Category Archives: Hillman Os

TGIF_14.08.07 To, co niezrozumiałe

Today God Is First

Logo_TGIF2

Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem.
Job 42:3b

Jeśli kiedykolwiek był na ziemi ktoś, kto miał powody, aby kwestionować Bożą miłość, był to Job. Stracił rodzinę, dobytek i zdrowie niemal w jednej chwili. Przyjaciele przyszli do niego tylko po to, aby poddawać w wątpliwość jego duchowość. Bóg już wcześniej dał odpowiedź, co do jego duchowej integralności, ponieważ Job został opisany w początkowych wersach księgi jako nienaganny i prawy (1:1). Nieszczęście nie były spowodowane grzechem. Job uznał prawo Boga do tego, że może robić z jego życiem cokolwiek tylko zechce, aż do chwili, gdy już nie mógł więcej unieść. Zakwestionował Boże motywacje.

Bóg odpowiedział Jobowi, lecz nie w taki sposób, jak ten chciałby usłyszeć. Bóg zadał mu serię pytań, co przedstawia najbardziej niezwykły sposób napomnienia przez Boga kogokolwiek w historii ludzkości. Trzy rozdziały dalej Job zdał sobie sprawę z tego, że kwestionował motywacje Autora wszechświata i Autora miłości. Padł płasko przed Stwórcą i uświadomił sobie swoją całkowitą deprawację:
Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem.

Czy kwestionowałeś kiedykolwiek Bożą działalność w twoim życiu?
Czy poddawałeś w wątpliwość – ze względu na życiowe okoliczności – Jego miłość do ciebie? Krzyż Kalwarii odpowiada na pytania o miłość. On posłał Swego Syna w zastępstwie za twój grzech. Gdybyś był jedyną osobą na ziemi, zrobiłby to samo. Nie zawsze można zrozumieć Jego postępowanie czy pogodzić je z naszym ograniczonym umysłem. Musi to być pozostawione do rozwiązania na przyszłość, gdy wszystko będzie już zrozumiałe. Jak na teraz, powierz Mu swoje życie całkowicie, uchwyć się Go w czasach dobrych i złych.
topod.in

TGIF_13.08.07 Wierność Boża

Today God Is First

Logo_TGIF2

Pan jest wierny wszystkim Swoim obietnicom i kocha tych, których stworzył. Podtrzymuje wszystkich upadających I podnosi wszystkich zgnębionych.
Ps. 145:13b-14

Czy miałeś kiedyś kontakt z kimś, kto jest wierny? Wiesz o tym, że możesz polegać na tym, co taki człowiek powiedział. Nauczyłeś się tego, że jego słowa są całkowicie godne zaufania. Jeśli powiedział, że zadzwoni, to zrobi to; jeśli powiedział, że będzie gdzieś o określonej godzinie, jest tam. A tak naprawdę, to gdy się spóźnia, zaczynasz się zastanawiać czy może miał wypadek, ponieważ spóźnienie jest tak niezgodne z jego naturą. Wspaniale mieć przyjaciół, którzy są wierni.

Bóg jest wierny. Jest wierny w wypełnianiu obietnic Swego Słowa. Czasami wydaje nam się, że Bóg nie jest wierny, ponieważ wygląda na to, że nie spełnił jakiegoś naszego pragnienia. Czasami myślimy, że nie jest wierny, gdy kryzysowe wydarzenie wydaje się tak mówić o Bogu. Wówczas musimy pamiętać, że Bóg bardziej jest zainteresowany ostatecznym osiągnięciem celu życia każdego wierzącego niż spełnianiem pragnień. Czasami stąd biorą się trudności.

Biblia pełna jest zapisów Bożej wierności, której często towarzyszyły trudności. Wyprowadził Józefa z niewoli, aby go potężnie używać w narodzie. Uwolnił lud z Egiptu i wprowadził ich do Ziemi Obiecanej. Dał Abrahamowi syna obietnicy na starość jego życia. Uwolnił Dawida od jego wrogów i zrobił z niego króla. Historia za historią uczymy się Bożej wierności.

Czy jesteś wiernym mężczyzną, kobietą? Miejsca pracy potrzebują wiernych ludzi. Zbadaj swoje życie jeszcze dziś i zapytaj Boga, czy byłeś wierny w tym, co ci powierzył.

