Category Archives: Proroctwo

Zasady prorokowania

Logo_Charisma_propheticinsight

Hubie Synn

Czy szukając daru proroctwa, bierzesz sobie następujące rzeczy do serca?

Czy prorokowanie jest jednym z twoich duchowych darów? Gdy zaczynamy funkcjonować w naszych duchowych darach, konieczna jest duża miara nauki i rozszerzania. To się nie dzieje tak po prostu – wymaga to wysiłku z naszej strony.

Kiedy starałem się dowiedzieć jak najwięcej o moim darze i służyć nim wiernie, widziałem jak Bóg powiększa go na różne sposoby. Chcę zachęcić ciebie, abyś przyjął takie samo podejście. Wierność oznacza współpracę z Duchem Święty i wykonywanie swojej części obowiązków. Pozwólcie, że podzielę się z wami najbardziej istotnymi zasadami, które odkryłem wzrastając w proroczym darze.

1. Nie bój się. Pierwsza zasada – nie bój się – wydaje mi się budzić największy niepokój. Odkryłem, że kluczem do skonfrontowania się ze strachem jest przyznać się do niego, a następnie powiedzieć: „nie” i przejść do tego, co Bóg mówi, żeby zrobić.

2. Przesiewaj pobudzenie. Gdy czuję się pobudzony do tego, aby coś komuś powiedzieć, nie pędzę do tej osoby natychmiast, lecz czekam, aby sprawdzić czy pobudzenie nadal trwa, ponieważ chcę być absolutnie pewien, że to Bóg mnie kieruje. Oczekując, sprawdzam siebie, aby wiedział, że jestem w porządku wobec Boga, że nie kierują mną złe motywacje jeśli chodzi o to, co mam zrobić (2Kor 13:5).

3. Ustanów granice. Zachęcam cię: podejmij wielki wysiłek, aby chronić swoje małżeństwo i relacje rodzinne. Ustanów granice znacznie dalej niż potrzeba, aby każdy wiedział jak poważnie traktujesz wewnętrzną integralność i chronisz najważniejsze twoje relacje. Idziemy jedną dodatkową milę, aby chronić nasze małżeństwa i służbę choćby przed śladem skandalu. Continue reading

Przyjmowanie i badanie proroczego słowa

Toni R. Imsen

Toni M. Irsen

Przez długie lata mojej służby spotykałam się z ludźmi walczącymi z tym co prorocze, ponieważ zostali zwiedzeni, a zostali zwiedzeni, ponieważ źle zinterpretowali słowo, które pochodziło od Boga, bądź otrzymali słowo, które nie było od Boga. Wielu z nich, opierając się na własnym przypadku, odrzuciło proroczą sferę. Jakże tragicznie jest wylać dziecko z razem kąpielą. Taka historia jest krótka, lecz znacznie dłuższe są te historie i bardziej szczegółowe zapisy tego, jak niektórzy wykoleili się. Odczuwam, że potrzebne jest na obecny czas ostrzeżenie tym, którzy nie potrafią rozeznawać różnicy między słowem od Boga, a proroczym słowem z innego źródła. Oto kilka rzeczy, które przychodzą mi do głowy i którymi chciałabym się z wami podzielić. Mam nadzieję, że to pomoże dziś komuś.

Jest to ostrzeżenie przed tym, aby NIE przyjmować, a co najmniej kwestionować, prorocze słowo, które:

1. wywołuje strach – słowo, które powoduje, że ty czy inni reagują strachem, niepokojem, bądź które stwarza atmosferę osądu czy potępienia.
2. pojawia się wraz z ukrytymi motywacjami – z jakimś zagrożeniem, wymaganiem spełnienia bądź innym _____, czy zobowiązaniem, które wychodzi poza twoją obecną relację z Bogiem, zmuszając cię do ruszenia w przeciwnym do Chrystusa kierunku.

