Miesiąc muzułmańskich prześladowań chrześcijan_ czerwiec 2012

Raymond Ibrahim

26 lipca 2012

Wspierani przez USA rebelianci dokonują ludobójstwa chrześcijan w Syrii, gdzie grabią kościoły i grożą, że terytoria utrzymywane przez nich zostaną oczyszczone z wszystkich chrześcijan. Ma miejsce masowy exodus chrześcijan, a nawet mainstreamowi dziennikarze tacy jak Robert Fisk demonizują tych samych chrześcijan, za wspieranie świeckiego reżimu.

W ramach krwawego dżihadu rozpętanego przeciwko chrześcijanom w Nigerii, który tylko w tym roku doprowadził do śmierci setek wierzących, teraz planuje się zabijanie chrześcijan przy pomocy zatrutej żywności, co ma być częścią realizacji ogłoszonego przez islamską organizację, Boko Haram, planu całkowitego oczyszczenie Nigerii z obecności chrześcijan.

W czasie egipskich wyborów prezydenckich, Al Ahram przekazał, że”Bractwo Muzułmańskie zablokowało całe ulice, uniemożliwiając Koptom udanie się do punktów głosowania i grożąc chrześcijańskim rodzinom, aby nie pozwalały swoim dzieciom głosować” na świeckich kandydatów.

W międzyczasie, pod prezydenturą Obamy, Amerykański Departament Stanu w bezprecedensowym akcie, wyczyścił sekcje zajmującą się religijnymi prześladowaniami z przekazanego ostatnio Krajowego Raportu Praw Człowieka. W podobny sposób, administracja Obamy, utrzymuje, że nigeryjski kryzys nie ma nic wspólnego z religią, a Obama, mimo oskarżeń o wyborcze fałszerstwa, zaoferował nawet swoje serdeczne błogosławieństwa egipskiemu prezydentowi Bractwa Muzułmańskiego.

Podzielone tematycznie muzułmańskie prześladowania chrześcijan na świecie z czerwca 2012 roku, obejmują (lecz nie są ograniczone do) następujące przypadki, wymienione w kolejności alfabetycznej według krajów, niekoniecznie według stopnia okrucieństwa.

Ataki na kościoły

Egipt: Z powodu licznego udziału gości w mszy muzułmanie otoczyli koptyjski kościół „żądając, aby Koptowie opuścili kościół przed zakończeniem modlitw i strasząc spaleniem kościoła, jeśli ich żądania nie zostaną spełnione”. Ksiądz skontaktował się z policją, prosząc o pomoc, na co usłyszał, że mają się poddać ich żądaniom, „a nie pozwalać więcej na to, aby autobusy z gośćmi przyjeżdżały do ich kościoła”. Chrześcijanie wyszli w połowie liturgii, narażając się na szyderstwa na zewnątrz. Gdy wyjeżdżali, muzułmanie rzucali w kierunku autobusów kamieniami. Naprawy dokonywane w tym koptyjskim kościele, który został w zeszłym roku podpalony i wypalony wewnątrz, są bardzo niewystarczające, choć spowodowały ogromne długi, uniemożliwiając dalszy remont.

Indonezja: Tłum około 300 muzułmanów zniszczył magazyn, z którego korzystano do prowadzenia niedzielnych nabożeństw, a pretekstem było to, że nie „uzyskano zgody na prowadzenie mszy”. Zniszczone pierwsze piętro magazynu, wybijając okna i niszcząc umeblowanie. Policja zatrzymała ich przed wejściem na trzecie piętro, gdzie było zebranych około 60 chrześcijan. Nie zatrzymano żadnego muzułmanina, choć 12 chrześcijan aresztowano na przesłuchania. W oddzielnym zdarzeniu, w odpowiedzi na skargi islamskiego duchownego, władze nakazały zamknięcie 20 kościołów, co stało się po zamknięciu 16 mniejszych miejsc zgromadzeń chrześcijan w tym samym dystrykcie miesiąc wcześniej. Zgromadzenia nadal odbywają się w zapieczętowanych budynkach, a część członków pilnuje na zewnątrz.

Iran: Jak podaje grupa praw człowieka, władze, „w ramach rządowej kampanii wyprowadzania rygorów dotyczących kilku znanych kościołów prowadzących nabożeństwa w języku farsi” zarządziły zamknięcie w Teheranie kolejnego kościoła . Ten kościół pierwotnie służył członkom o asyryjskim pochodzeniu, niemniej „w związku ze wzrastającą ilością wierzących mówiących w języku farsi, głównie MBB [pochodzących z muzułmańskich środowisk] – kościół stał się głównym przedmiotem zmartwień władzy, która nakazała zamknąć go”.