продвижение по трафику в курске

TGIF_12.08.07 Biznes jako służba

Today God Is First

Logo_TGIF2

Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie.
Kol. 3:23-24

Biblia bardzo wyraźnie określa, że celem naszego życia zawodowego jest odzwierciedlanie Chrystusa w naszym życiu i poprzez nie. Jest to postawa, która mówi, że nasza praca ma mieć nadrzędny cel jakim jest
„służba”. Nasza praca jest naszym oddawaniem chwały Bogu. Te dwa słowa mają swoje korzenie w tym samym hebrajskim słowie avodah.

Robert Laidlaw urodził się w 1885 roku w Nowej Zelandii i tam dorastał w rodzinie wierzących. Oddał swoje życie w pełni Panu, gdy miał 17 lat. Zaczął pracę jako reprezentant handlowy w wieku lat 19. Później wpadł na pomysł biznesu, który polegał na tym, że klienci zamawiali pocztą na podstawi katalogu wszelkiego możliwego rodzaju towary zaczynając od bielizny, artykułów spożywczych, kosmetyków, sprzętu rolniczego i wszelkiego innego sprzętu powszechnej potrzeby. Jego pomysł okazał się sukcesem i później połączył go z Faremer’s Union Trading Company. Został jej generalnym dyrektorem i utrzymał się na tym stanowisku przez 50 lat.
Lecz nie to jest najważniejsze, co można powiedzieć o Robercie Laidlaw. Rozumiał on to, że jego praca jest narzędziem, którym ma wpływać na innych dla Jezusa Chrystusa. Wcześnie w swoim biznesowym życiu zaczął dawać dziesięć procent z dochodów. Niemniej jednak później, zapisał w swoim dzienniku: „Wrzesień 1919, lat dwadzieścia pięć. Zdecydowałem zmienić moją wcześniejszą skalę i zacząć dawać od teraz połowę (pięćdziesiąt procent) moich wszystkich dochodów” i tak trwało to przez następne 60 lat. [John Woodbridge, ed., More Than Conquerors (Chicago, Illinois: Moody Press, 1992), 351.]
Wynikiem tego oddania były niezliczone ilości ludzi, którzy zostali poddani wpływom dla Jezusa Chrystusa dzięki zasobom, których on udzielał na misyjne grupy i inne wartościowe chrześcijańskie cele. Był również osobiście zaangażowany w służbę. Napisał małą książeczkę, która dawała głębokie odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące życia i śmierci, zatytułowaną: „Ta Przyczyna” (The Reason). Setki tysiący ludzi przyszło do wiary w Chrystusa dzięki tej broszurce, która liczyła 46 stron. Publicznie przemawiał do wielu o swojej wierze w Chrystusa i był bardzo zaangażowany w Soldier’s and Airmen’s Association, gdy wybuchła druga Wojna Światowa. Robert Laidlaw rozumiał, co to znaczy postrzegać służbę jako nadrzędny cel swego biznesu.

Czy Pan ma pełne panowanie nad twoim życiem? Jeśli tak to będziesz mógł widzieć swoje zawodowe życie jako rozszerzenie Jego życia w tobie. Niech Pan żyje w twoim życiu zawodowym i poprzez nie.

раскрутка

TGIF_11.08.07 Jego Chwała w nas

Today God Is First 

Logo_TGIF2

Niech mówią o chwale królestwa twego i niech opiewają potęgę twoją, aby oznajmiać ludziom potęgę twoją i  wspaniałą chwałę królestwa twego!
Psalm 145:11-12

W jaki sposób mierzysz skuteczność w Bogu? Czy w ogóle powinieneś myśleć w taki sposób? Pierwszy kościół wywrócił świat do góry nogami w pierwszym wieku. Co powodowało, że był taki skuteczny?
Czy to była ich teologia? Głoszenie? Czy było to skutkiem wpływu jakiegoś innego człowieka niż Jezus? 

Pismo wyraźnie mówi, dlaczego pierwszy kościół był skuteczny. Jest to w samym centrum Bożego serca a jest bardzo proste. Bóg pragnie, aby Jego natura i moc obijała się w każdym wierzącym. Gdy tak się dzieje świat jest automatycznie przemieniany, ponieważ ci, którzy odzwierciedlają Jego chwałę, wpływają na świat.