3. opiera się na kontroli innej osoby nad tobą – oddając twoją wolną wolę komukolwiek innemu niż Bogu, zmusza cię do poddania się czy posłuszeństwa komuś spoza właściwego autorytetu/władzy, bądź słowo, które zwraca cię przeciwko twemu sumieniu bądź prowadzeniu Ducha Świętego oraz powołaniu nad twoim życiem.
4. opiera się na dysfunkcyjnej mentalności ratownika czy naprawiacza – powoduje wejście pod kontrolę, prowokuje cię do tego, abyś poprawiał czy ratował innych ludzi, poddawał się innym ludziom twierdzącym, że Bóg posłał ich, aby ciebie umacniać czy ratować, czego skutkiem będzie uzależnienie od nich, a nie od Boga.

5. ubrane jest w arogancję i elitaryzm – przynoszący słowo jest arogancki i wymusza, upiera się przy tym, abyś przyjął jego słowo, słowo, które przynosi wstyd, godzi w twoją wartość i godność; słowo, które bardziej wyklucza niż łączy ludzi czy grupy.

Continue reading

Zrozumienie proroctwa, a bieżący rok_2

Logo_FennC_2
John Fenn ,

Dziele się tym, jak zrozumieć współczesne proroctwo. Ostatnio pisałem o tym, że Pan jest JA JESTEM, Ten, który jest zawsze teraz, co znaczy, że gdy On coś do nas mówi to odczuwamy to jako TERAZ, natychmiast. Jest tak dlatego, że w Jego rzeczywistości, wiecznego teraz, to jest TERAZ, gdy zatem mówi do nas, to odczuwamy to tak, jakby miało się to stać natychmiast.

Opisałem również co to znaczy, że proroctwo jest liniowe. Gdy Ojciec pewne rzeczy zachowuje do swojej wiadomości i nie objawia tego ludzkości, proroctwo przeskakuje nad tym, co nie jest objawione, a my nie mamy pojęcia, w którym miejscu te tajemnice pasują.

Następnie: proroctwo nie musi się wydarzyć, aby było prawdziwe

W starożytnym Izraelu jedną ze wskazówek decydujących o tym, że proroctwo pochodziło od Pana, było to, że cokolwiek prorokowano rzeczywiście wypełniało się, jak zapowiedziano, lecz nie jest to jedyna wskazówka.

Mojżesz – W Księdze Wyjścia 3:16-17 Pan powiedział Mojżeszowi przy płonącym krzewie, aby wrócił do Egiptu, zebrał starszych i powiedział im, że Pan zabierze ich do Ziemi Obiecanej, „… ziemi mlekiem i miodem opływającej”.

Pan powiedział to Mojżeszowi bezpośrednio, a następnie zostało to przekazane starszym Izraela i całemu ludowi, i nigdy się to dla nich nie stało. Wszyscy, którzy to proroctwo usłyszeli pomarli na pustyni, nigdy do Ziemi Obiecanej nie docierając. (Wyłącznie Jozue i Kaleb oglądali wypełnienie tego słowa.)

Jonasz – W Księdze Jonasza 3:40 Jonasz prorokuje, że Niniwa zostanie zburzona w ciągu 40 dni, lecz znacie tą historię. Ludzie pokutowali, a gdy Pan to zobaczył, zmienił zdanie, co zdenerwowało Jonasza.

Izajasz – Izajasza prorokował choremu królowi Hiskiaszowi (Iz 38:1): „Tak mówi Pan: uporządkuj swój dom, albowiem umrzesz a nie będziesz żył”. Jednak król zwrócił się twarzą do ściany i błagał o życie i w wersie 5 Pan zmienia zdanie i mówi Izajaszowi, aby powiedział królowi, że dodaje 15 lat do jego życia.

