Category Archives: Codzienne rozważania_2007

TGIF_04.09.07 Zmiana paradygmatu

Today God Is First

Logo_TGIF2


A gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, rzekł mu Duch: Oto szukają cię trzej mężowie; wstań przeto, zejdź i udaj się z nimi bez wahania, bo Ja ich posłałem.
Dz. 10:19-20

Piotr nigdy nie głosił poganom. W rzeczywistości, wierzył nawet, że jest to wbrew żydowskiemu Prawu, aby łączyć się z nimi. Bóg  musiał zmienić podejście Piotra do tego, dał mu więc wizję, która pokazał Piotrowi, że wolno głosić poganom. Duch przyszedł do Piotra i poinformował go, że jacyś mężowie mają przyjść do niego, a on ma się z nimi udać. Poszedł z nimi i Pan uczynił wspaniały cud w życiu pogan przez Piotra. Czasami tak bardzo jesteśmy związani przez jakieś szczególne przekonanie, że Duch Święty musi zrobić coś cudownego, aby to zmienić.

Zostałem kiedyś poproszony o wzięcie udziału w zamorskiej konferencji. W tym czasie mój stan finansowy był taki, że sam pomysł wydawał mi się śmieszny. Zaraz następnego dnia człowiek, którego spotkałem tylko jeden raz, poinformował mnie o tym wydarzeniu i zapytał mnie czy nie wybrałbym się tam, gdyby koszty mojej podróży zostały pokryte.
Odebrało mi mowę! Pan posłał posłańca, aby zmienić mój paradygmat, ponieważ wiedziałem, że nie mam wiary, aby myśleć, że to możliwe. Pan wiedział, że potrzebuję pomocy.

Czy potrzebujesz zmiany paradygmatu w jakiejś dziedzinie wiary?
Pan ciągle interweniuje w życie Swoich ludzi, nie bądź zdziwiony, jeśli Bóg zacznie zmieniać twój paradygmat, dając ci wizję lub przez posłańca, którego On wybierze.
aracer

TGIF_03.09.07 Ruszaj wraz z obłokiem

Today God Is First

Logo_TGIF2

Czy to w dzień, czy nocy, gdy obłok podnosił się, wyruszali.
IV Moj. 9:21b

Wyobraź sobie życie w takiej niepewnej sytuacji. Jednego dnia pracujesz, żeby swój „dom”doprowadzić do porządku, tylko po to, aby wyciągnąć paliki i ruszyć dalej. Nie masz żadnych możliwości planowania. Ale jeszcze większą pokusą jest wyruszenie wtedy, gdy obłok nie rusza, ponieważ tobie wydaje się, że już czas na to. Dla izraelitów, być może trawa nie było zbyt zielona. Może dostęp do wody nie był łatwy, a może pluskwy dokuczały. Cokolwiek by to nie było, mieli zdecydowanie zakazane ruszanie z miejsca, jeśli obłok nie poruszył się.

Dziś jest ciągle tak samo. Nie możemy ruszać dopóki Duch Święty nie przekaże nam, żeby to zrobić. Nie mamy podejmować żadnych biznesowych umów na podstawie tego czy to ma sens, czy nie, lecz na podstawie prowadzenia „obłoku” Ducha Świętego działającego w naszym życiu.
Trudny to proces, poruszać się wyłącznie wtedy, gdy jesteśmy do tego kierowani, a powstrzymywać się, gdy nie jesteśmy. Presja jest zawsze na to, aby ruszać, planować i działać, lecz jeśli zadziałamy to może się okazać, że staniemy w miejscu, gdzie nie ma obecności Bożej, a skutkiem tego są tarcia.
Chrześcijański wierzący biznesmen (pracujący zawodowo) musi nauczyć się poruszać tylko wtedy, gdy Bóg mówi, aby ruszać; jest to znak całkowitego poddania i zależności od prowadzenia Ducha Bożego.