Apostoł Paweł rozumiał tą zasadę:
A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich Duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej
(1 Kor. 2:4-5).

Jeśli nie widzisz Jego chwały przejawiającej się w twoim życiu, to musisz zapytać: dlaczego? Pan obiecał robić to, jeśli będziemy chodzić posłuszni Jego przykazaniom.

Służymy zazdrosnemu Bogu. On jest Bogiem, który nie dzieli się swoją chwałą z nikim. Bóg tak kontroluje sytuacjami, aby zademonstrować przez nie Swoją chwałę. Robił tak od stworzenia człowieka. On pragnie odzwierciedlać Swoją chwałę przeze mnie i przez ciebie, tak aby wszyscy ludzie znali Jego potężne dzieła i chwalebny splendor Jego Królestwa.

продвижение

TGIF_10.08.07 Oczekując na Pana

Today God Is First 

Logo_TGIF2

I dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę, i dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować, gdyż Pan jest Bogiem prawa.  Szczęśliwi wszyscy, którzy na niego czekają.
Iz. 30:18

 

Czy zwróciłeś kiedyś uwagę na to, że Bóg się nie spieszy? Mojżeszowi zajęło 40 lat otrzymanie zadania wyprowadzenia ludzi z Egiptu. 17 lat trwały przygotowania, zanim Józef został uwolniony z więzienia i niewolnictwa, a 20 lat było potrzeba na to, aby Jakub został wyrwany spod kontroli Labana. Abraham i Sara byli już w bardzo podeszłym wieku, gdy ostatecznie otrzymali syna obietnicy, Izaaka. Dlaczego więc Bóg się nie spieszy?

Bóg powołał każdego z tych sług do osiągnięcia szczególnego zadania w Jego Królestwie, a jednak nie spieszył się z doprowadzeniem do wypełnienia go. Po pierwsze, Pan osiągnął to, co zamierzał w nich. Często bardziej jesteśmy skupieni na wyniku końcowym, niż na procesie, którego on dokonuje w naszym życiu każdego dnia. Gdy doświadczamy Jego obecności codziennie, pewnego dnia wstajemy rano i zdajemy sobie sprawę z tego, że Bóg zrobił coś szczególnego w naszym życiu i przez nasz życie. Niemniej jednak, osiągniecie nie jest już tym, co nas ekscytuje, zamiast tego naszą pasją staje się poznawanie Go. W takich czasach bardziej poznajemy Jego miłość, łaskę i moc w naszym życiu. Gdy to się dzieje, przestajemy się już skupiać na efekcie końcowym, ponieważ staje się on wynikiem naszego chodzenia z Panem. Nie jest on już celem naszego marszu, lecz jego produktem ubocznym. Gdy więc Józef doszedł w Egipcie do władzy, prawdopodobnie nie mogła go ona już mniej obchodzić. Doszedł do miejsca całkowitego poddania, nie troszczył się więc o jutro czy swoje okoliczności. 

Jest w tym ukryta lekcja dla nas. Musimy czekać na Boży czas i trzymać się bez względu na to, w którym miejscu procesu się znajdujemy. Gdy zaczniemy odczuwać zadowolenie z tego miejsca, zaczniemy też  doświadczać Boga w taki sposób, o jakim nigdy wcześniej nie pomyślelibyśmy, że to możliwe.  

seo аудит сайта

TGIF_09.08.07 Zamieszanie

Today God Is First 

Logo_TGIF2

Gdzie nie ma bydła, tam nie ma zboża, lecz dzięki sile wołu zbiory są obfite.
Przyp. 14:4

Wraz z żoną przejeżdżamy obok nowego miejsca budowy-remontu. Często ulice są zabrudzone czerwonym błotem z buldożerów czyszczących to miejsce pod fundamenty. Teren często jest zaśmiecony rupieciami, wszelkiego rodzaju śmieciami pracowników i panuje ogólne zamieszanie.
Dom wygląda okropnie, wszystkie jego wnętrzności są wystawione na widok, ale ten proces jest konieczny, aby otrzymać gotowy produkt. Po zakończeniu dom jest piękny, krajobraz wygląda, jakby pochodził z najnowszego magazynu projektów domów, wszędzie jest czysto i panuje doskonały porządek, aby nowy właściciel mógł się wprowadzić.