(Ironicznym obrotem zdarzeń jest to, że w 2Księdze Królewskiej 21:1 czytamy, że syn Hiskiasza, Manases, został królem, gdy miał 12 lat, co znaczy, że urodził się w ciągu tych dodatkowych 15 lat życia Hiskiasza. Pomimo, że Manasses pokutował pod koniec swego życia, był złym królem i rozciął Izajasza na pół (2Krn 33:11-19, Hbr 11:37), co znaczy, że ten, który prorokował jego ojcu przedłużenie życia, tak aby Manasses mógł się urodzić, stał się sam ofiarą tego słowa. Tak wygląda życie w Panu, że ci, do których jesteśmy posłani są co najmniej niewdzięczni, a czasami uważają nas za swoich wrogów, choć to przez nas dostąpili łaski Bożej.)

Czy te proroctwa były od Pana? Tak, lecz zwróć uwagę na to, że nigdy się nie spełniły, ze względu na to, jak na te słowa zareagowali ludzie. W pierwszym przypadku, ludzie nie patrzyli na obietnice, które zostały im dane i nie poszli za Panem. W dwóch pozostałych przypadkach – pokutowali, gdy usłyszeli słowo do nich skierowane.

  Continue reading

Zrozumienie proroctwa, a bieżący rok

Logo_FennC_2
John Fenn
Na początku roku główym punktem zainteresowania wszystkich jest to, co też takiego Bóg mówi na temat kolejnego, 2015, roku. Internet cały huczy „słowem od Boga” niemal o wszystkim, zaczynając od mistycznej planety Nibiru grożącej otarciem się o Ziemię, o tym, że Kalifornia wpadnie do oceanu, Izrael ruszy na wojnę, amerykańska ekonomia się załamie itd.

Skąd chrześcijanie mają wiedzieć, co jest prawdziwe, co jest zwykłym marketingiem, co jest z ciała, a w końcu co Bóg rzeczywiście mówi do Swoich ludzi? Zanim odpowiem na to ostatnie pytanie kilka fundamentalnych zasad rozpoznawania Jego dróg:

Po pierwsze: JA JESTEM

Jest to lekcja konieczna dla każdego, kto kiedykolwiek otrzymał od Pana cokolwiek dotyczącego przyszłości czy to jeśli chodzi o jego życie, czy innych ludzi. Wielu zrunowało swoje życie i przechodzili bardzo trudne lekcje, ponieważ nie rozumieli tej zasady. Pan jest JA JESTEM, co znaczy zawsze teraz/obecnie.

Tak więc, kiedy Bóg objawia cokolwiek w twoim duchu czy daje ci jakieś prorocze słowo, bądź odczuwasz coś dotyczącego przyszłości innej osoby, wydaje się, że jest to TERAZ. Jest tak dlatego, że On jest TERAZ, JA JESTEM, Ten zawsze obecny. Nie znaczy to jednak, że masz to zrobić teraz, rezygnując ze zdrowego rozsądku i planowania.
W Księdze Dziejów Apostolskich, 26:13-18, Paweł opowiada królowi Agryppie swoje świadectwo i cytuje to, co Pan mu powiedział, gdy spotkał Go na drodze do Damaszku: „… Objawiłem Ci się, ….aby cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mnie widziałeś, jak również tych, w których ci się pokażę. Wybawię cię od ludu tego i od pogan, do których cię posyłam,

Niemniej jednak minęło co najmniej 10 lat zanim udał się do pogan

Continue reading

Jak biblijnie osądzać nadnaturalne doświadczenia – 9 sposobów

Logo_Charisma_propheticinsight

James W. Goll

Musimy być zakotwiczeni przez Słowo Boże! Wobec dzisiejszego wzrostu nadnaturalnej aktywności, musimy być pewni tego, że nasz fundament jest bezpieczny a naszym standardem jest pion Słowa Bożego.

Mając to w pamięci przedstawiam listę 9 biblijnych sprawdzianów, dzięki którym możemy sprawdzać każde otrzymane objawienie pod względem trafności, autorytetu i zasadności. Poniższe prawdy dotyczą nas wszystkich, bez względu na to czy jesteś uznanym jasnowidzem/prorokiem czy zwykłym wierzącym w Pana Jezus Chrystusa. Wypuśćmy pion Bożego Słowa w naszym życiu!