Pytaj Boga dziś, czy siedzisz pod Jego obłokiem, czy też ruszyłeś, gdy On mówił, aby stać spokojnie? On ci pokaże.
продвижение

TGIF_02.09.07 Triumfalne porażki

Today God Is First

Logo_TGIF2

Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu z martwych.
Jn 21:14

William Wallace był Szkotem, który walczył uwolnienie o swego kraju spod tyranii angielskiego króla w XIII wieku. Początkowo było to wywołane jego osobistą chęcią zemsty za stratę rodziny. Później to pragnienie dojrzewało wśród ludzi i doprowadziło do powstania przeciwko Anglii. Usilnie prosił o współpracę Roberta Bruce, przyszłego króla Szkocji. Niemniej, Bruce zdradził Wallace’a w zamian za zwrot ziemi przez Brytyjskiego króla. Wallace został przekazany do Anglii, był torturowany, aż do śmierci za  przestępstwa przeciwko Anglii.
Bruce zdał sobie sprawę ze zdrady Wallace’a i swego kraju. Te wyrzuty sumienia doprowadziły go do prawdziwej pokuty i zwrócenia wiernego oddania siebie ludowi Szkocji. W końcu wziął na siebie misję uwolnienia Szkocji spod panowania Anglii. Poprowadził Szkotów do dalszych walk z Anglią i wyzwolił ich.
Porażka Wallace’a ostatecznie doprowadziła do zwycięstwa Bruce’a. Do zwycięstwa potrzeba było poświęcenie życia wielu, w tym i Wallaca. [James Mackay, William Wallace, Brave Heart (Edinburgh, Scotland: Mainstream Publishing, 1995).]

Tak często do zwycięstwa konieczna jest wcześniejsza porażka. Jezus powiedział, że dopóki ziarno nie wpadnie do ziemi i nie obumrze, nie wyda plonu (p. Jn.12:24). Śmierć wizji jest często konieczna, zanim nastąpi prawdziwe jej wypełnienie.

Czy zawiodłeś w jakiejś dziedzinie swego życia? Czy nie dostrzegasz wypełnienia wizji, o której myślałeś, że została ci dana? Mimo wszystko tak wizja może się ziścić.

Uczniom wydawało się, że przeżyli największą życiową porażkę, gdy Jezus umarł na krzyżu. Niemniej, to niepowodzenie stało się największym zwycięstwem na ziemi. Śmierć Chrystusa dała wolność, dała przebaczenie wszystkim ludziom. Stało się nowe życie – nowa moc dla uczniów. Zmartwychwstanie i nowe życie pojawiły się w wyniku tej „porażki”.

„Są takie triumfalne porażki, które dorównują  zwycięstwom” (Montaigne, francuski filozof).продвижение

TGIF_01.09.07 Wierność w przekonywaniu

Today God Is First

Logo_TGIF2

A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie;
Jn. 16:8

Miałem ostatnio potężne doświadczenie. Gdy starałem się wrócić do zwykłej codziennej rutyny zajęć, czułem nad sobą wielką chmurę opresji. Codziennie chciałem się przez to przebić, lecz nie mogłem. Złość, gniew, wątpliwości i niewiara umacniały się. Wiedziałem, że niepokoiłem się o swoją przyszłość. Trwał długi czas przemiany w moim zawodowym życiu i byłem już zmęczony oczekiwaniem. Nie rozumiałem jednak przyczyn tego ucisku; była to zdecydowanie duchowa walka.

Tej nocy czytałem książkę na temat naszego powołania przez Boga. Autor poczynił wzmiankę o tym, że możemy stać się zazdrośni o innych, gdy dochodzimy do takiego miejsca, w którym sami nie jesteśmy usatysfakcjonowani.
Nagle zdałem sobie sprawę z tego, że byłem winny zazdrości o miejsce, w którym inni biznesmeni chrześcijanie znajdowali się w swoim życiu. „Podświadomie” byłem zły na to, że Boże powołanie na moim życiu niosło takie przeciwności. Musiałem pokutować.
Jakby tego było mało, następnego dnia Duch Święty potwierdził mój wniosek w najbardziej zdumiewający sposób. Tego ranka włączyłem komputer, aby przeczytać moje własne rozważania TGIF, które również otrzymuję. Przesłanie z tego dnia było o „Zazdroszczeniu innym” i zawierało dokładnie ten sam werset, co w książce.
Wyobraź sobie, że Bóg używa moich własnych słów, aby mnie przekonać o grzechu! Ach, ten Jego tupet! Aby jeszcze pogorszyć sprawę, w czasie obiadu włączyłem lokalną radiostację chrześcijańską, aby posłuchać wywiadu z tym samym autorem, który znowu cytował ten sam werset. Byłem zszokowany tym, jak Duch może być precyzyjny w przekonywaniu mnie i w dowodzeniu mi, że jest aktywny w moim życiu.