Kaszmir: Kościół mający 119 lat został podpalony przez muzułmanów. Lokalny biskup powiedział, że „muzułmańscy fundamentaliści chcą, aby chrześcijanie opuścili ich stan…Powiedział, że ten kościół złożył skargę do policji, lecz powiedziano im, aby nie „nagłaśniali” takich incydentów. Chrześcijańskie mniejszości „są coraz bardziej zagrożone przez kaszmirską muzułmańską większość. Chrześcijańska grupa praw człowieka stwierdziła, że w wyniku tych działań ponad 400 chrześcijan opuściło swoje miejsca zamieszkania”.

Kazachstan: Prawodawstwo dotyczące korzystania gruntów jest wykorzystywane , aby uniemożliwić religijnym społecznościom i ich członkom korzystania z prawa do wolności religijnej”. Ostatnio, władze „zmusiły metodystyczny kościół do 'dobrowolnego’ zamknięcia i skazały na grzywnę żonę pastora, który dodatkowo wykupił w gazecie ogłoszenie, informujące, że kościół „sam się likwiduje”, ponieważ: „Nie chcemy więcej karania ze strony władz”.

Nigeria: Islamscy bojownicy napadali w każdą niedzielę miesiąca na kilka kościołów obrzucając je bombami i strzelając do ludzi, zabijając dziesiątki wiernych, raniąc setki, w tym małe dzieci. Wzrastająca ilość chrześcijan „nie śmie” brać udziału w niedzielnych nabożeństwach. Jak sugerują wskazują, że policja rozmyślnie wycofuje swoje patrole przed takimi atakami.

Sudan: Władze nakazały rozjechanie przyp pomocy buldożerów dwóch budynków kościelnych, co miało być reakcją na secesję Południowego Sudanu w lipcu 2011 roku, mówiąc, że takie budynki są powiązane z teraz już niemile widzianym w tym rządzonym przez islam kraju, przeważnie chrześcijańskim Południowym Sudanem. W tym samym rejonie dwa miesiące temu zniszczony został inny budynek kościelny należący do Full Gospel Church, również na podstawie twierdzeń, że należy do Południowego Sudanu.

Turkmenistan: Władze tego w przeważającej większości muzułmańskiego kraju dokonały najazdu na ewangeliczny kościół: „Wszyscy dorośli wierzący obecni na spotkaniu byli przepytywani o swoją wiarę, a cała ich chrześcijańska literatura została skonfiskowana”. Literaturę zwrócono dwa tygodnie później.

Apostazja, bluźnierstwo, prozelityzm

Egipt: Student wręczający na Uniwersytecie w Assuit chrześcijańską literaturę wzbudził gniew muzułmańskich studentów, „co stało się przyczyną rozruchów na miasteczku studenckim”. Przywódca Salafizmu ogłosił w telewizji egipskiej, że muzułmanie nie mają prawa „nawracać się na chrześcijaństwo”.

Iran: Pięć miesięcy po tym, gdy pięciu nawróconych na chrześcijaństwo zostało aresztowanych, ich stan i los nie są znane. Zostali oskarżeni o „udział w nabożeństwie domowym, promowanie chrześcijaństwa, propagandę anty reżymową i zakłócanie narodowego bezpieczeństwa”. Przetrzymywanie ich przez 130 dni bez słowa „jest oczywistym przykładem fizycznego i psychicznego znęcania się nad zatrzymanymi… pewien strażnik otwarcie powiedział jednemu z tych chrześcijan, że te wszystkie naciski i cała niepewność ich sytuacji mają zmusić ich do ucieczki z kraju, gdy zostaną zwolnieni”. Pewną młodą Irankę, która ostatnio nawróciła się na chrześcijaństwo i była wybitną aktywistką sprzeciwiającą się islamskiemu reżymowi, znaleziono martwą za kierownicą samochodu z pojedynczą raną postrzałową głowy.

Pakistan: Zakazana islamska grupa złożyła skargę o bluźnierstwo przeciwko 25 letniemu upośledzonemu umysłowo chrześcijaninowi. Muzułmanie nawrócili go dwa lata wcześniej na islam, aby używać go jako pretekstu do zaatakowania jego chrześcijańskiej wioski. Jak mówi świadek: „Ci ludzie (muzułmanie) nie dadzą nam żyć. Jesteśmy biedni, lecz ciężko pracujemy, aby przetrwać. W noc tego zdarzenia tłum muzułmańskich kleryków zebrał się [wokół] naszej kolonii, aby spalić nas wszystkich z powodu bluźnierstwa jakiego Ramazana [upośledzonego mężczyzny] się dopuścił. Wszyscy byli przerażeni, mamy małe dzieci w domach i nie wiedzieliśmy co robić. Tłum otoczył naszą kolonię, wykrzykiwali, aby spalić wszystkie domy, mieli ze sobą pochodnie i paliwo w zbiornikach. Wezwaliśmy policję i, dzięki Bogu, przybyli na czas”.

