TGIF_29.08.07 Idąc pod prąd

Today God Is First

Logo_TGIF2

A gdy cały zbór zamierzał ich ukamienować…
IV Moj. 14:10a

Czy kiedykolwiek musiałeś stanąć naprzeciwko większość w sprawie, która nie była popularna? Bóg wyprowadził izraelitów z Egiptu i obiecał, że poprowadzi ich do ziemi mleka i miodu. Proces wychodzenia z Egiptu był trudny – nie mogli już dłużej robić pewnych rzeczy tak, jak do tej pory, ponieważ te sposoby były nieskuteczne na pustyni. Bóg zaopatrywał ich w czasie tej podróży, lecz doszli do miejsca, w którym zapomnieli o tym, co Bóg powiedział. Ich niewygoda zmieniła to, w co wierzyli jeśli chodzi o Boga.

Zawsze, gdy Bóg spóźnia się z odpowiedziami na modlitwy, ujawnia się to, w co rzeczywiście wierzymy. Czy zmieniasz plany i ruszasz w innym kierunku, gdy wzrasta presja? Czy też trwasz na drodze, którą Bóg ci wyznaczył? Czterech mężczyzn wierzyło w to, co Bóg powiedział i byli zdecydowani stanąć za tym, choć tłum chciał ich ukamienować.

A Mojżesz i Aaron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zboru synów izraelskich. A Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunnego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty I rzekli do całego zboru izraelskiego: Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód, Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi, będą oni naszym pokarmem; odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich! A gdy cały zbór zamierzał ich ukamienować, chwała Pana ukazała się w Namiocie Zgromadzenia wszystkim synom izraelskim (IV Moj. 14:5-10).

Zwróć uwagę na to, w jaki sposób Jozue i Kaleb zareagowali na zaistniałą sytuację. To oni byli na wywiadzie w tej ziemi i oni wierzyli Bogu. Rzucili wyzwanie tłumowi. Wydaje się, że wiedzieli, że jeśli Pan nie będzie miał upodobania w ludzie, to nie wejdą do Ziemi Obiecanej. Ci, którzy narzekali nie weszli do niej. Tylko Jozue i Kaleb i nowe pokolenie zobaczyli wypełnienie Bożych obietnic.

Czy Bóg powołał cię do tego, abyś stał za czymś większym niż ty sam? Spodziewaj się sprzeciwu wobec twego powołania; czasami przyjedzie ono spośród tych, którzy należą do tego samego obozu. Jeśli jednak Bóg cię powołał, to możesz być pewny tego, że on stworzy drogę. On już ją otworzył przed tobą, lecz ty musisz iść wiernie razem z Nim, aby wziąć w posiadanie tą ziemię.

Bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz (Jz. 1:9).

раскрутка сайта

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.