chodzenia z Bogiem, lecz Noe znalazł łaskę, więc to wszystko było warte. Nauczymy się nie czynić niczego bez Jego cudownej łaski. Lepiej jest czekać pięćset lat na łaskę, niż pracować pięć minut bez niej.

Czym jest łaska? Ja nauczam ludzi, że łaską jest Człowiekiem. Cudowna łaska to po prostu Jezus żyjący we mnie, wykonujący to, czego ja nie mogę. Nie ma żadnego znaczenie czy to, „czego ja nie mogę” to zbawić swoje życie, pokonać grzech, kochać bliźniego cz zbudować arkę. „Albowiem łaską (przez Jezusa) zbawieni jesteście przez wiarę (ufając Jezusowi, że zrobi to, czego ty nie możesz), i to nie z was: Boży to dar (Jezus)” (Ef. 2:8). Ja nie wystarczam, lecz Jego Łaska (Jezus) wystarcza. Jego Łaska (Jezus) jest czymś więcej, niż potrzeba. Jego Łaska (Jezus) jest Nieskończonym Zaopatrzeniem! Bo „beze Mnie nic uczynić nie możecie” (Jn15:5).

– – – – – –

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/may9

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi!

раскрутка

Codzienne rozważania_08.05.11

Chip Brogden

Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa; albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny” (2Kor. 12:10 in.).

Tutaj nie jest napisane, że Paweł starał się być słabym w jakimś celu. Nie musimy starać się o to starać, aby chorować, mieć problemy, pokuszenia czy doświadczać prób. I tak już to wszystko mamy. Kluczem jest tutaj sposób w jaki na nie reagujemy. Możemy z nimi walczyć lub uchwycić się ich. Paweł wyraźnie pokazuje, że nie zawsze jest Bożą wolą wyratować nas Z ognia. Często zostajemy powołani do tego, aby przejść PRZEZ ogień, bez żadnej gwarancji poza tym, że Jego Łaska wystarcza. W ogniu uczymy się tego, że „Łaska” jest Człowiekiem, podobnie Zwycięstwo jest Człowiekiem. Zostać uwolnionym od słabości to jedna rzecz, a spotkać Boga w swoich słabościach to coś zupełnie innego.

— – – – – – – – –

Share your comments:
http://InfiniteSupply.Org/may8

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi!

как оптимизировать сайт для поисковиков

Codzienne rozważania_07.05.11

Chip Brogden

Radujcie się w Chrystusie, a w ciele ufności nie pokładajcie” (Flp. 3:3)

Mieć znaczenie dla siebie samego to taka wewnętrzna tendencja istniejąca w człowieku, która umieszcza jego samego i jego pragnienia ponad Bogiem i innym i jest rzeczywistym źródłem perfidii. To wyjaśnia dlaczego zajmowanie się samym diabłem nie wystarczy, aby pozbyć się zła z tego świat. Gdyby diabeł miał jutro zniknąć to i tak pozostanie problem Ego. jest to stan, który istnieje głęboko we wnętrzu każdego mężczyzny, kobiety, chłopca czy dziewczyny. Pomimo, że życie własne jest straszną przeszkodą na drodze do życie Chrystusa nie jest niczym zbyt trudnym dla Boga, aby to pokonać.

Chrystus musi wzrastać Ego musi ubywać. Bóg pracuje nad tym, aby ustanowić i odnowić Porządek NIeba we wszystkim, zaczynając od jednostek, następnie przez grupę mężczyzn i kobiet i ostatecznie rozszerzając to na całe stworzeni tak, aby „Bóg był wszystkim we wszystkim” (1Kor. 15:28). Biblia jest historią postępującego odnowienia i wzrastania Chrystusa w środku świata, który zboczył z drogi.

———————

Share your comments:  http://InfiniteSupply.Org/may7

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi!продвижение сайта расценки

Codzienne rozważania_06.05.11

 

Chip Brogden

A wiem, że gdy się objawi, będziemy podobni do Niego, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest” (1Jn. 3:2).

Jeśli mieszkamy w Nim to będziemy tacy jak On jest. Jeśli zakładamy na siebie Pana Jezusa to jesteśmy przemieniani na Jego podobieństwo, kształtowani na Jego obraz i jesteśmy w procesie przemiany. Po jakimś czasie podążania za  Panem nie powinniśmy stawać i pytać siebie: „Co zrobiłby Jezus?”Jeśli jesteśmy przemieniani, wtedy Światłość i Życie będzie reagować spontanicznie i bez wysiłku na wszelkie rzucane mu wyzwania.

– – – – – – – – – – –

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/may6

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi!

 продвижение

Codzienne rozważania_05.05.11

Chip Brogden

…wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie (21) ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym;” (Ef. 1:20,21)

Szybko odkryjesz, że cała strategia przeciwnika polega na tym, aby ściągnąć cię z zajmowanej w Chrystusie pozycji w niebie w dół i zaangażować na cielesnym, ziemskim poziomie. Jedyne co ci jest do zwycięstwa potrzebne to utrzymywać wyniesioną pozycję z Chrystusem.  My nie staramy się osiągnąć zwycięstwa, lecz zamiast tego, zostaliśmy uczynienia jedno ze Zwycięstwem. Jeśli wchodzę do pomieszczenia i siadam na krześle to nie muszę się zastanawiać jak wejdę do tego pomieszczenia. Bóg już posadził nas wraz z Chrystusem, zatem nie musimy starać się tam wejść, wznieść, czy „zdobyć” zwycięstwa”. Mając już osiągnięty ten triumf przez Krzyż nie musimy już więcej osiągać go naszą własną siłą. Ten Krzyż Chrystusa! Jakże cudownym źródłem zaopatrzenia jest!

– – – – – – –

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/may5

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi!

 продвижение сайта google самостоятельно