Czy kwestionujesz aktywność Ducha Świętego w twoim życiu? Pan
obiecał, że Duch Święty przekona nas o grzechu, gdy odsuniemy się od  Niego. Jest to Jego odpowiedzialność, jako naszego przewodnika.
раскрутка

TGIF_31.08.07 Prawdziwa pokuta

Today God Is First

Logo_TGIF2

Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje; smutek zaś światowy sprawia śmierć.
2 Kor. 7:10

Co to znaczy pokutować? Jeśli ty lub ja potraktujemy kogoś źle, lub zgrzeszymy przeciwko Bogu, czy po prostu mówimy „przepraszam” i idziemy dalej?

Kilka lat temu byłem zaangażowany w pewną biznesową sytuację, która dała mi ogromną nauczkę. Klient potraktował mnie bardzo niewłaściwie i w końcu kupił nasza firmę za $160,000. Prawdopodobnie wygrałbym sprawę w sądzie. Niemniej, gdy już złożyłem sprawę przeciwko niemu, zdałem sobie sprawę z tego, że był jeden aspekt sytuacji, w którym ja źle postąpiłem, ponieważ zaangażowałem trzecią osobę, która teraz nie mogła być za to odpowiedzialna. Nie mogłem skutecznie rozwiązać sprawy bez podjęcia pierwszego kroku, którym było wzięcie na siebie odpowiedzialności za swoją część. Zdecydowałem się zrezygnować z procesu. Niemniej, po skonsultowaniu się z moim adwokatem dowiedziałem się, że ten klient już złożył sprawę do sądu. To spowodowało, że sytuacja stała się jeszcze bardziej zastraszająca. Zostałbym całkowicie odkryty, gdybym zrezygnował ze sprawy.
Nie mogłem się z skontaktować z właścicielem firmy, ponieważ nie odpowiadał na moje telefony. Udało mi się złapać jego sekretarkę, powiedziałem jej: „Chcę, abyś przekazała moje słowa dokładnie, słowo w słowo, niczego nie zmieniając. „Zgrzeszyłem przeciwko tobie. Wiem, że nie zasługuję na twoje przebaczenie, lecz proszę, żebyś mi przebaczył, że oddałem sprawę do sądu. Nie jesteś mi niczego dłużny i nie musisz płacić to, co jesteś mi winien, jeśli uważasz, że nie jesteś mi winien”.
Sekretarka znała mnie i wagę tego, co mówiłem. Zaczęła płakać, nie mogła uwierzyć w to, co słyszała.
Kilka godzin później odebrałem telefon od tego klienta. Powiedział: „Odebrałem twoją wiadomość. Przyjmuję twoje życzenie i przebaczam ci”. Zrezygnował z rozprawy.

Parę dni później poszedłem się spotkać z tym mężczyzną i zjedliśmy obiad. Nie zaoferował spłaty jakiegokolwiek salda. Spłacenie dostawców, których ta sytuacja dotknęła, zajęło trzy lata i było to trudne, ponieważ wiedziałem, że on nie podjął żadnej odpowiedzialności za swój udział w tej sprawie. Niemniej, wiedziałem, że odpuściłem sprawę. Pan został w tej sytuacji uwielbiony i On zaspokoił moje potrzeby.