Podobnie do tego procesu wygląda nasze chodzenie z Bogiem. Często musimy przychodzić przez okresy zamieszania w naszym życiu, kiedy wszystkie jego aspekty są w wielkim bałaganie. To w takim czasie Bóg stawia nowe budowle. Może usuwać stare belkowania i zamieniać je nowym, może dodawać nawet nowe pomieszczenie a dopóki ten proces trwa, nie jesteśmy w stanie zobaczyć końcowego efektu. Celem zaś tego wszystkiego jest podobieństwo do Chrystusa. Po to, aby go osiągnąć w nas, Pan wymusza okresy usuwania wszystkiego, co nie pochodzi od Niego. Może to być całkiem bolesny proces. 

Nie byłoby możliwe trzymać wołu w oborze, nie czyszcząc jej od czasu do czasu. Zależy to też od ziemi, lecz posiadanie woła, daje obfite zbiory. Bóg może dopuszczać zamieszanie po to, aby zapewnić owocne żniwo w twoim życiu. Ucz się od Niego, abyś mógł doświadczyć wypełnienia Jego celów dla ciebie w takim czasie. 

aracer.mobi

TGIF_08.08.07 Przyczyny niepowodzenia

Today God Is First

Logo_TGIF2

Nie będziesz mógł ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, dopóki nie usuniecie spośród siebie tego.
Joz. 7:13b

Pierwsza bitwa jaką musieli stoczyć izraelici podróżujący z Egiptu, gdy przekroczyli Jordan to było Jerycho. Bóg dał im wielkie zwycięstwo i teraz Jozue był gotów, aby ruszyć do następnej walki.
Po powrocie szpiegów z terenu zdecydowali, że wystarczy kilkuset mężczyzn, aby zwyciężyć, lecz gdy wyruszyli przeciwko Ai, ponieśli porażkę. W bitwie, która miała być łatwym zwycięstwem stracili 32 mężczyzn i zostali zmuszeni do ucieczki. Jozue był zdruzgotany: Ach, Panie, Panie mój, dlaczego przeprowadziłeś ten lud przez Jordan? Czy aby wydać nas w ręce Amorejczyków na zagładę? (Joz. 7:7a)
W tym przypadku ludzie nie dali rady, ponieważ nie zastosowali się do nakazu udzielonego im przez Boga, który powiedział im, że nie wolno niczego zabierać z pola tej pierwszej bitwy. Pomimo tego, Achan ukrył kilka zakazanych skarbów i Bóg osądzał teraz cały naród za grzech jednego człowieka. 

Zawsze, gdy działamy bez pełnego Bożego błogosławieństwa, możemy oczekiwać, że Bóg pokrzyżuje nasze plany. Pan powiedział Jozuemu, że nie będzie mógł ostać się wobec nieprzyjaciół, dopóki trwa nieposłuszeństwo pośród wojowników.
Za każdym razem, gdy podejmujemy jakieś biznesowe wysiłki, musimy być pewni, że nie ma żadnych nieczystości w naszych działaniach, abyśmy nie narażali siebie samych na próżny trud. Takimi nieczystościami mogą być: niespłaceni dostawcy, niezadowoleni pracownicy, którzy zostali niesprawiedliwie potraktowani, procesy, nieuczciwość. Wiele z tych rzeczy uniemożliwia Bogu błogosławienie naszego przedsięwzięcia. Odsuwają one tarczę ochronną z naszego miejsca pracy, które Bóg chce błogosławić, lecz nie może, ponieważ On jest oddany utrzymywaniu sprawiedliwości. Jego imię jest lżone, gdy dopuszczamy do tego, aby niesprawiedliwość przesiąkała nasze życie.

Czy Bóg błogosławi twoje przedsięwzięcie dzisiaj? Jeśli nie, może musisz wrócić wstecz i wyczyścić kilka rzeczy, zanim Pan będzie mógł działać. Podejmij wszelkie konieczne kroki, aby zapewnić sobie Boże błogosławieństwo.

раскрутка