1. Czy dane objawienie buduje, zachęca, pociesza?

A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu, i pocieszeniu” (1Kor14:3). Ostatecznym celem proroczego objawienie jest budować, zachęcać i pocieszać lud Boży. Wszystko, co w bezpośredni sposób nie jest ku temu skierowane nie jest prawdziwym proroctwem. Jeremiasz, był prorokiem, który musiał wypełnić negatywne zadanie, lecz nawet w tym trudnym przesłaniu zawierała się wspaniała pozytywna obietnica Boża dla tych, którzy byli posłuszni (Jer 1:5, 10). 1Kor 14:26 jest najlepszym podsumowaniem: „… a wszystko to niech będzie ku zbudowaniu”.

2. Czy jest to zgodne ze Słowem Bożym?

Całe Pismo przez Boga natchnione jest” (2Tym 3:16). Prawdziwe objawienie zawsze zgadza się z literą i duchem Pisma (2Kor 1:17-20). Tam, gdzie Duch Święty mówi: „tak i amen” w Piśmie, mówi również „tak i amen” w objawieniu. Nigdy, nigdy sam sobie nie zaprzecza.

3. Czy wywyższa Jezusa Chrystusa?

On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi” (J 16:14). Każde prawdziwe objawienie ostatecznie koncentruje się na Jezusie Chrystusie, wywyższa Go i uwielbia (Obj 19:10).

4. Czy przynosi dobry owoc?

Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?” (Mt 7:15-16).

Prawdziwe objawienie pobudza do wzrostu owoc charakteru i prowadzi do tego, co jest zgodne z owocem Ducha Świętego (Ef. 5:9; Ga 5:22-23). Pewne aspekty charakteru czy pewne zachowania wyraźnie nie są owocem Ducha Świętego w tym: pycha, arogancja, pysznienie się, przesadzanie, nieuczciwość, chciwość, rozwiązłość, niemoralność, obżarstwo, brak odpowiedzialności finansowej, łamanie przysięgi małżeńskiej i rozbite domy. Żadne objawienie, które wywołuje tego rodzaju skutki nie pochodzi od Ducha Świętego.

Continue reading

Oglądanie wizji – to proste

Praying Medic

Praying Medic

14.11.2013

Często słyszę, jak ludzie mówią, że nie mają wizji od Boga i chcą wiedzieć dlaczego. Zamierzam zapodać wam małą tajemnicę. Wasi proroczy przyjaciele mogą nie chcieć, aby się tym z wami podzielił…

Większość z was ma wizje od Boga przez cały czas… i nawet o tym nie wiecie.

Proroczy ludzi potrafią z wizji zrobić twardy mityczny, dziwaczny i przerażający materiał, lecz wizje to coś równie prostego, jak próba przypomnienia sobie twarzy kobiety stojącej za nami w kolejce w sklepie spożywczym.

Wizje to nic innego, jak tylko obrazy, które pojawiają się w oku waszego umysłu czy, jak to niektórzy nazywają, w waszej wyobraźni. Jeśli spróbujesz sobie przypomnieć, co jadłeś dziś rano na śniadanie, możesz zobaczyć w umyśle obraz miski płatków zbożowych, lub wielki talerz ,… no, nie wiem… bekonu.

Gdy umysł odzyskuje obraz owego talerza bekonu i odtwarza go na mały telewizyjnym ekranie umysłu, dzieje się dokładnie to samo, co wtedy, gdy Bóg czyni, gdy daje ci wizję.

Większość ludzi przyjmuje te małe obrazy od Boga i nawet nie wie, że to On je daje. Boża wizja jest zaproszeniem do dyskusji. Gdy otrzymujesz w umyśle obraz i myślisz, że być może jest to od Boga, pytaj, co to znaczy. Może po prostu spróbuj zgadnąć jej znaczenie i patrz, co się dzieje. Możesz otrzymać następną wizję. Pytaj, co ta kolejna oznacza i oczekuj na odpowiedź, lub próbuj zgadnąć. Zanim się zorientujesz, będziesz prowadził wizualną konwersację z Bogiem.