Arabia Saudyjska: W grudniu zostało aresztowanych 35 etiopskich chrześcijan za modlenie się w prywatnym domu. Nadal przebywają w więzieniu, a saudyjscy urzędnicy przedstawiają sprzeczne powody ich aresztowania. W międzyczasie są bici i poddawania przesłuchaniom oraz rozbierani do naga i przeszukiwani. Formalnie w Arabii Saudyjskiej zakazane są wszystkie inne religie oprócz islamu. Niemniej, w 2006 roku, władze poinformowały Stany Zjednoczone, że „zagwarantują i będą strzec prawa do oddawania czci prywatnie dla wszystkich, w tym nie muzułmanów, którzy na religijne praktyki gromadzą się w domach”.

Sudan: Pewna muzułmanka rozwiodła się z mężem nawróconym na chrześcijaństwo, co automatycznie zagwarantowało jej sądową opiekę nad dwoma synami. Gdy ojciec usiłował odwiedzić jej dzieci, straszyła go, że zgłosi to do władz. „Może to spowodować wniesienie oskarżenia sądowego, doprowadzić do skazania mnie, zgodnie z islamskim prawem o apostazji, na śmieć, lecz jestem na to gotowa. – mówi ten chrześcijanin. – Chcę, aby świat o tym wiedział. Jakie przestępstwo popełniłam? Czy to dlatego, że zostałem chrześcijaninem? Wiem, że jeśli świat będzie obserwował to oni [sudańskie władze] będą bały się zrobić mi cokolwiek”.

Stany Zjednoczone: Dwóch chrześcijan z Saint Louis, w stanie Missouri, było straszonych śmiercią przez islamską Irańską Gwardię Rewolucyjną, najwyraźniej z powodu nawrócenia się na chrześcijaństwo i głoszenia go. Jeden z nich, zanim nawrócił się i wyemigrował do USA, poprzednio służył w Rewolucyjnej Gwardii i był nawet wyznaczony do misji samobójczej w Izraelu. „Ci dwaj mężczyźni wierzą, że islam jest religią, która z łatwością radykalizuje muzułmanina na terrorystę”. Podobnie: w Dearborn Michingan, chrześcijanie demonstrujący swoje prawa do wolnej wypowiedzi zostali obrzuceni kamieniami przez muzułmanów wykrzykujących „Allahu Akbar!”.

Dimmitude

Ogólnie: znęcanie się, poniżanie, poddanie nie-muzułmańskich “tolerowanych” obywateli

Indonezja: W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku ilość wykroczeń przeciwko chrześcijańskim prawom religijnej wolności osiągnęła 40, co stanowi niemal 2/3 wszystkich antychrześcijańskich wystąpień z zeszłego roku” – jak podaje Chrześcijańskie Forum Komunikacji z Djakarty. Chrześcijańska mniejszość w Indonezji spotkała się w zeszłym roku z 64 przypadkami zakłócania ich religijnej wolności, w stosunku do 47 z 2010 roku”. Przemoc przeciwko chrześcijanom wzrasta.

Mali: „Islamiści kontrolujący północne Mali wymuszają wprowadzenie twardej wersji prawa szariatu, co powoduje gnębienie chrześcijan, kobiet i innych podatnych grup”. Radykałowie przejęli kontrolę w płn. Mali w kwietniu po usunięciu rządowych sił zbrojnych”. Z powodu wprowadzenia szariatu oraz obecności ludzi powiązanych z al Kaidą wszyscy chrześcijanie opuścili Timbuktu (główne miasto w płn. Mali) – powiedział chrześcijański przywódca, który uciekł z płn. Mali.

Pakistan: Policja staje po stronie muzułmanów oskarżonych o pobicie ciężarnej chrześcijanki, która przez to straciła bliźniaki oraz zbiorowy gwałt na jej 13 letniej bratanicy. „Muzułmańscy kryminaliści wierzą, że w kraju, w którym prawie 96% to muzułmanie, policja i sąd nie dadzą wiary skardze chrześcijan” – dodaje sprawozdanie. Ta chrześcijańska rodzina „płaci ogromną cenę za swoje ubóstwo…i chrześcijaństwo”, mówi wujek: „Czego możemy spodziewać się po policji, skoro oni nie liczą się nawet z sądowymi nakazami?” Przekręcają fakty i posunęli się do tego, żeby oskarżyć 13 letnią [zgwałconą dziewczynkę] o to, że pełniła cudzołóstwo z 3 mężczyznami”.