Czy jest ktokolwiek, od kogo powinieneś uzyskać przebaczenie? W pierwszym kroku uznaj swój grzech. Uniżenie siebie samego i podjęcie działania jest następnym krokiem.

aracer

TGIF_29.08.07 Idąc pod prąd

Today God Is First

Logo_TGIF2

A gdy cały zbór zamierzał ich ukamienować…
IV Moj. 14:10a

Czy kiedykolwiek musiałeś stanąć naprzeciwko większość w sprawie, która nie była popularna? Bóg wyprowadził izraelitów z Egiptu i obiecał, że poprowadzi ich do ziemi mleka i miodu. Proces wychodzenia z Egiptu był trudny – nie mogli już dłużej robić pewnych rzeczy tak, jak do tej pory, ponieważ te sposoby były nieskuteczne na pustyni. Bóg zaopatrywał ich w czasie tej podróży, lecz doszli do miejsca, w którym zapomnieli o tym, co Bóg powiedział. Ich niewygoda zmieniła to, w co wierzyli jeśli chodzi o Boga.

Zawsze, gdy Bóg spóźnia się z odpowiedziami na modlitwy, ujawnia się to, w co rzeczywiście wierzymy. Czy zmieniasz plany i ruszasz w innym kierunku, gdy wzrasta presja? Czy też trwasz na drodze, którą Bóg ci wyznaczył? Czterech mężczyzn wierzyło w to, co Bóg powiedział i byli zdecydowani stanąć za tym, choć tłum chciał ich ukamienować.

A Mojżesz i Aaron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zboru synów izraelskich. A Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunnego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty I rzekli do całego zboru izraelskiego: Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód, Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi, będą oni naszym pokarmem; odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich! A gdy cały zbór zamierzał ich ukamienować, chwała Pana ukazała się w Namiocie Zgromadzenia wszystkim synom izraelskim (IV Moj. 14:5-10).

Zwróć uwagę na to, w jaki sposób Jozue i Kaleb zareagowali na zaistniałą sytuację. To oni byli na wywiadzie w tej ziemi i oni wierzyli Bogu. Rzucili wyzwanie tłumowi. Wydaje się, że wiedzieli, że jeśli Pan nie będzie miał upodobania w ludzie, to nie wejdą do Ziemi Obiecanej. Ci, którzy narzekali nie weszli do niej. Tylko Jozue i Kaleb i nowe pokolenie zobaczyli wypełnienie Bożych obietnic.

Czy Bóg powołał cię do tego, abyś stał za czymś większym niż ty sam? Spodziewaj się sprzeciwu wobec twego powołania; czasami przyjedzie ono spośród tych, którzy należą do tego samego obozu. Jeśli jednak Bóg cię powołał, to możesz być pewny tego, że on stworzy drogę. On już ją otworzył przed tobą, lecz ty musisz iść wiernie razem z Nim, aby wziąć w posiadanie tą ziemię.

Bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz (Jz. 1:9).

раскрутка сайта

TGIF_28.08.07 Motywacje powołania

Today God Is First

Logo_TGIF2

Ufaj, wstań, woła cię. Ufaj, wstań, woła cię.
Mark 10:49

Każdego dnia pracy wstrząsamy ramionami nad kimś, kto nie spotkał Jezusa, jakiego my znamy osobiście. Bóg używa potrzeb, aby przyciągnąć nas do Siebie. Jakie potrzeby, które może zaspokoić wyłącznie Jezus, ma twój współpracownik? Być może to ty jesteś narzędziem, którego On chce użyć, aby przyprowadzić tą osobę do Siebie. Wymaga to tylko dostępności i chęci dostrzeżenia ludzi z potrzebami, i wskazania im na Chrystusa, które je zaspokaja. Módl się dziś o boskie spotkanie.

Czy pamiętasz okoliczności, w których Bóg po raz pierwszy powołał cię do społeczności z Nim? Czy potrzebowałeś wtedy czegoś? Czy była to kryzysowa sytuacja? Każdego dnia Bóg powołuje kogoś do życia w Nim przez różnorodne okoliczności, a najczęściej to te okoliczności wiążą się z takimi potrzebami, które tylko Bóg może zaspokoić.
Bartymeusz chciał widzieć. Był biednym żebrakiem, który słyszał o Jezusie i o cudach, które On czynił. Tłumy gromiły go za szukanie Jezusa, a jednak on wołał głośno.
I gromiło go wielu, aby milczał; a on tym więcej wołał: Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną! A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. (Mk. 10:48,50).

Tego dnia Bartymeusz po raz znowu widział, lecz, co więcej, po raz pierwszy zobaczył swymi duchowymi oczami.

поисковая оптимизация бизнес сайта