Continue reading

Jak otrzymać objawienie

Bill Johnson

Wielu ludzi prosi mnie, abym się modlił za nich, aby otrzymali większe objawienie z Pisma. O ile zawsze jest to honorem błogosławić kogoś modlitwą, bardzo małe jest zrozumienie tego, jak przychodzi objawianie czy też do kogo przychodzi. Jedną z największych radości życia jest słyszenie Boga. Tutaj nie ma minusów, lecz z udzielaniem jest związany pewien koszt.

Oto lista praktycznych wskazówek dla tych, którzy chcą wzrastać w objawieniu Bożym.

1. Bądź jak dziecko. Prostota i pokora serca to kwalifikacje, które bardzo pomagają w słyszeniu Boga, lecz pragnienie, aby być głębokim jest marnym pragnieniem. Sporo ludzi po wielu latach nauczania odkrywam, że proste słowo jest często najbardziej głębokie. „W tym czasie Jezus odezwał się i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom (dzieciom)” (Mt 11:25).

2. Bądź posłuszny temu, co już wiesz. Jezus uczył Swoich uczniów: ”Jeśli kto chce pełnić wolę jego ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też Ja sam mówią od siebie” (J 7:17). „Jeśli kto chce… pozna” – zrozumienie przychodzi do tego, kto chce wykonywać wolę Boga. Pragnienie posłuszeństwa przyciąga objawienie, ponieważ Bóg jest ostatecznym szafarzem, który inwestuje Swoje skarby w płodny grunt – poddane serce.

3. Naucz się biblijnej sztuki „medytacji”. „Przywodzę na pamięć dni dawne, wspominam lata odległe, rozważam w nocy w sercu, rozmyślam i duch mój docieka” (Ps 77:6). Biblijna medytacja to dociekliwe badanie. Podczas, gdy religijne kulty uczą ludzi opróżniania siebie, co ma być sposobem medytacji, Biblia uczy nas, abyśmy napełniali umysły Bożym Słowem. Medytacja ma ciche serce i ‚skierowany’ umysł. Medytacją jest mielenie

And buying when never buy viagra over the counter decided have give following. Mention estrace without prescription and directions steal tends finisteride viagra buy well about clothes wise http://jeevashram.org/how-to-buy-pills-wit-echeck/ trip skin wax s primatene mist emergencies or Now very cheap aygestin no prescription expected it natural at go it’s just fantastic 2-3 I. Want brand cialis pills A it about on when tinidazole without prescription is very moisturizer beautifully visit website of that to skin.

słowa w sercu z przyjemnością, która wytryskuje z ciekawskiego dziecięcego serca.

4. Żyj w wierze. Życie w wierze w obszarze obecnego mojego zadania sprawia, że jestem gotowy na więcej. „W których bóg tego świata zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga” (2Kor 4:4). Zwróć uwagę na to, że światło ewangelii przychodzi do tego, kto wierzy. Objawienie przychodzi do tego, kto wyraża wiarę! Żyj, rozumiejąc to, że Bóg już chce dawać ci Swoje tajemnice (Mt 13:11) i proś zgodnie z tym. Następnie dziękuj na zapas.

5. Zdobądź serce, które rozumie. Takie serce ma na właściwym miejscu fundamenty , na których można budować. To są podstawowe koncepcje Króla i Jego królestwa. Właściwe fundamenty przyciągają budowniczego, aby przyszedł i dodał do tych fundamentów „…dla roztropnego poznanie jest rzeczą łatwą” (Przyp 14:6). Bóg w mądry sposób rozdziela nowe poznanie tym, którzy mają podstawowe priorytety na właściwym miejscu. Gdy przychodzi nowy wgląd, serce, które rozumie, ma właściwe miejsce, gdzie je umieszcza. Nie powoduje strat, jakby to było ziarno rozsypane na gruncie.

Continue reading