Afryka Południowa: ponad 70 studentów zostało wyrzuconych z kampusu Coastal KZN As-Slaam i jest obecnie bezdomnych, ponieważ urzędnicy kampusu chcieli zmusić ich do przestrzegania islamu, zakazali posiadania Biblii, czemu ci studenci sprzeciwili się. „Chcieliśmy tylko swobodnie praktykować nasze własne religie, a nie być zmuszani do islamu. Teraz jednak zostaliśmy ukarani przez pozbawienie bezpiecznego mieszkania”, powiedział jeden ze studentów.

Turcja: Tysiące oddanych muzułmanów modliło się przed Hagia Sofia – dawniej największą chrześcijańską katedrą, a obecnie muzeum – wykrzykując „Allahu Akbar!” i żądając, aby budynek został otwarty jako meczet ku czci sułtana, który zdobył Konstantynopol w XV wieku.

O tym cyklu

Ponieważ prześladowania chrześcijan w islamskim świecie są powszechne i to, co się dzieje, nabiera rozmiarów epidemii, w ten sposób zaczynam nową serię artykułów zatytułowaną „Bieżący miesiąc muzułmańskich prześladowań chrześcijan”, w których będą zestawiane i szacowane niektóre, żadną miarą nie wszystkie, przypadki prześladowań.

Cele jakie stawiam artykułom z tej serii są dwojakie:

1) Wewnętrznie, aby dokumentować to, czego nie robią media mainstreamu: muzułmańskie prześladowania chrześcijan.

2) Instrumentalnie, aby pokazać, że takie prześladowania nie są „przypadkowe”, lecz systematyczne i powiązane, to jest, że są ostatecznie zakorzenione w szariacie.

Jak stanie się to oczywiste, każda opowieść dotycząca prześladowań zazwyczaj daje się umieścić w jakimś specyficznym temacie, w tym: nienawiść do kościołów i innych chrześcijańskich symboli; seksualne wykorzystanie chrześcijanek i wrogość wobec kobiet; prawa dotyczące apostazji i bluźnierstwa; złodziejstwo i plądrowanie miejsc pobytu jizya (niemuzułmanów); a nade wszystko oczekiwaniami, że chrześcijanie będą zachowywać się jak zastraszeni dhimmis (obywatele drugiej kategorii); o zwyczajnej przemocy i morderstwach; często w połączeniu ze sobą.

Ponieważ te przypadki prześladowań obejmują różne przedziały etniczne, językowe i geograficzne, od Maroka na zachodzie do Indii na wschodzie, wyraźna będzie jedna sprawa, która je łączy: islam – czy przez to twarde stosowanie prawa szariatu, czy nad-kultura dominacji z niego zrodzona.

Gdzie wezwania do aresztowań? Gdzie oskarżenia o zbrodnie wojenne? Gdzie żądania, aby ci kryminaliści zostali doprowadzeni na sąd przed Międzynarodowy Sąd Kryminalny czy Międzynarodowy Trybunał w Hadze?

marzec 2019

wrzesień 2019

listopad 2019

wrzesień 2018

październik 2018

listopad 2018

listopad 2016

marzec 2013

kwiecień 2013

wrzesień 2013

styczeń 2012

luty 2012

marzec 2012

kwiecień 2012

maj 2012

czerwiec 2012

sierpień 2012

wrzesień 2012

październik 2012

listopad 2012

lipiec 2011

wrzesień 2011

październik 2011

listopad 2011

grudzień 2011

продвижение
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

2 comments

  1. Zgadzam sie z tym co piszesz . Zastanawia mnie tylko to ze jako chrzescijan nie czuje zawisci do nikogo bo tak mnie nauczono.Powinnam byc jednak ostrozna bo tak jak wsrod innych chrzescijan tak jak i wsrod muzulmanow spotykamy sie z „ludzmi” i ludzmi. Zlo jest wszedzie tam gdzie najmniej tego oczekujemy. Muzulmanie niszcza , zabijaja i uzywaja czarnej magi o ktorej istnieniu wielu chrzescijan zaprzecza i widza tylko swiat realny a nie duchowny. Czytalam ze ksieza nie mowia o okultyzmie poniewaz boja sie ze ludzie beda zbyt tym sie interesowali. A wydaje mi sie ze powinno sie o tym mowic aby ludzie zdali sobie sprawe z zagrozen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *