Category Archives: Modlitwa

Moc modlitwy

Conner

Bobby Conner

29 listopad 2013

Duch Boży wzywa każdego z nas, abyśmy byli: pochwyceni przez Boską Miłość, pochłonięci przez Ducha Świętego i pobudzeni do wstępowania przed Tron Boży!. O, cudowna łaska Boża, która otworzyła przed nami drzwi, przez które przyjść do Wszechmocnego.

Jesteś nieprawdopodobnie szczególny dla Boga i On pragnie komunikować się z tobą. Niech ta myśl zagnieździ się w Twoim sercu. Rozważ i zastanów się przez chwilę nad tym: Wszechmocny Bóg, Stwórca nieba i Ziemi tęskni do społeczności z tobą! Cóż za niesamowity honor; istoty zostały stworzone zaproszone przez Stwórcę do porozumiewania się z Nim. Kiedy się nad tym zastanowić, wydaje się to najbardziej niewiarygodne, że zostało nam przekazane otwarte zaproszenie, abyśmy przystępowali do Tronu Boga po to, aby rozmawiać z Wszechmogącym Bogiem! Zostaliśmy zaproszenia, aby przez krew Jezusa Chrystusa przychodzić do Niego.

Król Królów i Pan Panów wydał zaproszenie, aby przyjść bliżej do Niego. Co może być wspanialszego i bardziej pobudzającego serca niż kontaktowanie się ze Stwórcą całego Wszechświata? Jakże wspaniały przywilej został nam udzielony – wezwanie do przystąpienia do Boga w modlitwie. To, że Bóg poświęca czas, aby słuchać nas, jest zdumiewające. Tak naprawdę On pragnie słyszeć to, co mamy do powiedzenia. Jego dotyka to, co dotyka naszego życia.

Continue reading

Porzuć (taką) modlitwę

QUIT PRAYING!

Stephen R. Crosby

ie musimy modlić się o te rzeczy, które Bóg wyraźnie i jasno objawił w Słowie! Dla większości z was nie jest to sensacyjna wiadomość, niemniej ta zasada jest regularnie naruszana i maltretowana przez wielu wierzących, którzy mają dobre intencje oraz takich z nie całkiem dobrymi.

Niewłaściwa jest modlitwa wtedy, gdy Bóg nakazuje żywe posłuszeństwo. Regularnie mam do czynienia z chrześcijanami, którzy używają pseudo-duchowej komoro modlitwy do przykrycia zniecierpliwionej samowoli, buntu, nieposłuszeństwa i strachu przed nieznanym, bądź przed tym czego nie mogą kontrolować i czym zarządzać. Bojaźliwi kontrolerzy zawsze będą naciskać na to, że „potrzebujemy więcej modlitwy” dla swojej korzyści. W szczególności jest to plaga wśród tak zwanych „proroczych” wierzących. Chodzi mi o tych chrześcijan, którzy wierzą, podobnie jak ja, że głos Boży ciągle może być słyszany i rozeznawany w odkupionych ludzkim duchu a zamknięcie kanonu nie zamknęło Bogu ust.

Wierzący często funkcjonują w duchu manipulacji, gdy mówią: „Modliłem się o to i Pan powiedział mi, że muszę….” Nie jest to język wzajemnego szacunku i dialogu. Jest to języku duchowego ultimatum – duchowy szantaż.Dopóki nie przejdzie się ponad całym ich życiem modlitewnym i własnym postrzeganiem swojej duchowości, nie ma możliwości wzajemnego oddziaływania. Jak możemy, konkurować z Bogiem? Jak można wnieść jakiś wkład do życia ludzi, którzy wierzą, że Wszechmogący mówi do nich w zdecydowany sposób? Nie da się dotrzeć do duszy, która zablokowała się w świecie „Bóg mi powiedział”.

Continue reading

Nie daj się pokonać opóźniającym się odpowiedziom

J. Lee Grady

Tłum. BM

Przełom czeka na wytrwałych. Jeśli przestałeś się modlić, weź świeżą łaskę i módl się dalej.

George Mueller, wielki XIX-wieczny brytyjski ewangelista, wymodlił ponad 7 milionów dolarów, aby nakarmić tysiące sierot pozostających pod jego opieką. Nie wierzył w mówienie ludziom o swoich finansowych potrzebach, jednak zawsze miał wystarczająco dużo pieniędzy na zapłacenie ogromnych rachunków za zakupy, ponieważ Bóg ponad naturalnie go zaopatrywał.

Ale wiara Muellera została rozciągnięta też na inne sposoby. Modlił się regularnie nad listą pięciu osób, żeby się nawróciły do Jezusa. Pierwszy człowiek został zbawiony po pięciu latach. Drugi i trzeci po 10 latach. Czwarty mężczyzna przyszedł do Chrystusa po 25 latach konsekwentnej modlitwy.

Czasami niedaleko mojego domu ekipy budowlane wznoszą olbrzymie błyskające transparenty przy autostradzie. Wszyscy kierowcy jęczą, gdy widzą komunikat „Prosimy spodziewać się opóźnień”. Życie jest pełne tych znaków, a Jezus powiedział, że są częścią naszego szkolenia”.

Ale oto decydujący argument: Mueller modlił się o piątego człowieka z listy przez całe 52 lata. Przyjaciel wszedł w profesjonalną służbę dla Chrystusa kilka miesięcy po pogrzebie Muellera!

Ta historia rzuca mi potężne wyzwanie, bo należę do osób niecierpliwych. Czuje się winny naciskając na pedał gazu na światłach stopu lub nerwowo uderzając nogą, gdy zwalnia połączenie internetowe. Technologia jest błogosławieństwem, ale też zepsuła mnie, bo myślę, że efekty duchowe mogę mieć tak szybko, jak tylko chcę.

Czy modliłbyś się o coś konsekwentnie przez 52 lat, jeśli nie widziałbyś śladu odpowiedzi? Zacząłem modlić się o pewne poważne sprawy trzy lata temu i niedawno uświadomiłem sobie, że już jestem tym zmęczony. Modlitwa stała się bolesna. Wątpliwości zaczęły tłumić moje marzenia. Już miałem się poddać, gdy Bóg wlał trzy proste prawdy do mojego serca. Mogą być ci one pomocne:

Continue reading

Pater Noster

Kevin T. Bauder

Jezus uczył Swoich uczniów, aby modlili się wypowiadając modlitwę słowami. O ile niektórzy wzięli tą modlitwę, Modlitwę Pańską, jako swego rodzaju zaklęcie, które ma być recytowane na sygnał, lepiej jest postrzegać ją jako pewien szablon. W tej najsławniejszej modlitwie, Jezus daje Swoim uczniom pewne kategorie, które mogą wykorzystać do tworzenia swoich przyszłych modlitw.

Modlitwa zaczyna się słowami: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie„. Ten cudowny zwrot nadaje ton całej dalszej części. W tych sylabach dowiadujemy się, do kogo mamy się zwracać, gdy się modlimy oraz, przez implikację, jakie nastawienie powinno cechować być to wezwanie.

Continue reading

Panie, ześlij nowy powiew Ducha Świętego

J. Lee Grady

Tłum. B.M.

W dniach poprzedzających Światowy Dzień Modlitwy bombardujmy niebo w imieniu Stanów Zjednoczonych.

Dwanaście lat temu pewien biznesmen z RPA, Graham Power, poczuł, że Bóg go pobudza do zorganizowania modlitwy w Cape Town. 45 000 chrześcijan odpowiedziało na wezwanie do wstawiania się za naród zbierając się na stadionie rugby w marcu 2001 roku.

Taki był początek Światowego Dnia Modlitwy, wydarzenia, które prawdopodobnie obejmie miliony chrześcijan w 220 krajach w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego 27 maja. W tym roku organizatorzy zachęcają, żeby modlitwy rozpoczęły się 10 dni przed głównym dniem począwszy od 17 maja. Wzywają także pastorów, żeby zachęcali do modlitw na kazaniach o konieczności działania w mocy Ducha Świętego.

Jedno tchnienie Ducha Świętego może dać życie wyschniętym kościom! Panie, niech przyjdzie nowy powiew Twojej obecności do martwych zgromadzeń.

 To oczywiste, że Duch Święty jest głównym dyrygentem tego ruchu i mam nadzieję, że się przyłączysz albo poprzez udział w lokalnych spotkaniach w ciągu najbliższych 10 dni, lub skupisz się na modlitwach o nowy powiew Ducha Świętego. Wierzę, że stoimy u progu nowego sezonu duchowego przebudzenia, a stężenie modlitw w tym miesiącu jest kluczem do odblokowania go. Continue reading

Tak również się nie módlcie

Kevin T. Bauder

Jezus chciał nauczyć Swoich uczniów tego, jak się modlić, lecz pokazał im również to jak się nie modlić. W Kazaniu na Górze powiedział im, że nie powinni modlić się jak hipokryci (Mt. 6:5-6) – dla uczniów Jezusa modlitwa nigdy nie powinna być sposobem na robienie wrażenie na ludziach, którzy mogliby ją usłyszeć.

Uczył ich również, że Jego uczniowie nie powinni modlić tak, jak to robią bałwochwalcy (Mt. 6:7-8). Według Jezusa bałwochwalcy modlą się powtarzając puste zwroty i wierząc, że to wielomówność pozyska uwagę ich bóstw. Prawdziwy i żywy Bóg nigdy nie jest pod wrażeniem bezcelowych powtórzeń. Continue reading

Tak się nie módlcie

Kevin T. Bauder

W Biblii nie było nikogo, kto byłyby tak zainteresowany modlitwą jak Jezus. Modlitwa była naturalną i regularną częścią Jego życia. Potrafił rozmawiać ze Swym Ojcem spontanicznie i niemal prowadził konwersacje. Mógł też poświęcać długie okresu czasu na zaplanowaną modlitwę, nic więc dziwnego, że modlitwa była jedną najważniejszych rzeczy, co do których udzielił poleceń Swoim uczniom.

Ważna część Kazania na Górze (Mt. 6:5-16) była skupiona na modlitwie. Pojawia się w samym środku dyskusji o duchowych doświadczeniach, która jest częścią większej dyskusji na temat bałwochwalstwa, co z kolei jest częścią większej dyskusji o znaczeniu Bożego prawa. Pozytywna strona poleceń Jezusa przyjmuje postać Modlitwy Pańskiej, która ma być wzorem dla Jego uczniów do stosowania w ich życiu modlitewnym. Niemniej, tuż przed samą Modlitwą Pańską Jezus oferuje słowo ostrzeżenia. Zanim uczy Swoich uczniów tego, jak się modlić, opisuje dwa sposoby, jak nie powinni się modlić. Continue reading